Az Isteni rendtől való totális elszakadás

Urunk Jézus Krisztus egyik, minden korban sok fejtörést okozó mondata így hangzik: „Bizony mondom nektek, el nem múlik e nemzedék, mígnem mindezek meglesznek” (Mt 24,34; Mk 13,30; Lk 21,32)

Jézusnak e híres jövendölését mind a három szinoptikus Evangélium feljegyezte: (Mt 24,34; Mk 13,30; Lk 21,32): „Bizony mondom nektek: Nem múlik el ez a nemzedék, míg ezek be nem következnek.”

A honlap egyik cikke, az ezeréves birodalomról szóló tanulmány is foglalkozott Jézus eme rejtélyes kijelentésével. A német szöveg szerzője úgy magyarázta ezt a verset, hogy a latin eredetiben – „Amen dico vobis, quia non praeteribit generatio haec, donec omnia fiant” – e helyen álló generatio szó nemcsak nemzedéket, emberöltőt jelent, hanem nemzést is; tehát e szavak szerinte így értelmezendők: „A nemzésnek ez a módja [a Jézus idejében meglevő, azaz az Isten rendelte módja] nem fog eltűnni, mielőtt mindezek a [a végidőt megelőző jelek] dolgok meg nem történnek. Ez az egyetlen lehetséges értelmezés, hacsak nem átallja valaki azt mondani, hogy Jézus tévedett!”

[KIEGÉSZÍTÉS DECEMBER 25-ÉN: A Karácsonyi harmadik, ünnepi szentmise áldozás utáni könyörgése így hangzik: „Engedd, kérünk, mindenható Isten, hogy miként a világnak ma született Megváltója a mi Istenben való újjászületésünknek szerzője, hasonlóképpen ugyan ő legyen halhatatlanságunk osztogatója is.” – Latinul: „Praesta, quaesumus, omnipotens Deus: ut natus hodie Salvator mundi, sicut divinae nobis generationis est auctor….” Ehelyett sem nemzedéket jelent a generatio szó (még kevésbé az emberiséget), hanem születést, nemzést, vagy ahogy a magyar szöveg fordítja, újjászületést.)]

Tudjuk a történelemből, hogy Jézus tanítványai és az első keresztények úgy értelmezték Jézus e szavait, hogy Ő még az ő életükben, az ő generációjuk alatt fog újra eljönni. Mikor ez az első keresztény generáció már kihalt, akkor kezdte el az Egyház Jézus szavait úgy értelmezni, hogy a latin "generatio" szó alatt magát az emberiséget kell érteni, vagyis, Jézus szavai azt jelentik, hogy lesz még élő ember a földön, amikor Ő újra eljön. E két magyarázat, holott az akkori emberek mind jobban tudtak latinul, mint a később éltek, nyilván azért született, azaz a generatio-t azért fordította kétezer éven keresztül mindenki nemzedéknek és nem nemzésnek, mert olyasmi, hogy másfajta nemzés, másfajta szaporodási mód, mint a természet rendjének megfelelő, senkiben még csak fel sem merült.
     Nos, a mostani borzasztó, minden eddigi emberi elképzelést meghaladó idő ennek a jövendölésnek is más jelentést adhat.

Talán nem teljesen balgaság abban reménykedni, hogy Jézus e szavaival a mi időnk emberéhez szólva, arról biztosít bennünket, hogy a mostani döntéshozók által kitervelt és az ő terveik szerint hamarosan megvalósítható új embertípust mégsem sikerül létrehozniuk, mert Ő közbelép. És a szabad akarattal, Isten képmására teremtett emberekből, azaz a Jézus által generatio-nak mondott nemzedékből, vagy legalábbis ennek egy részéből (a Jelenések Könyvére gondolva, kétharmadából) mégsem tudnak agyuktól, tudatuktól megfosztott új "nemzedéket" alkotni.

És nem sikerül a gyakorlatba is bevezetni a szaporodásnak ama új formáját, amit a Sátántól megszállt vagy/és vezetett emberek az elmúlt években kiagyaltak és mára már megvalósítható közelségbe hoztak.

Az ezen tanulmányban olvasható szörnyűségek összegyűjtése azzal kezdődött, hogy Msgr. Vigano „Eladták magukat a Sátánnak” című cikkében megemlített egy Jacques Attali nevű urat. Aztán ott folytatódott, hogy ugyanazon a blogon, melyen ez a cikk megjelent, megtalálható erről a személyről egy 2017-ben megjelent írás, melyben olyan szavak szerepelnek, melyeket én még soha nem hallottam. Ezeknek a kifejezéseknek a modern lexikonban (interneten) való felkutatása azután sokként hatott, de egyúttal nagyon sok mai borzalmat, eleddig elképzelhetetlennek tartott szörnyűséget is megmagyarázott. Kiderült, hogy amit egy józan ésszel gondolkodó ember elképzelhetetlennek tart, az már régen a valóság része. Hogy tömegével vannak emberek, akik tényleg a természet rendjétől való teljes elszakadás elérésén dolgoznak, akkora iramban és elszántsággal, hogyha Isten nem lép közbe, valóban a legsátánibb világ vár az emberiségre. Nemcsak a mesterséges megtermékenyítés nem okoz már gondot, de a mesterséges méh kifejlesztése is megtörtént már [a lent közölt cikkek egyikéhez fotókat is csatoltak, melyeken e „méhek” megtekinthetők]. Vagyis szabad az út a nemzés új formájának bevezetéséhez, ami után két embernek, egy férfinak és egy nőnek, már se egymáshoz, se magzatukhoz, se gyermekükhöz nincs már semmi közük. Nem lepődnék meg, hogyha ez az egész korona-őrület is ennek a nemzésformának, azaz mesterséges ember-gyártásnak a bevezetését és ezzel az emberek számának, nemének stb. kontrollálását szolgálná.


1.
A nemzetközi elit apokaliptikus jövőképe a világról
(Macron keresztapája: Jacques Attali)
Írta: Andreas Becker
(forrás: www.katholisches.info – 2017. május 17.)

Msgr. Carlo Maria Vigano e honlapra december 7-én felkerült cikkében – „Eladták magukat a Sátánnak” – említette meg Jacques Attali nevét, akit a saját 2009-ben tett kijelentésével mutatott be: „A történelem arra tanít bennünket, hogy az emberiség csak akkor tud szignifikánsan továbbfejlődni, ha valóban fél: Ilyenkor először védekező-mechanizmusokat alakít ki: olykor elviselhetetleneket (bűnbakok és totalitarizmusok), olykor haszontalanokat (elterelés céljából), olykor hatékonyakat (terápiásakat, melyek szükség esetén minden eddigi morális alapelvet felszámolnak). Amint a válságnak vége van, a félelem átalakítja ezeket a mechanizmusokat, hogy a személyes szabadsággal összeegyeztethetőekké tegye és egy demokratikus egészségügyi politikába olvassza be őket.”
     Jacques Attali közgazdász, egy Észak-Afrikából való zsidó család gyermeke, aki 13 évesen az Algéria-háború idején került Franciaországba, és aki hosszú éveken át előbb Mitterrand, majd Hollande elnök tanácsadója volt.

Andreas Becker Emmanuel Macron francia elnökké való megválasztása után írt egy cikket, amelynek apropója és fő témája Jacques Attali szerepének a bemutatása volt Macron megválasztásában. E cikkből ehelyütt csak azok a részek következnek, melyek Attali és elvbarátainak a gondolatvilágát mutatják be:

J. Attali, csakúgy, mint előtte Mitterrand, majd utána Macron az ENA közigazgatási főiskolán tanult, ahonnan a francia hivatalnokok, politikusok, döntéshozók többsége kerül ki. E főiskola 1970-ben végzett osztálya, melyben Attali is tanult, Robespierre nevét viselte. Attali politikai befolyása évről évre nőtt, résztvevője lett az exkluzív Bildenberger-találkozásoknak, tagja Franciaország vezető szabadkőműves páholyának, majd elnöki tanácsadóból elnök-csinálóvá lett.
     Ezen adatok ismeretében érdemes és fontos megvizsgálni, hogy egy ennyire befolyásos embernek mik a politikai és társadalmi elképzelései.

Attalinak, bár ő maga már 73 éves (2017-es adat), a nála kevésbé jólszituált kortársaival kapcsolatban elég furcsa elvárásai vannak. Véleménye szerint az embereknek 65. életévük elértekor el kellene tűnniük a föld színéről. Ezen kívül a „szaporodás új formáiban” és a polyamorie jövőjében reménykedik.

1981-ben a Mitterand-korszak kezdetekor megjelentetett könyvében – címe: „L’Avenir de la vie” – az akkor 38 éves Attali úgy vélte, hogy az a kívánatos, hogy az emberek ne éljenek túl sokáig. „Ha valaki a 60/65. életévét átlépi, akkor tovább él annál, mint ameddig dolgozott, és ezért sokba kerül a társadalomnak. A társadalom szempontjából tehát előnyösebb az, ha az emberi masina brutálisan áll le, mintha lépésről lépésre épülne le. Ez teljesen nyilvánvalóvá válik, ha arra gondolunk, hogy az egészségügyi kiadások kétharmada az emberek utolsó hónapjaira koncentrálódik.”

26 évvel később, 2007-ben megjelent könyvében – címe: „Amours” – Attali azt tudatta a világgal, hogy az embereknél „egy napon a szerelmi érzés olyan intenzívvé válhat, hogy egyszerre több személyt is érint, ez a poliamória, melyben mindenkinek egyszerre több, különböző szexuális orientáltságú partnere lehet; a policsalád, melyben mindenki egyszerre több családba tartozik; a polihűség, amelyben mindenki egy sokfajta szexualitású tagokból álló csoport összes tagjához hűséges. Ezekben a közösségekben ugyanannak a családnak egy korábbi generációjából vagy valamilyen más férfi spermájából származó gyerekek lesznek kihordva, és két leszbikusnak a gyermekei, melyek ugyanattól a spermadonortól származnak, egybe kelhetnek, és családot alapíthatnak, mely csak nagyanyákat ismer, de nagyapát nem. A gyermekeket külső béranyák hozzák világra, akár állati akár mesterséges eredetűek ezek, ami mindenki számára nagy előnnyel jár: a férfiak számára, mert utódaik születését nem kell a másik nem képviselőire bízniuk; a nők számára, mert a terhesség és a szülés terheitől megszabadulnak.”

„Fel fog merülni annak a vágya is, hogy az ember saját magát reprodukálja, és mindenki újjáélesztheti magát, ha saját tudatát klónozza, miközben a szülők azon vágya is teljesülhet, hogy egy általuk választott személy klónjának életet adjanak. Valamikor az is bekövetkezik, hogy egy ember más lehessen, mint ami, és abból a célból, hogy a szexualitásnak minden formáját kiélhesse, az ember azon fog igyekezni, hogy egyik nemből a másik nembe változhasson át.”

Akinek nem ment el teljesen a józan esze, az egyszerű paraszti észnek csak egy minimumát megőrizte magában, annak e mondatok olvastán azonnal mentőautót kellene hívnia. Attali úr pszichés állapotát azonban nem vizsgálja senki, sőt, ma is óriási befolyással bír a világ politikájára mint a szabadkőművesség vezető személyisége, és mint a francia elnök, Emmanuel Macron mögött álló szürke eminenciás.

Abban az időben, amikor Attali kiválasztottját, Macront Hollande tanácsadójává tette, a megmaradt keresztény ünnepnapok eltörlését követelte. Azt követelte, hogy ezek a hagyományos ünnepek „laicizált elnevezéseket” kapjanak. 2013. januárjában azzal a javaslattal állt elő, hogy a karácsonyt nevezzék át a „gyermekek ünnepére”, húsvét pedig a „szabadság ünnepe” legyen. A vallási ünnepek megtartása esetén más vallási vonatkozású ünnepeket is javasolt bevezetni, mint például Jom Kippur napját, vagy a Dalai Láma születésnapját.

Attali gondolatvilága, melyet egy sor könyvében meg lehet találni, komoly aggodalomra adnak okot. Különösen azok számára, akik tudják, hogy mekkora befolyása van, és azt is, hogy ezekkel az ideákkal mekkora népszerűséget élvez a nemzetközi hatalom legmagasabb szűk köreiben.


2.
A világ legidősebb gyermeke – A legújabb provokáció Isten ellen
(forrás: www.katholisches.info – 2020. december 10.)

Néhány héttel ezelőtt született meg a világ – eddigi – legidősebb gyermeke. Molly, aki ez év októberében jött a világra, 1992-ben fogant, de azóta fagyasztóládában volt. Most, 27 évvel később beültették egy nő méhébe.
     Molly tehát végre élhet. Születése után más újszülöttekkel együtt feküdt a szülőosztályon, holott valójában csaknem 30 évvel idősebb, mint azok, vagyis a többi újszülött szüleinek generációjába tartozik. De nem ez az egyetlen anomália ebben a történetben, amiben egyébként is nehezen lehet bármi normálisat találni.

Az amerikai Tennessee-beli Tina és Ben Gibson házaspárnak nem lehet gyermeke, ezért a National Embryo Donation Center nevű „közhasznú” szervezethez fordultak, ami elhagyott embriókat ad tovább gyermektelen pároknak. Rendszerint „fölöslegessé vált” embriókról van szó, melyek mesterséges megtermékenyítésből származnak.
     Molly-t 2020 elején olvasztották fel, és ültették be Tina Gibson méhébe.
     Ugyanez a házaspár már 2017-ben is „kapott” egy embriót, az akkor 25 éves Emma-t, aki nem más, mint Molly ikertestvére. 1992-ben egy anonim pár négy embriót hagyott egy klinika fagyasztóládájában. Az in vitro gyermekek addig maradtak ott, amíg a National Embryo Donation Center el nem vitte őket. A Gibson házaspár két embriót kapott, a másik kettő, úgy tudni, még mindig folyékony nitrogénben van.

Tina Gibson 29 éves, vagyis alig pár hónappal idősebb, mint Molly: Tehát az örökbefogadó anya és két „lánya” egy generációhoz tartozik. Amikor a négy gyermek megfogant, Tina alig volt másfél éves. Molly és Emma egyidősek, de fizológiailag Molly három évvel fiatalabb, mint ikertestvére, Emma.
     „Ha idáig olvasva némely olvasó szédülni kezd, az csak annak tünete, hogy ők még rendelkeznek józan ésszel”, írta Tommaso Scandroglio jogfilozófus a Corrispondenza Romana újságban.

A most világra jött Molly neve is furcsa, hiszen a skót Dolly nevű klónozott juh nevére emlékeztet. Dolly 1996-ban lett világhíres, mint az első klónozott emlősállat. Dolly hat évig élt, azaz lényegesen fiatalabban halt meg, mint más juhok. Bőrét kitömték, és az Edinburgh-i királyi múzeumban állították ki.
     Az etikai korlátok, melyek nyugaton – még – hatékonyak, a kommunista Kínában nem játszanak szerepet. A kínai tudósok 2017-ben klónozták az első főemlőst, 2019-ben négy azonos klón-majmot hoztak létre. És ezzel Kína Frankenstein-rémtörténete nyilván még korántsem teljes.

Akár tudott a Gibson házaspár Dolly-ról, akár nem, akár szándékosan adták új „gyermeküknek” a Molly nevet, akár nem, ez a történet súlyos asszociációkat és sejtelmeket ébreszt fel.
     Az állatokon végzett egyre vadabb manipulációkat már régóta embereken is elvégeznek. Az embert már nem nemzik, hanem „előállítják”. A mesterséges megtermékenyítés nem más, mint az embernek a nemzés aktusától elválasztott mesterséges előállítása egy laboratórium kémcsőjében. Ilyképpen az ember produktummá vált, és ha produktum, amit egy termelőüzemben állítanak elő, akkor évek, sőt évtizedekig is fagyasztókamrákban lehet őrizni.

Emma és Molly és két még fagyasztóládában várakozó testvérük sorsa mögött a meg nem született gyermekek tárgyiasításának súlyos kérdése áll. A négyes ikrek valódi szülei nyilvánvalóan lemondtak gyermekeikről. Hogy miért, azt nem tudni: megrendelték az in-vitro embriókat, aztán nem jöttek értük: ilyesmi is csak egy laboratóriumi produkciónál fordulhat elő. De még ez is csak egy a számos többi paradoxon közül.
     Ez egész történet súlyos szembenállás Isten teremtői tervével, mert alig valami felel meg benne az ember természetének. A nemzéstől a születésig normális esetben kilenc hónap telik el. A technika művi világában ez kilenc év, vagy akár kilenc évtized is lehet. Emma, Molly és a Gibson házaspár történetében olyan gyermekekkel van dolgunk, akik ugyanannyi idősek, mint (örökbefogadó) szüleik, de akár azoknál idősebbek is lehetnének. És olyan ikertestvérekről van szó, akik különböző korúak. Ebben a történetben semmi sem természetes, minden manipulált és torz.

Molly az Isteni rendtől való elszakadás folyamatának szimbóluma, Isten teremtői rendjétől, melynek természettörvényeit a modern ember le akarja győzni.


3.
A mesterséges méh

Néhány, az interneten talált cikkek közül e témában, a többségük 2017-ben íródott:

1.
(forrás: https://bmefilozofia.blog.hu/2020/02/12/a_mesterseges_mehek_hatasa)

Már 1982-ben Bolognaban is voltak próbálkozások az embrió anyaméhen kívüli, mesterséges környezetbe való ültetésére, 1983-ban a New York-i Mount Sinai Hospitalban folytatódtak tovább, és 1986-ban az első publikáció is megjelent róluk. A kutatásokat viszont korlátozta (és korlátozza), hogy a legtöbb országban a megtermékenyítést követő 14. nap után már nem szabad az embriókon kísérleteket végezni. Ezt a problémát állatkísérletekkel próbálták kiküszöbölni, így neveltek fel sikeresen egy koraszülött kisbárányt is, ami már több mint egy éves, és teljesen egészséges.

2.
(forrás: http://medicalonline.hu/tudomany/cikk/emberi_embriokon_tesztelnek_a_mesterseges_anyamehet)

Emberi embriókon tesztelnék a mesterséges anyaméhet

Optimális esetben a technológia súlyos egészségügyi komplikációktól óvhatná meg a leendő anyákat és a magzatokat, írja a GyártásTrend.
     A Philadelphiai Gyermekkórház (Children’s Hospital of Philadelphia) orvosai tárgyalásokat folytat az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerellenőrző Hatóságával (FDA), hogy a következő két évben megkezdhessék a mesterséges méhek tesztelését emberi embriókkal. Siker esetén a kutatás radikálisan megváltoztathatja a terhességről, a szülésről és talán az emberi evolúcióról alkotott képünket is.

A Yale Egyetem orvosa, Carlo Bulletti szerint, ha a klinikai vizsgálatok gördülékenyek lesznek, a tökéletesen működő mesterséges méhek akár tíz éven belül elkészülhetnek. Tíz év sok idő, de ha a mesterséges méhek biztonságosak és hatékonyak lesznek, rengeteg, a terhesség és a szülés során esetlegesen kialakuló egészségügyi komplikációt el lehetne kerülni velük.

Anna Smajdor, az Oslói Egyetem filozófusa szerint, ha a magzat mesterséges méhben fejlődik, az anya autonómiájának korlátozása nélkül is hozzá lehet férni, és irányítás alatt lehet tartani a környezetét. A gondolkodó úgy véli, hogy a szituáció a magzat számára akár kifejezetten előnyös is lehet.

3.
(forrás: https://24.hu/tudomany/2017/04/26/mesterseges-mehben-novesztettek-koraszulott-baranyokat/)

Mesterséges méhben növesztettek koraszülött bárányokat

Kutatók egy csoportja hatalmas áttörést ért el egy mesterséges méh létrehozásával. Az eszköz alkalmas arra, hogy akár egy hónapon át óvja a koraszülött bárányokat és támogassa a fejlődésüket.
     A Philadelphiai Gyermekkórház Magzati Diagnózis és Kezelési Központjának szakértői olyan mesterséges méhet hoztak létre, amely jóval fejlettebb bármelyik korábbi rendszernél. Miután az eszközt három éven át tesztelték, és különböző más szerkezetekhez csatlakoztatták hozzá, a kutatók végül arra jutottak, hogy a legjobb megoldás egy műanyag tasak, illetve az ehhez kapcsolt gázcserélő gép és érzékelő rendszere.
     A szerkezet rendkívül jól utánozza a méh környezetét. A tasakban még a magzatvízre emlékeztető, laboratóriumban előállított folyadék is megtalálható. Mivel a fejlődésben lévő magzatnak nélkülözhetetlen a különböző veszélyforrások – például a kiszáradás – elleni védelem, elengedhetetlen a folyadék állandó áramoltatása. A mesterséges méhben emellett a szükséges tápanyagok és növekedési faktorok is jelen vannak. …

Az új kísérletben a mesterséges méhet olyan bárányokon tesztelték, melyeknek fejlettségi szintje a 23-24 hetes emberi magzatokénak felelt meg. Az élőlényeket a folyadékkal teli tasakba helyezték, köldökzsinórjukat pedig egy oxigéngenerátorhoz csatlakoztatták, amely az anya placentáját utánozta. Ennek köszönhetően nem volt szükség külső pumpára, a magzat szíve magától keringette a testben a vért.
     A bárányokat 28 napig tartották az elszigetelt, teljesen steril környezetben, védve a nyomás- és fényingadozástól. Ezen időszak alatt a magzatok természetes módon növekedtek és egészségesek maradtak, normálisan lélegeztek, mozogtak, kinyitották a szemüket, sőt, még gyapjat is növesztettek.

A kutatók most azon dolgoznak, hogy tovább fejlesszék a rendszert, és akár az emberi magzatok esetében is használhatóvá tegyék.


Feltéve: 2020. december 22.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA