hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

          KÖNYVTÁR
                     ELSŐ fiók: rövidebb lélegzetű cikkek
                     MÁSODIK fiók: hosszabb írások
                     HARMADIK fiók: az FSSPX alapítója és tagjai által írt tanulmányok, cikkek
                     NEGYEDIK fiók: ajánlott irodalom

           „A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme” (Péld 1,7)
ELSŐ FIÓK

MÁSODIK FIÓK

HARMADIK FIÓK

NEGYEDIK FIÓK


ELSŐ FIÓK

         RÉSZLETEK
         KERESZTÉNY ÍRÓK MŰVEIBŐL

    U      A bíboros a vérpadon - Írta: Michael Davies
    U      „Beteljesedett” - Írta: Fulton J. Sheen
    U      „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet” - Írta: Fulton J. Sheen
    U      Isten a jövő ura - Írta: Lothar Fedrigoni Etschtal
    U      Krisztus keresztje - Írta: Marcel Lefebvre érsek
    U      Pál apostol megtérése - Írta: Joseph Ratzinger bíboros
    U      Isten birodalmának története (részlet) - Írta: Wilhelm Hünermann
    U      Isten nem tesz csodát a patkányok kedvéért - Írta: Herczeg Ferenc
    U      Olyanok lesztek, mint Isten - Írta: J. D. Cortés
    U      Bensőségesség - Írta: Dom J. B. Chautard
    U      Istennel egyesült élet - Írta: P. G. di S. M. Maddalena
    U      Isten - egy ember - Írta: Dr. Franz Burger
    U      A Szentlélekről - Írta: Zadravecz István O.F.M. püspök
    U      Az Angyali Üdvözlet - Írta: Josef Dillersberger
    U      Jézus a pogányok földjén - Írta: Josef Dillersberger
    U      A tisztítótűzről - Írta: Msgr. Marcel Lefebvre
    U      Férfi és nő keresztény szemszögből - Írta: Werner Neuer
    U      A karthauzi mártírok - Írta: Michael Davies
    U      A megkezdett örökélet - Írta: P. Garrigou-Lagrange
    U      A pokol országútján - A négy fő sarkalatos erény
    U      Azt senki nem állíthatja komolyan, hogy túlvilág is annyi van, amennyi vallás?
    U      Isten legfőbb parancsa
    U      Az életszentség lényege az erények hősies gyakorlása
    U      A kereszt meggyalázói - Írta: Wilhelm Hünermann
    U      Kezdetben volt a párbeszéd…
    U      Gondolatok
    U      A II. Vatikáni Zsinat következményei - Írta: Molnár Tamás
    U      Szentté válás és „derékség” - befejezés - Írta: Dietrich von Hildebrand
    U      Krisztus a teremtés középpontja - Írta: Gabriele Amorth
    U      Ítélet és pokol - Írta: B. Élthes Eszter
    U      Jövendölések a világ végéről - Írta: Edward Connor
    U      Az „egészek” - Írta: Robert Mäder
    U      Az ellenforradalom - Írta: Molnár Tamás
    U      A szent egykedvűség
    U      Amelyik igazság nem erőszakos, és elismeri a tévedés létjogát, az nem igazság
    U      Robert Mäder, a magányos - Írta: Prof. Dr. Albert Drexel
    U      A papi életszentség - könyvbemutató - Írta: P. Wilhelm Hausen SJ
    U      Van-e igazság? - Írta: B. Élthes Eszter
    U      Aki nem hiszi, annak nem lehet bebizonyítani
    U      Minden neki van alávetve! - Írta: Robert Mäder
    U      A vértanúság, mint szentségi cselekmény - Írta: Henri Daniel-Rops
    U      A keresztény élet az erkölcsileg teljesen átformált élet - Írta: Henri Daniel-Rops
    U      A keresztények örökös küzdelemben élnek a világgal - Írta: Henri Daniel-Rops
    U      „És köntösömre sorsot vetettek” - Írta: Lloyd C.Douglas
    U      Háború van - Írta: Robert Mäder
    U      Sátán módszere - Írta: Robert Mäder
    U      A szenvedés ideje és az emberi jogok - Írta: Dom Gueranger
    U      A hit nélküli értelem eltévelyedik - Írta: Henri Daniel-Rops
    U      „Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam”
    U      Az Úr napjának megszentségtelenítése
    U      Hány isten van?
    U      Csak Isten lehet Istenhez méltó áldozat - Írta: Nicholas Wiseman bíboros
    U      Jézus e világ királya
    U      A Diognétoszhoz írott levél
    U      A zsidó a katolikus teológiában - Írta: Julio Meinvielle
    U      „Nyomatékosan tiltakozom az újfajta liturgikus szokások ellen” - Írta: Paul Claudel
    U      Gondolatok az imáról - Írta: Evagrius Ponticus
    U      „Vezess engem az igaz úton!” - Írta: Joannes Cassianus
    U      „Nem azt akarom állítani, hogy Isten valaha is megfosztaná …” - Írta: G. B. Scaramelli
    U      „A választottak kedvéért megrövidülnek azok a napok” - J. H. Newman prédikációja
    U      A szellem szabadsága - Írta: G. B. Scaramelli
    U      Az Úr Szellemének különféle működési módjai a lelkekben - Írta: G. B. Scaramelli
    U      „Deus, in adiutorium meum intende” - Írta: Joannes Cassianus
    U      A jelenkor fő tévedései eredetük és okaik alapján - Írta: Donoso Cortes
    U      Az irgalmasság lovagja - Írta: W. Hünermann
    U      A Sátán - Írta: Robert Mäder prelátus
    U      A tények ismerete megváltoztatja a cselekedeteinket - Írta: C. S. Lewis
    U      „És akkor, onnét a vízmosásból, csodát láttunk” - Írta: Somogyváry Gyula
    U      „Nagy út ám az, amíg az ostyalátástól eljut az ember Krisztus-látásig!” - Írta: Somogyváry Gyula
    U      „Alázzátok meg magatokat az Isten hatalmas keze alatt” - Írta: Somogyváry Gyula
    U      A fájdalom embere - Írta: Surányi Miklós
    U      Isten szava minden időre érvényes - Írta: Wilhelm Hünermann
    U      Isten gyermekeinek élete a legnagyobb szabadság! - Írta: Wilhelm Hünermann
    U      Igen, Atyám! - Írta: Wilhelm Hünermann
    U      Isten nem tűrhet semmi szennyet szemei előtt - Írta: M. Louvet
    U      Idegen a bogotai plébánián - Írta: Nyisztor Zoltán
    U      Az asszony, a Sátán ellenfele - Írta: Gabriele Amorth
    U      A Lét forrása és célja tehát egy: maga ISTEN - Írta: Blazovich Jákó
    U      A kor, amelyben az ember a démonikus erők sodrába került - Írta: Blazovich Jákó
    U      A kor, melynek sem Egyházra, sem Kinyilatkoztatásra nincs szüksége - Írta: Blazovich Jákó
    U      Szent Máté apostol és evangélista - Írta: Matthias Premm
    U      „Miért szégyelljük nevén nevezni a Gondviselést?” - Írta: Joseph A. Jerger
    U      „Csak aki hisz az ördögben, értheti meg, hogy mi történik a világban” - Írta: Blazovich Jákó
    U      „Fölmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz” - Írta: H. V. Morton
    U      „Isten kegyelmes volt hozzám ...” - Írta: H. V. Morton
    U Ú  „...hogy az emberből ügyes és intelligens állatnál ne maradjon egyéb” - Írta: Padányi Viktor


vissza a KEZDŐLAPRA