A legnagyobb dolog: Hit által bemenni Isten fiainak országába
Írta: Bangha Béla S.J.

„Hit nélkül lehetetlen kedvesnek lenni az Istennél” – mondja a Szentírás (Zsid 11,6). A hit tehát elkerülhetetlenül szükséges az üdvösségre. Csakugyan: a hit az az út, melyre lépnünk kell, ha Istent megközelíteni akarjuk. Mielőtt egy lépést is tehetünk Isten felé, tudnunk kell, hogy van, s Istent nem tisztelhetjük, ha nem hisszük mindazt, amit kinyilatkoztatott. A szándékos vagy vétkes hitetlenség a legnagyobb bűnök egyike, mert a hitetlen vagy kétségbe vonja Isten igazmondását, vagy nem tulajdonít súlyt és komolyságot Isten szavának.

... A hit tételei magasak, az emberi értelmet meghaladók; ez igaz; De vajon nem magától értetődő dolog-e ez? Nem felel-e meg Isten nagyságának s a mi emberi kicsiségünknek egyaránt, hogy az Istenben titkok, emberi értelemmel meg nem közelíthető igazságok is legyenek, s hogy Isten olyat is tudjon, s olyat is kijelentsen nekünk, amit magunktól sem nem tudnánk, sem meg nem érthetünk?

... A hit végül a legszebb dolgok egyike a világon. Hinni annyi, mint kibontakozni a földi lét szűkösségéből, lerázni magunkról az anyagiasság bilincseit, a tér és az idő korlátoltságát, s felszállni Isten nagyszerű világába, az emberfeletti régiókba. Hinni annyi, mint megdobogtatni szívünket az örök szeretet, az örök szépség és a szeretetreméltóság belső csodáin. Hinni annyi, mint megerősíteni lelkünk látóképességét, mint ahogy a messzelátó segítségével sokkal messzebb látunk, mint puszta szemmel. Hinni annyi, mint a mulandóság sírhantjai közül a halhatatlanság diadalmas énekét röpíteni ki szívünkből, dacolni a gyász és a halál, a nyomorúság és könnyhullatás keserveivel, s biztos önérzettel nézni azok elé a nagy és örök dolgok elé, melyek ránk, Isten fiaira és Jézus Krisztus testvéreire odaát várnak. Hinni nagyszerű, hinni felemelő, hinni vigasztaló. Nagy méltóság embernek lenni, nagy dolog gondolkozni és belátni, szeretni és akarni; de a legnagyobb dolog: Hit által bemenni Isten fiainak országába, a magasabb, a szebb, az igazabb élet mennyei csarnokába.


Feltéve: 2023. június 2.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA