Az abszurditás az értelem kikapcsolásához vezet

1.
Fertőzés a mesterséges intelligenciával
Írta: Rob Kenius
(forrás: kenfm.de – 2021, november 30.)

Részletek a cikkből

Amikor az első komputerek, magyarul számológépek, megjelentek, az amerikai indiánok gondolkodó fémnek nevezték őket. Ma a transzhumanisták és a Silicon-völgy programozói már boldogan mesélnek nekünk a mesterséges intelligenciáról. Aki a digitális technológiát nem ismeri, könnyen arra a következtetésre juthat, hogy a gépek valóban képesek önállóan gondolkozni, és nemsokára intelligensebbek lesznek, mint az emberek.
     A komputerek ugyan valóban képesek számolni, másolni, összehasonlítani, átvizsgálni és tárolni, ráadásul mind ezt ezerszer vagy milliószor gyorsabban, mint az ember. De nem rendelkeznek és soha nem fognak eleven ítélőképességgel, és alkotó, értelmi vagy érzelmi intelligenciával rendelkezni! [Egyszerűen azért, mert halott tárgyak és nem emberek! Csak arra képesek, amire az értelmes emberek beprogramozzák őket! Ezért az intelligencia szó ehelyütt ugyanúgy kicsavarása a nyelvnek, mint a fertőzés szónál.]

Ezért ha valaki mindezen tények ellenére hisz egy, az emberi értelmet felülmúló, mesterséges intelligenciában, az csakis az illető szellemi renyhesége vagy előrehaladott dementiája miatt fordulhat elő, miközben az utóbbi alatt nem egy betegséget, vagy egy betegség tünete értendő, hanem az értelmi képesség rohamos megfogyatkozása a felismerő, emocionális és szociális képességek fokozatos megszűnésével.
     Az ily módon meghatározott dementia külső hatásokra is előállhat, úgymond, mesterségesen is előidézhető. Ez úgy történik, hogy az embereket abszurd dolgokkal bombázzák, olyasmikkel, melyeket csak értelmük kikapcsolásával képesek elviselni. Ily módon az abszurditások mesterséges dementiát hoznak létre.
     Az „abszurd” szó értelmetlenséget vagy képtelenséget jelent. Az abszurditások az észszerű gondolkodás ellen irányulnak. Ezért az abszurditásokra való szoktatás az értelem tartós kikapcsolását igényli.

Az agyban jelentkező zavar ma elsősorban az esztelen politika által jön létre

Az orvostudományban a fertőzés egy betegség kezdetét jelenti, melyet látható, érezhető és mérhető tünetek kísérnek: mint például láz, fajfájás, szédülés, gyengeség. A korona-őrület óta azonban a fertőzés kifejezésnek mást jelentést adtak: napjainkban a fertőzés nem más, mint egy pozitív teszteredmény elnevezése, aminek abszolút semmi köze nincs a fertőzés szakmai, orvosi jelentéséhez: vagyis a pozitív tesztet produkáló személy egészségi állapotához. E pozitív teszteredményeket produkáló személyeknek csak elenyésző része lesz valóban beteg, szenved valóságos betegség-tünetektől. A fertőzés kifejezés ezáltal tökéletesen elveszti valódi értelmét.
     Ily módon megfosztva valóságos jelentésétől az "új fertőzések", az "új fertőzöttek" szavak nem mások, mint hivatalosan használt álkifejezések, amiket az egyes államok egészségügyi intézetei találtak ki és terjesztettek el a médiában: A szóösszetételben az új kifejezés nem egy új beteget, nem egy új megbetegedést jelent, hanem egy tesztet, amit aznap végeztek el, és ami a tesztelt személyben nem fertőzést, hanem legfeljebb vírus-nyomokat mutatott ki.

A fertőzés kifejezés ezáltal új definíciót kapott, melynek semmi köze eredeti, orvosi jelentéséhez. Tehát ez végül egy mesterséges dementiával való fertőzéshez vezet, ami informatív úton terjed, például a médián keresztül, félretájékoztatással vagy egyszerűen olyan összefüggésekben, melyekben az abszurd állításokat nem lehet racionálisan feldolgozni, ami aztán az értelmi képesség rohamos csökkenéséhez vezet.
     A mesterséges dementia foka és terjedése a koronától való félelemben csúcsosodik ki. Nehéz megmondani, hogy a kulisszák mögött hol kezdődik, és hol végződik ez a dementia. Egy biztos, a mesterséges intelligencia nem tartozik a mesterséges dementia leküzdésére alkalmas szerekhez.


2.
Az abszurditás csúcsa: „A Sátán borzalmas jelenléte az egyház centrumában”

[Bevezetés: A következő rövid hír azt mutatja meg, hogy az abszurditások létrehozásában és terjesztésében – csakúgy, mint a korona-őrület intézkedéseiben – az ú. n. katolikusok még előrébb járnak, mint a „mély állam” hatalmi elitje. A különböző ú. n. "konzervatív katolikus" oldalak Bergogliot már nevezték Nérónak, és a többi hozzá hasonló zsarnoknak, de Sátánnak – úgy tudom – eddig csak ebben a cikkben: Miközben továbbra is érvényes pápának, Krisztus földi helytartójának tartják!!! Az abszurditás teteje, hogy számukra mindez elfogadható, az egyetlen, amit végsőkig visszautasítanak és támadnak, az a szedesvakantizmus.]

A Vatikán 2021. december 18-án nyilvánosságra hozta a TC – Bergoglionak a "régi" mise bemutatását korlátozó körlevele – végrehajtásának előírásait, adta hírül ugyanezen a napon a summorum-pontificum.de – magát katolikusnak nevező blog. A szerkesztő a rendelkezés szövegének tartalmáról egy másik angol nyelvű "katolikus" blog, a Rorate Caeli által készített összefoglalást közli:

»A most nyilvánosságra hozott rendelkezés szerint a Római Pontifikale [szertartáskönyv] összes szentségeinek kiszolgáltatása – papszentelés, bérmálás – meg van tiltva; A rituálék kiszolgáltatása – keresztelés, házasság és utolsó kenet – csak a plébániákon megengedett; Két misét (például egyet a NOM-ban, egy másikat a "régi" rítusban, vagy mindkettőt ugyanabban a rítusban) ugyanazon a napon mondani egy papnak tilos.

Jellemző, hogy a Vatikán a mostani rendkívül súlyos válság alatt, ekkora fontosságot tulajdonít e rendelkezés meghozatalának és kihirdetésének. Ez az aktus jellemző a felelőtlen bíborosok által 2013-ban megválasztott Gonosz Pásztor színlelt irgalmasságára. Jellemző annak a gonoszságnak a szellemiségére, ami ebben a zsarnoki pontifikátusban kormányoz. Ez az egész feltárja a Sátán borzalmas jelenlétét az egyház centrumában.

És mégis: Mindez el fog múlni. Ezen pontifikátus groteszk színjátéka véget fog érni. A hagyományos rítusnak nem ez az utolsó fejezete, pláne egészen biztosan nem ennek a hamis kormányzónak, egy vicclapból való dél-amerikai vezérnek a karikatúrája alatt! Nem. Ha maga Montini [alias VI. Pál] egész hatalmával és a zsinattal a háta mögött a 70-es években nem volt képes minket eltiporni, akkor ez ennek az agg zsákmányolók bandának pláne nem fog sikerülni.«


Feltéve: 2021. december 19.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA