hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

          KÖNYVTÁR
                     ELSŐ fiók: rövidebb lélegzetű cikkek
                     MÁSODIK fiók: hosszabb írások
                     HARMADIK fiók: kifejezetten a tradíciót érintő anyagok
                     NEGYEDIK fiók: ajánlott irodalom

           „A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme” (Péld 1,7)
ELSŐ FIÓK

MÁSODIK FIÓK

HARMADIK FIÓK

NEGYEDIK FIÓK


ELSŐ FIÓK

       AQUINÓI SZENT TAMÁS ÍRÁSAIBÓL

    U      A felebarát szeretete
    U      Ne legyenek más isteneid rajtam kívül
    U      Uradnak, Istenednek nevét ne vedd hiába
    U      Gondolj a szombatra és szenteld meg
    U      Üdvözlégy Mária, malaszttal teljes
    U      A Hiszekegy kifejtése - Bevezetés
    U      Hiszek egy Istenben
    U      Hiszek Jézus Krisztusban
    U      Aki fogantatott a Szentlélektől, született Szűz Máriától
    U      Szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették
    U      Leszállt a poklokra, harmadnapon halottaiból föltámadt
    U      Fölment a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbja felől
    U      Onnan fog eljönni ítélni eleveneket és holtakat
    U      Hiszek a Szentlélekben
    U      Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat és a bűnök bocsánatát
    U      A test feltámadását és az örök életet
    U      „És ne vigy minket kísértésbe”
    U      „Szenteltessék meg a te neved”
    U      A hitágazatokról és az Egyház szentségeiről
    U Ú  „Jöjjön el a te országod”


vissza a KEZDŐLAPRA