Bízzatok, mert én legyőztem a világot
(Jn 16,33)
Bűn nélkül fogantatott szeplőtelen Szűz Mária,  
könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk  
(Csodásérem)  

    hagyományhű magyar katolikusok

SZŰZ MÁRIÁNAK,
MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK
felajánlott honlapja    KATOLIKUS FÓRUM

A FÓRUM 2011. ÁPRILIS 7-ÉN LE LETT ÁLLÍTVA
TEHÁT MÁR NEM LEHET ÍRNI, CSAK OLVASNIBELÉPÉS A FÓRUMRA


Figyelmeztetőül még egyszer a fontos címek:
Az Adminisztrátor elérhetősége: kforum@citromail.hu
Gyakorlati tanács az Internet Explorer használóinak: ITT
A honlap készítője: kat.honlap@gmail.com


Kedves Látogatók!

A mai naptól (2008. június 19.) kezdve – először csak kísérleti jelleggel – a honlap egy fórummal gazdagodik.

Ezzel az újítással semmi esetre sem az interneten már több helyütt is jól működő nyilvános viták, eszmecserék számát szeretném növelni, hiszen ennek semmi értelme nem lenne, egy ilyen fórumnak nem lenne létjogosultsága. Ez az új fórum azt a célt szeretné szolgálni, amit maga a honlap: nevezetesen ahhoz hozzásegíteni az olvasókat, hogy korunkban megőrizhessék és megélhessék – a lehető legkevesebb kompromisszummal – katolikus hitüket.
     Mint ahogy már számos cikkből kiderült, a honlap készítőjének meggyőződése, hogy korunk embere a történelemben eddig soha nem létezett problémákkal találja magát szembe a nap minden órájában, a nap minden percében, élete minden pillanatában. Olyan problémákkal, amelyekre a régen íródott könyvek, még a legkatolikusabbak sem adhatják meg sokszor a – gyakorlatban is megvalósítható – választ, hiszen azok a korok, melyben e művek születtek, e problémákat még csak elképzelni sem tudták volna. (E hitvallással kapcsolatban figyelembe ajánlom „A HONLAPRÓL” fiók bevezetőjét.)

Nos – terveink szerint – ennek a katolikus, tradicionalista fórumnak elsősorban, de természetesen nem kizárólagosan, ilyen kérdések felvetésére és megválaszolására kell szolgálnia. (Az üzenetek korlátolt terjedelme eleve lehetetlenné teszi a hosszadalmas teológiai fejtegetéseket. Aki ilyet szándékozik küldeni, az írását közlés céljára a honlap szerkesztőjéhez juttassa el.) A jövő majd megmutatja, hogy ez a fórum e kitűzött feladatát be tudja-e tölteni vagy sem. A helyzet komolysága és – sokszor úgy látszik – reménytelensége megérdemel egy kísérletet. A fórum tehát próbálkozás, ha beválik, megmarad, ha nem, az sem baj.

E bevezető végén szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik – bár nem szakemberek – a fórum létrejöttében munkájukkal, illetve tanácsukkal segítettek. A fórum ama fontos mottó alapján készült el, hogy „a legegyszerűbb egyúttal a legjobb is”. Kérem, hogy minden felmerülő technikai problémával a honlap Adminisztrátorához forduljanak. Címe: kforum@citromail.hu

A fórumnak egyszerűsége mellett számos más előnye is van: gyors, reklámmentes, könnyen átlátható és használható. Gyorsaságát különösen megnöveli, hogy a témák közötti váltáshoz nem kell mindig visszamenni a kezdőlapra: a témák a lap bal oldalán minden oldalon szerepelnek, így rájuk kattintva váltogatni lehet őket.

Most néhány tudnivaló:
ez a fórum, mint a honlap tartozéka, kizárólag a katolikus tradíció szellemében működik, azaz cenzúrázva lesz. A fórumot bárki olvashatja, de hozzászólni természetesen csak a regisztráltak tudnak. (Itt jegyezném meg, hogy a fórum a legtökéletesebben a Firefox, illetve az Opera böngészőkkel működik. Gyakorlati tanácsot az Internet Explorer böngészőt használók ITT találhatnak.) Az a hozzászólás vagy kérdés, mely sérti a katolikus Egyház kétezer éves tanítását és az a válaszadás, mely egy kérdésre nem e szellemiségben ad feleletet, törölve lesz. Vagyis, a kérdésekre – ha olykor kis késéssel is, de – garantáltan katolikus válaszok érkezhetnek csak. Természetesen szintén szívesen látjuk a katolikus tradíció iránt komolyan érdeklődőket is, bármilyen csoporthoz is tartozzanak. De – bevallottan reméljük –, hogy érdeklődésük oka az igazság megtalálása és elfogadása, vagyis az a jószándék, hogy logikus érvekkel hagyják magukat meggyőzni.

A fórumot, csakúgy, mint a honlapot Krisztus Urunk és a Szűzanya védelmébe ajánlottam. Könyörögjünk, hogy jó gyümölcsöt teremve, jó fának bizonyuljon. Ha megegyezik Urunk akaratával, ezt a segítséget meg is kapjuk, ha nem, alázattal elfogadjuk döntését, és beszüntetjük.

A fórum minden kedves jövendő Olvasóját és Hozzászólóját szívélyesen üdvözlöm, és egyúttal felszólítom, hogy hithű működésével járuljon hozzá a fórum céljának megvalósításához a lelkek üdvösségére és Urunk nagyobb dicsőségére!


Beszámoló a „fórum-kísérletről” több mint három hónappal a fórum elindítása után: ITT


BELÉPÉS A FÓRUMRA


Figyelmeztetőül még egyszer a fontos címek:
Az Adminisztrátor elérhetősége: kforum@citromail.hu
Gyakorlati tanács az Internet Explorer használóinak: ITT
A honlap készítője: kat.honlap@gmail.com


vissza
a KEZDŐLAPRA