A Szentolvasó
A megtérés és az üdvösség csodálatos titka
írta: Monforti Grignon Szent Lajos-Mária
(részlet)
A szórakozottsággal, szétszórtsággal bátran szembe kell szállni

Ahogyan a lélek számára a jól elimádkozott Rózsafüzér a legérdemszerzőbb imádság, ugyanúgy nem is akad még egy ima, amelynek helyes elvégzése és amelyben való kitartás annyi nehézséggel járna, mint a Szentolvasó elimádkozása, mégpedig elkalandozásaink miatt, amelyek ugyanazon imaszöveg ilyen gyakori ismétlésénél természetszerűleg jelentkeznek.
Ha a Boldogságos Szűz időszerinti karénekeit vagy a Hét Bűnbánat Zsoltárt vagy valamilyen más imát, mint a Rózsafüzért imádkozzuk, a változatosság vagy a kifejezések különbözősége, melyekkel ez imákat megfogalmazták, lebilincseli képzeletünket és pezsdíti szellemünket, és így lelkünk nagyobb könnyebbséget kap e változatos imák jó elvégzéséhez.
De mível a Rózsafüzérben mindig ugyanazt a Miatyánkot és Üdvözlégy Máriát stb. imádkozzuk és ugyanazt a formát tartjuk, nagyon nehéz, hogy ezalatt ne unatkozzunk, és ezért könnyen feladjuk, hogy helyette valamilyen más, élénkítőbb és kevésbé unalmas imát mondjunk. Ezért a Szentolvasóban való kitartás sokkal nagyobb áhítatot követel tőlünk, mint bármely más ima, akár még Dávid Zsoltárainak elmondása is.
Ami nehézségeinket növeli, az a képzeletünk, amely olyan csapongó, hogy szinte egyetlen pillanatra sem képes megnyugodni, és az ördög gonoszsága, aki fáradhatatlanul munkálkodik azon, hogy szétszórja gondolatainkat, és bennünket az imádságban akadályozzon. Mi mindent meg nem tesz ez a gonosz lélek, miközben mi a Rózsafüzért imádkozzuk, hogy imánkat legyőzze? Megnöveli megromlott természetünkből fakadó restségünket és hanyagságunkat. Mielőtt még belekezdhetnénk az imába, felerősíti kedvetlenségünket, szétszórtságunkat, levertségünket. Mialatt imádkozunk, minden oldalról háborgat minket, és miután nagy vesződséggel és számos elkalandozással mondjuk a Szentolvasót, odasúgja nekünk: "Amit te most imádkozol, az teljesen értéktelen, Rózsafüzérednek semmi értelme nincs, jobban tennéd, ha dolgoznál vagy az ügyeidet intéznéd, csak az idődet vesztegeted ilyen sok szóbeli és állhatatlan, felületes imával. Egy félórás elmélkedés vagy lelki olvasmány sokkal többet érne. Holnap, mikor majd kevésbé leszel álmos, sokkal áhítatosabban tudsz imádkozni, majd akkor elmondod a hátralevő részt."
Ilyen trükkökkel gyakran sikerül az ördögnek, hogy valaki teljesen vagy részben feladja a Szentolvasót, hogy más imát mondjon vagy az imádkozást máskorra halassza.
De te, kedves barátom, ne higyj neki, és gyűjts bátorságot, még akkor is, ha fantáziád az egész Rózsafüzér alatt más gondolatok körül kalandozott, pedig te, mihelyst észrevetted, megpróbáltad, ahogy csak tőled tellett, elűzni őket.

Rózsafüzéred annál jobb, minél érdemszerzőbb, és annál érdemszerzőbb, minél fáradságosabb és minél kevésbé kellemes lelkednek az adott pillanatban. És minél jobban zaklatják lelkünket azok a nyomorult kis férgek és hangyák, melyek akaratunkon kivül képzeletünkben ide-oda futkosnak, és lelkünknek nem hagynak időt, hogy az imát ízleljük és békében mondhassuk.
Ha az egész Szentolvasó alatt harcolnod kell ezek ellen az ostromló gondolatok ellen, harcolj bátran a kéznél levő fegyvereddel, vagyis folytasd a Rózsafüzért, még akkor is, ha éppen semmilyen lelki vigaszt nem érzel. Ez ugyan egy fáradságos, de a hűséges lélek számára biztosan üdvözítő harc lesz.
Ha azonban eldobod fegyveredet, azaz abbahagyod a Rózsafüzért, legyőzettél, és az ördög, aki állhatatosságodat megtörte, bár e pillanatban békén hagy, de majd az ítélet napján szemedre hányják csüggedésedet és hűtlenségedet. Qui fidelis est in minimo, et in majori fidelis erit: "Aki kicsiben hű, az hű a nagyban is" (Lk 16,10). Aki híven megpróbálja imájának legkisebb részében a legenyhébb szétszórtságot is legyőzni, az a nagyobb dolgokban is hűséges lesz. Semmi nem olyan bizonyos, mint ez, hiszen maga a Szentlélek mondja.

Bátorság tehát, Jézus Krisztus és az Ő legszentebb Édesanyjának hűséges szolgái és szolgálóleányai, kik elhatároztátok, hogy a Szentolvasót naponta elimádkozzátok! A legyek sokasága, ahogy én a szétszórtságokat nevezem, melyek az ima alatt ellenetek küzdenek, ne érhessék el, hogy Jézus és Mária társaságát, melyben a Szentolvasó imádkozása alatt vagytok, gyáván elhagyjátok.

²²²²²

vissza
a KÖNYVTÁR oldalra                                                                    a KEZDŐLAPRA