Bízzatok, mert én legyőztem a világot
(Jn 16,33)
Bűn nélkül fogantatott szeplőtelen Szűz Mária,  
könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk  
(Csodásérem)  

    hagyományhű magyar katolikusok

SZŰZ MÁRIÁNAK,
MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK
felajánlott honlapja    


AZ EGYHÁZ FŐ ÜNNEPEI2009. október 25. vasárnap:
KRISZTUS-KIRÁLY ÜNNEPE

Introitus:
Méltó a Bárány, aki megöletett, hogy övé legyen a hatalom és istenség és bölcsesség és erő és tisztelet. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Isten, add át ítéletedet a Királynak és igazságodat a Király Fiának.

Orátio:
Mindenható örök Isten, ki azt akartad, hogy szeretett Fiadban, a mindenség Királyában minden megújhodjék, engedd kegyelmesen, hogy a népek minden családja, akiket a bűn sebe elszakított egymástól, az ő édes uralmának hódoljon.

Alleluja,
alleluja. Az ő hatalma örökkévaló hatalom, mely el nem vétetik; és országa, mely el nem enyészik.

A szentmise teljes szövege


CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT,
CHRISTUS IMPERAT!VISSZA

a KÖNYVTÁR oldalra                              a HÍREK oldalra                              a KEZDŐLAPRA