SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Vigyázat!
A MAI RÓMAI SZEKTA NEM KRISZTUS EGYHÁZA, NEM A KATOLIKUS EGYHÁZ!

2019. október 21. hétfő 24:00
Folytattam a beszámolót a legújabb római borzalmakról....

2019. október 15. kedd 17:55
Egy tanulságos kis írás tettem fel Lewis professzortól.


2019. október 6. vasárnap 20:45
Aki azt hitte, hogy Bergoglio és az ember-csinálta-egyház már nem tud újabb szörnyűségeket kitalálni, az téved: amiket az elmúlt héten csináltak, az minden eddgit felülmúl. És még mindig pápának és Krisztus Egyházának tartja a világ őt és szektáját! Elképesztő! Ez még társasjátéknak sem lenne utolsó: Találós kérdés: Mit kellene még tennie, hogy végre belássák az emberek, hogy Bergoglio nem lehet Krisztus földi helytartója, és szektája nem lehet Krisztus Egyháza? Na mit? Szerintem, az eddigiek bebizonyították, hogy bármit... az emberek annyira megvakultak, megsüketültek, azaz elvesztették hitüket, hogy teljesen mindegy nekik, hogy valami jó vagy rossz, igaz vagy hamis.


2019. október 4. péntek 18:00
Lefordítottam egy német cikket az október 2-i ünnep kapcsán az őrangyalokról. Úgy vélem, sokan vagyunk, akiknek hasznos lehet, mert valószínűleg sokan vagyunk, akik bár tudjuk, hogy van őrangyalunk, gyakran megfeledkezünk róluk. Egyúttal feltettem a szokásos havi mise- és ünneprendet.


2019. szeptember 29. vasárnap 23:00
Arról tettem fel egy írást, amiről a mai ünnep evangéliuma szól: Ha nem bízunk annyira sziklaszilárdan mennyei Atyánkban, mint a kisdedek apjukban, akkor nem bírjuk épen kibírni a mai világot, és nem fogunk tudni hűségesek maradni hitünkhöz és Krisztus igaz Egyházához.


2019. szeptember 20. péntek 22:30
Feltettem egy értekezést az elmúlt hetek cikkeivel kapcsolatosan.


2019. szeptember 8. vasárnap 23:55
Befejeztem Robert Mäder prelátus a Sátánról szóló művének magyarra való fordítását. És feltettem a szokásos havi mise- és ünneprendet.


2019. augusztus 28. szerda 23:05
Folytattam Robert Mäder prelátus a Sátánról szóló művének magyarra való fordítását.


2019. augusztus 20. kedd 16:40
A honlapon csaknem hét éve fent van már Robert Mäder prelátus a Sátánról szóló 1930 táján kiadott könyvecskéjének az első része; s mint más helyen ígértem, a napokban nekilátok a második rész fordításának is. Mäder atyának ez a tanulmánya a Sátánról, a sátánizmusról, soha nem volt annyira fontos és sorsdöntő, mint napjainkban. Az írásnak minden sora megérdemli, hogy percekig gondolkozzunk rajta. Ma feltettem az egész művet német nyelven.


2019. augusztus 15. csütörtök 22:40
Folytattam a június 9-én elkezdett tanulmányt: hogyan maradhatunk meg ebben a pap- és prófétanélküli világban. – Írás közben magam is meglepődtem, mennyi olyan cikk van már fent a honlapon, melyek semmit nem vesztettek aktualitásukból, és melyeket nagyon érdemes újra elolvasni. Ez a honlap nem blog, vagyis minden cikk címmel együtt megtalálható a különböző fiókokban, melyek téma szerint vannak elrendezve. Csak ajánlani tudom ezek olvasását.


2019. augusztus 10. szombat 19:00
Feltettem Hilaire Belloc angol katolikus író "A nagy eretnekségek – Az Európa elleni harc" című 1938-ban megjelent könyvének zárófejezetét – egyelőre csak németül, de már készül a fordítás.


2019. augusztus 6. kedd 21:40
Feltettem egy rövid összefoglalót az elmúlt 60 év hamis prófétáiról, és arról, hogyan reagáltak ezen egész idő alatt az ú. n. katolikusok e hamis prófétákra.


2019. július 31. szerda 22:05
Befejeztem a filozófus és a lefebvrista „abbé” vitájának fordítását.


2019. július 28. vasárnap 23:50
Belekezdtem egy cikk fordításába, melyben egy francia filozófus mutatja be tényekkel a szedesvakantizmus igazát, olyan világosan, amilyen világosan ritkán lehet hallani. És egy másik írást is feltettem, mintegy az amerikai megtérő cikkéhez kapcsolódóan.


2019. július 16. kedd 22:45
Feltettem Mr. Byrd megtérésének fogadtatásáról szóló írását is.


2019. július 9. kedd 23:35
Befejeztem Mr. Byrd megtérésének történetét, a folytatásban az írása fogadtatásáról szóló cikk következik.


2019. július 7. vasárnap 23:10
Újra egy nagyobb lélegzetű tanulmányba kezdtem bele, de ez most örömteli (angolul és németül is olvasható az interneten). Egy amerikai, volt R&R laikus meséli el, hogyan lett szedesvakantista, majd a folytatásban arról is beszámol, hogy a korábbi R&R társai – köztük híres R&R bloggerek – hogyan fogadták megtérését.


2019. július 4. csütörtök 24:00
Bergoglio már megint valami olyasmit tett, ami mellett nem lehet elmenni szó nélkül... A júliusi mise- és ünnepi-rend mellett erről tettem fel egy beszámolót.


2019. június 25. kedd 22:20
Elkezdtem az Amazonos-szinódussal foglalkozó cikkek fordítását. Egyik legfontosabb mondanivalója: Senki ne nyugtatgassa magát azzal, hogy ezen a szinóduson csak az amazonasi bennszülöttekről van szó!


2019. június 18. kedd 22:20
Folytattam a 9-én elkezdett cikket.


2019. június 9. vasárnap 22:50
Belekezdtem egy háromrészes cikkbe, mely azt a kérdést boncolgatja, hogy mi módon maradhatunk katolikusok, illetve hogyan válhatunk a mai pápa-, pap- és próféta-nélküli időben Isten országának lakóivá.


2019. május 30. csütörtök 23:50
A mai ünneppel kapcsolatban tettem fel egy írást.


2019. május 15. szerda 18:10
Befejeztem Ratzinger és a zsinati egyház kedvenc témájáról szóló tanulmány fordítását.
Meggyőződésem, hogy 1958-ban és 1962-ben és 1970-ben azok tudtak a legkatolikusabban reagálni a történtekre, azaz a hitehagyottak teljes győzelmére, akik már korábban is felismerték a veszélyt, és világosan látták a fejleményeket. Most is azok tudnak csak katolikus módon reagálni az újabb és újabb szörnyűséges történésekre, akik ismerik, mik voltak azok az előzmények, melyek a mostani helyzethez vezettek. - Ezért tartom fontosnak például az e cikkben közöltek megismerését.


2019. május 9. csütörtök 13:40
Családi papírok rendezgetése közben bukkantam erre a két, örökké aktuális imára…


2019. május 2. csütörtök 22:55
Befejeztem Pére Jean-Jacques Marziac könyvéből az érdekes fejezetek fordítását, és feltettem egy érdekes és tanulságos történetet Toursi Szent Márton életéből.


2019. április 25. csütörtök 22:20
A 21-én, illetve a 13-án elkezdett két írást folytattam.


2019. április 21. vasárnap 22:40
Feltettem egy összeállítást a párizsi Miasszonyunk templom égéséről, illetve az ehhez kapcsolódó kérdésekről. És belekezdtem egy hosszabb tanulmány fordításába, mely a zsinati szekta erkölcsi eltévelyedéseiről szól, különös tekintettel Ratzinger nyilvánosságra hozott tanulmányára.


2019. április 13. szombat 23:30 és 14. vasárnap 15:00
Belekezdtem egy újabb könyv fordításába, és beszámoltam Bergoglio legújabb borzalmáról szövegben és videóban. - 14-én ez utóbbit kiegészítettem, és helyesbítettem.


2019. április 7. vasárnap 22:10
Befejeztem Donoso Cortes művének fordítását.


2019. április 4. csütörtök 21:55
Folytattam Donoso Cortes művének fordítását, és feltettem Szent Benedek napi imáját. A mai szellemi, lelki, kulturális káoszban nem segíthet rajtunk más, mint az állandó ima Istenhez, hogy Atyaként védjen meg minket a klső veszélyektől, azaz a világtól, illetve a kétségbeeséstől, a hűtlenné válástól, de akár a megőrüléstől is.


2019. március 30. szombat 22:15
Belekezdtem Donoso Cortes 1851-ben kiadott művének a fordításába: „A jelenkor fő tévedései eredetük és okaik alapján”. Ez élete fő művének: „Esszé a katolicizmusról, a liberalizmusról és a szocializmusról”, saját maga által készített rövidített változata, amit Fornari bíboros kérésére készített. Bár tanulmánya több mint 150 évvel ezelőtt készült, tökéletesen illik korunkra. Maga a szerző alapállítása is ez: „Korunk legelterjedtebb tévedései között egyetlen egy sincs, amelyiket ne valamilyen eretnekségre lehetne visszavezetni. A modern eretnekségek között egyetlen egy sincs, melyet ne lehetne egy másikra visszavezetni, melyet az Egyház már réges-régen elítélt.” Ami korunkban új, és amit a legjobb koponya sem tudott előre látni, azt a sátáni technikai fejlődés hozta magával, ahogy erről már több helyen szó volt a honlapon.


2019. március 24. vasárnap 23:20
Újabb részeket tettem fel Joannes Cassianus Szent beszélgetések című könyvéből, és feltettem Désiré Mercier bíborosnak az önmegtagadásról szóló írásából a legfontosabb fejezetet. És készítettem egy rövidített változatot az Eleink imádságai című műsorból.


2019. március 15. péntek 18:30
Nagy örömömre többen is válaszoltak keddi kérdésemre: Így megtudtam, hogy a „Hagyaték” című sorozat minden része megtalálható a youtube-n. Még az általam kérdezett rész pontos linkjét is megkaptam: A magyarok istene – eleink imádságai:
https://youtu.be/cRY59h7h-9o
A tegnapi ismételt részből ugyan szintén csak pár percet láttam, de azt hiszem, ez is érdemes a megnézésre: A hagyaték őrzői – Időskor:
https://youtu.be/cRY59h7h-9o
E műsorok tökéletesen bizonyítják, 1) hogy az Egyház, azaz Isten ellenségei pontosan tudták, milyen terv szerint kell haladniuk, hogy tönkretegyék az emberiséget, megmérgezzenek mindent; 2) hogy mi volt a célja az elmúlt 100 év technikai „forradalmának”. A (katolicizmus alatt újra megtisztított) természet rendje szolgálta az emberek üdvösségét, ezért kellett az egész természetet felborítani, elkorcsosítani. Minden evilági intézkedés, amit párszáz év, de leginkább az elmúlt 100 év alatt hoznak meg, ezt a célt szolgálja, elsősorban a családok szétzúzása, a gyermekek, a fiatalok megrontása stb.

Befejeztem Mattei professzor interjújának a fordítását.


2019. március 13. szerda 22:05
Tegnap, azaz 2019. március 12-én 19:30-tól 20 óráig a Duna World tévécsatornán megismételték a „Hagyaték” című sorozat 19., 2012-ben készült részét. E rész címe: „Magyarok Isten, elődeink imádságai”. Sajnos csak az utolsó 5 percet láttam a műsorból, de hallottam, hogy az egész gyönyörű és egészen hihetetlenül katolikus volt. Ebben az utolsó 5 percben például valaki azt mesélte el, hogyan imádkozott az ő dédanyja. Ilyeneket mondott: az ő számára nem létezett szakrális és nem szakrális. Számára az egész élet, és annak minden részlete szakrális volt.
     Megpróbáltam lementeni a műsort, de nem találom, pedig állítólag minden tévéműsort meg lehet később nézni (a mediaklikk oldalon). Nekem nem sikerült megtalálnom, e sorozatból mindössze három rész van fent. Nem tudná valaki megtalálni, megszerezni ezt a műsort?

Feltettem Ezekiel próféta könyvének egyik fejezetét, és belekezdtem Mattei professzor legutolsó interjújának a fordításába.


2019. március 10. vasárnap 21:30
Feltettem egy újabb fejezetet Scaramelli atya művéből. És egy összeállítást arról, hogyan halad előre a szabadkőművesek régi tervének megvalósítása: a pápaság megszüntetése.


2019. február 26. kedd 18:45
Feltettem Fulton Sheen bíboros 1951-ben elhangzott beszédét az Antikrisztusról. – Ellensúlyként érdemes Bergoglio vasárnapi búcsúbeszédébe beletekinteni: abban regél a szent népről, akiket a Szentlélek vezet és világosít fel, és akik így mindent jobban értenek, mint azok a csúnya klerikalisták. És egyébként is minden bajnak, jelen esetben a homokos visszaéléseknek is ez utóbbi, azaz a klerikalizmus az oka. – Aztán még arról is olvasni lehet a sajtóban, hogy abban a Kínában, amivel éppen most kötött egyességet Bergoglio, csak az tanulhat tovább, aki aláír egy nyilatkozatot, hogy megtagadja vallását (m. m., ha van neki). És még arról is, hogy Amerikában a demokraták leszavazták azt a republikánus törvényjavaslatot, mely előírta volna, hogy az abortuszt túlélő világra jött újszülötteket kötelező orvosi ellátásban részesíteni. Mostanáig, és hála a demokratáknak – többek között Obama és Clinton híveinek – az ilyen csecsemőket legálisan hagyják elpusztulni a műtőasztalon. Nem hallani, hogy Bergoglio tiltakozna emiatt….


2019. február 24. vasárnap 19:00
Albert Maria Weiss atyától feltettem egy újabb írást a Kereszténység szelleme című könyvéből – egyelőre csak német nyelven....


2019. február 23. szombat 19:00
Feltettem Avilai Nagy Szent Teréz A tökéletesség útja című művének utolsó fejezetét – mutatva, hogy még egy ekkora szent is belefáradt ebbe a földi siralomvölgybe. És lefordítottam a legfontosabb részeket A. Schneider nyilatkozatából, amit Bergoglio legújabb eretnekségével kapcsolatosan írt. Mindez persze nem jelent semmit: ő is inkább az Antikrisztussal marad egy csapatban továbbra is. Bergoglio Marokkóba is nyilván azért utazik majd el, hogy hasonlókat mondjon és írjon alá; mint ahogy a szakadár keletiekhez – bolgárokhoz, románokhoz is….


2019. február 12. kedd 23:45
Bergoglio újabb szentségtörése mindenkit válaszút elé állít: nem lehet többé kikerülni a világos, egyértelmű választ: Jézus vagy az Antikrisztus? Az igazság és az élet, vagy a hazugság és a halál. Ezekről szól a ma feltett két írás.


2019. január 21. hétfő 23:00
Befejeztem Mario Derksen írásának fordítását: Ezek a mondatok annyira fontosak és annyira vigasztalók, hogy érdemes őket gyakorta elolvasni, és agyunkban-szívünkben megőrizni.
A másik cikk mintegy folytatása Derksen írásának: Isten nem fog közbelépni, és a magyaroknak el kell viselniük, hogy megint egyszer meggyalázzák legszentebb érzéseiket… Amit viszont minden magyar megtehet: hogy nem statisztál ehhez….


2019. január 15. kedd 22:50
2017. tavaszán tettem fel Mario Derksen érdekes előadását „A pápaság és az Egyház passiója” címmel. Most megint belekezdtem egy előadásának a fordításába, melyben az elmúlt 60 év tragédiáit foglalta össze. Nem az egész cikket fordítom le, csak részleteket belőle, hiszen amiket elmond, azokról már többször szó esett ezen a honlapon. Akit érdekel az egész szöveg, az angolul megtalálja az interneten. Ezen kívül még feltettem két rövid részletet Avilai Nagy Szent Teréztől és Scaramelli atyától.


2019. január 13. vasárnap 16:15
Helytelenül tettem fel a 2019. januári ünnepi rendet. A helyes így szól:
Mivel idén január 13-ára három ünnep esik, a misszálé a következő rendet írja elő: E három közül a legmagasabb rendű ünnep Vízkereszt nyolcada, utána következik Szentcsalád ünnepe, majd Vízkereszt utáni első vasárnap. E rend alapján tehát idén a következőképpen alakul az ünnepi rend: Január 13-án, vasárnap Vízkereszt nyolcada, Szentcsalád ünnepe az ezt megelőző szombat, tehát január 12. A Vízkereszt utáni első vasárnapot pedig a következő vasárnap előtti napon, tehát január 19-én, szombaton kell megtartani (Szent Margit ünnepéről való megemlékezéssel).


2019. január 9. szerda 22:55
Feltettem a januári mise és ünnepi rendet, és folytattam a 30-án megkezdett kommentárt.2014. augusztus 20. szerda 20:25
Amióta a honlap eljutott az igaz katolikus szemléletmódhoz, keveset foglalkozik a hátrahagyott ügyekkel, például Bergoglio viselt dolgaival. De most nem állom meg, hogy fel ne soroljam azokat az emberi tragédiákat, amik ennek az embernek az útját kísérik. Lassan olyan magasra nő a számuk, hogy biztosra vehetjük, hogy a 16-17. századi Németországban ezért már boszorkányként elégették volna:
     Woytila és Roncalli „szentté avatása” előtti napon egy Woytila tiszteletére felállított kereszt agyonüt egy fiatalt; Meglátogatja Betlehemben a születés kápolnáját, ahol félórával távozása után tűz üt ki; Elmegy az Utolsó Vacsora házába, ahol távozása után valaki keresztekből máglyát rak és meggyújtja; Találkozni akar a pünkösdi mozgalmak egyik élharcosával, aki jóbarátja még a régi szép időkből, aki egy héttel a találkozó előtt motorbaleset áldozata lesz; Most pedig két unokatestvére és ezek anyja halt meg autóbalesetben.
     A szenthagyomány szerint az Antikrisztus három és fél évig fog a szent helyen trónolni, Nos, Bergoglio most bejelentette, hogy már legfeljebb csak két-három éve van hátra, és utána „megtér az Atya házába” (irigylésre méltó ez a szerénység, és üdv-biztonság). Mivel másfél éve bitorolja már Szent Péter trónját, még két évvel pont letelne a három és fél év.


2014. április 25. péntek 23:20
Közeleg az egyháztörténetnek a II. Vatikáni Zsinat után talán a második legnagyobb botránya, az április 27-i színjáték. Már több cikket feltettem, ami a szentté-avatások tévedhetetlenségéről szólnak, de e témában talán a legjobbat még nem tudtam lefordítani. Aki tud németül, annak feltétlenül ajánlom a www.antimodernist.org/am honlapra április 23-án feltett következő cikket: Die Unfehlbarkeit der Kirche bzw. des Papstes bei Heiligsprechungen – Eine Richtigstellung von Anton M. Holzer.
http://www.antimodernist.org/am/wp-content/uploads/AMH-Unf-Kanonisationen-2008.pdf

Azt hiszem, sokan vagyunk, akik még mindig abban reménykedünk, hogy az Úristen közbeavatkozik, vagy ha nem, valamilyen módon megmutatja haragját azért, hogy Krisztus Egyházából bolondokházát csinálnak saját [?] főpapjai.
     Egy olvasó küldte nekem ma reggel ezt a tegnap délután közzétett hírt, amit aztán az egész interneten olvasni lehetett, és ami már isteni közbeavatkozásnak értelmezhető:
     forrás: http://hvg.hu/vilag/20140424_Agyoncsapott_egy_fiatalt_a_II_Janos_Palna
Agyoncsapott egy embert II. János Pál pápa keresztje
Széttört egy óriási feszület Olaszországban, és agyoncsapott egy embert, a keresztet korábban éppen a szentté avatni készült II. János Pál látogatása alkalmából készítették – írja a repubblica.it.
     Agyoncsapott csütörtökön egy húszéves fiatalembert, Marco Gusminit egy harminc méter magas feszület a Brescia közeli Cevóban, Észak-Olaszországban. A fakeresztet, rajta a hatalmas Krisztus-szoborral II. János Pál pápa 1998-as látogatása alkalmából szentelték fel, és éppen az előtt három nappal zúzta halálra a szerencsétlen fiatalt, hogy az egykori pápát a Vatikánban szentté avatják.
     A kereszt egyébként nem egy hagyományos feszület volt, hanem egy kábelekkel tartott installáció, amely ahhoz hasonlóan görbült előre, ahogyan például a skorpió farka. Az olasz lapok furcsa egybeesésként megjegyzik, hogy a szerencsétlenül járt fiatal a XXIII. János pápa utcában lakik Lovere településen, márpedig XXIII. Jánost is szentté avatják vasárnap II. János Pállal együtt. Marco Gusmini egy kiránduló gyerekcsoportot vezető tanár volt.

A http://www.novusordowatch.org/wire/index.htm oldalon több kép is látható, mind az eredeti, mind a mostani, baleset utáni keresztről.


SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2017. január 4-től   2018. DECEMBER 31-ig

SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2015. DECEMBER 22-től   2016. DECEMBER 22-ig


SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2014. NOVEMBER 4-től   2015. DECEMBER 17-ig


SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2014. FEBRUÁR 3-tól   2014. NOVEMBER 1-ig


SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2013. MÁRCIUS 15-től   2014. JANUÁR 30-ig


SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2012. DECEMBER 21-től   2013. MÁRCIUS 14-ig


SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2012. OKTÓBER 17-től   2012. DECEMBER 17-ig


SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2012. JÚNIUS 28-tól   2012. OKTÓBER 11-ig


SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2011. NOVEMBER 29-tól   2012. JÚNIUS 26-ig


SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2011. ÁPRILIS 16-TÓL   2011. NOVEMBER 25-ig


2011. április 15.:

Aki el tudja olvasni ezt a hírt, azt nem érinti a probléma. Ugyanis, a honlap tegnap óta a domain-címén, amiért persze fizetni kell, nem érhető el, és se a szerver, se a domain-kezelő nem hajlandó megoldani a problémát, mert egymásra mutogatnak. Hogy mikor lesz újra rendben, így nem tudom megmondani. Ezért a honlap most csak a www.katolikus-honlap.fw.hu címen érhető el.


2011. április 15.:

Április 13-án adta hírül a kath.net, hogy a pápa nem csak komolyabb találkozót igényel a német protestánsokkal, de elutazik abba a kolostorba (ma konferenciaépület és Luther-kiállítás), ahol Luther 1505-1511-ig szerzetesként élt. Itt elbeszélget a helyi püspöknővel (!) és ökumenikus istentiszteletet tart az evangélikusokkal. A püspöknő (!) nagy örömmel fogadta a „világos ökumenikus jelet”, és azt mondta, hogy milyen jó, hogy mindkét egyház képviselői olyan helyen találkozhatnak, „ahol közös történetük különösen nyomatékosan van jelen”.
1. Nem értem, hogy tud a pápa egy „püspöknővel” hivatalosan találkozni, hogy tudja ezt Krisztus földi helytartójaként magával elintézni.
2. Hogyan képes valaki örömmel odamenni, ahol „megölték”, illetve meg akarták ölni?

Más: Azt hiszem, a „lankadásnak” (aminek jelei nem csak e honlap fórumán mutatkoztak) az az oka, hogy már minden elhangzott, aminek el kellett hangoznia. Noénak mintegy 100 évig kellett építenie a bárkát. Vagyis a Jóisten 100 évvel a tényleges pusztítás előtt már eldöntötte, hogy mi fog történni. Ezen nem változtatott semmi, az élet folyt tovább, a történtekhez se hozzátenni, se elvenni nem lehetett már. Mi is előbb Gergely atya fórumán, aztán ezen elmondtunk mindent, amit el lehetett mondani. A rosszakon nem változtat, hogy jön még egy rossz vagy rosszabb, mint ahogy a jókon sem változtat, hogy valahol valamikor egy püspök vagy egy bíboros hajlandó a régi misét bemutatni. Itt már csak Isten tehet valamit. Mi meg várunk. A pápa és Róma – láthatólag nem tér meg, akármekkora katasztrófák is történnek. Az emberek sem lesznek katolikusabbak, ez is kiderült. Az Egyház él – ahogy Jézus megígérte –, a katolicizmus pedig napról napra pusztul. Ez történik emberi szemmel …


2011. április 8.:

A jó humoráról ismert www.summorum-pontificum.de honlap tegnap vatikáni szakértők beszámolói nyomán azt írta, hogy az immár negyedik éve készülő utasítás a Summorum Pontificum motu propriohoz a híresztelésekkel szemben mégsem Húsvét előtt jelenik meg, hanem Húsvét után, csak azt nem tudni, hogy melyik évben. Aztán azzal vigasztalta a várakozókat, hogy a Szent Péter bazilika építése 120 évig tartott, és ott is gyakran előfordult, hogy egy építő azzal kezdte a munkáját, hogy elbontatta, amit az előtte levő felhúzatott.


 
      2011. április 7.:

A honlap fórumát leállítottam, de nem töröltem, így el lehet olvasni a régi bejegyzéseket. A kezdőoldalon megtalálható a link a régi fórumra.

Mostantól fogva ezen az oldalon közlöm "az adást-megszakító" híreket.