„Egy korona utáni idő nem lesz többé”

Rüdiger Lenz lentebb olvasható írásában a hallgató tömeget teszi felelőssé a most kialakult helyzetért, az emberiség ellen elkövetett borzalmakért. Igaza van, az emberek túlnyomó többségének együttműködése nélkül még a rengeteg pénzzel, s ezáltal óriási hatalommal rendelkező elitnek sem sikerült volna mindazt végrehajtani, ami történt és még történni fog. Még ha ez igaz is, az sem menti fel azonban azokat, akiknek ISTENTŐL ELRENDELT KÖTELESSÉGÜK, hogy az ilyen hazug és zsarnoki történéseket megpróbálják megakadályozni. Hogy a jelenleg Bergoglio vezette hivatalos római szekta nem tett/tesz semmit, sőt, még előre is jár az értelmetlen és embertelen intézkedések meghozatalában, nem meglepő. A zsinati szektának ez a lényege, következésképpen nem adhat mást, csak ami a lényege. De nem csak Bergoglio és co., hanem a magukat szedesvakantista papoknak tartók is ugyanígy cselekszenek.
     Például egyik tagjuk ez év május 28-án megjelentetett öninterjújában azt írja, hogy nem tehetnek mást, mint hogy engedelmeskednek a hatóságoknak. Ilyeneket ír: „Az okosság dolga a rendelkezések betartása, ameddig a lelkek üdve nem forog kockán. Néhány hétig szentmise nélkül maradni, nem veszélyezteti a lelkek üdvét.” – Még ha ez így is van, akkor sem fogadható el egy ilyen válasz egy magát igaz papnak tartó szájából. Pláne, ha a következő saját kérdésére adott válaszát is elolvassuk:
     Kérdés: „Úgy gondolja, hogy a korona-krízis hamarosan befejeződik?” – Válasz: „Nem. Az elején még én is így gondoltam. De időközben látható, hogy nem akarnak bennünket visszaengedni a régi rendbe. Egy új normalitást fognak ránk erőszakolni, mely ellene mond az ember szociális természetének, és ami ilyen formában még soha nem létezett a földön. Ez egyértelműen apokaliptikus vonásokat hord magán. De nekünk keresztényeknek éppen ezért kell a mélyebb szellemi okokat látni és figyelembe venni.”
     Gyönyörű mondatok, melyeket azonban az ő oldaláról azóta sem követett semmilyen „mélyebbre látás”, vagy „figyelembe vevés”. A szerző továbbra is úgy írja hetente megjelenő cikkeit, mintha nem történne semmi különleges, pláne nem „apokaliptikus”, és ugyanazt teszi továbbra is, amit eddig: szidja a régi közösségét, gúnyt űz (mégha olykor joggal is) mindenki másból, aki másképp gondolkozik, mint ő. A mostani kilátástalan helyzetről, a rengeteg hazugságról, a hívek helyes viselkedéséről egyetlen szót sem ejt, csakúgy, mint közvetlen paptársai sem, akik szépen, engedelmesen betartják és betartatják a korona-intézkedéseket kápolnáikban.
     Mindezek ellenére december 3-án megjelent újabb gúnyolódó írásában, melyben egy NOM-os plébánia havi újságját szedi darabokra (joggal), az említett pap ilyet ír: A NOM-os újságban feltett azon kérdésre, vajon azok közül, akik most a korona miatt nem járnak vasárnap templomba, „lesznek-e olyanok, akik a korona után újra el fognak jönni a misére?”, ő így válaszol: „Egy retorikus kérdés, hiszen egy "korona után" nem lesz többé.”
     Az ember azt hinné, hogy egy ilyen drámai mondat után valami magyarázat, vigasztalás, elemzés, tanács, utasítás, vagy ezekhez hasonló jön, de nem, se ugyanebben a cikkben, sem azóta nem, egy szó sem esik tőle ezen apokaliptikus időről.

Megdöbbentő, de logikus mondatát így folytatja: „Ma bezárják a templomokat [legalábbis az interneten közzétett információk alapján ő sem tart nyilvános misét], és az imádkozókat kizárják Isten házaiból! [Ennek a mondatnak abszolút nincs semmi értelme, hiszen ő folyamatosan tagadja, hogy a NOM-os templomokban jelen lenne Isten; akkor meg mitől lennének azok Isten házai?, és miért baj, ha azokból kizárják az Istent kereső embereket? Pláne, ha meggondoljuk, hogy hozzá és két társához, azaz az ő kápolnáikba a misén kívül soha nem mehet senki csak úgy imádkozni, ráadásul két társa korona-idő alatt mondott miséire előre be kell jelentkezni! Ez szigorú előírás a részükről!] Ez a szembetűnő különbség az embercsinálta-egyház és Jézus Krisztus Egyháza között.” – Logikus a kérdés: A korona-intézkedésekkel szemben mutatott saját viselkedésük alapján saját magukat vajon hova sorolja?

De még folytatja: „Mindezen intézkedések következtében nem csak a rendszeres lelkipásztorkodást nehezítették meg, hanem a hiányzó perselypénzek miatt a pénzügyi teher is nagyon megnövekedett kápolnáink számára.”
     (Aztán nem állja meg, hogy a cikk egyik részében az FSSPX újságjain gúnyolódjon, ahol pénzadományokat kérnek a hívektől.)

Urunk Jézus Krisztus azért – is – alapította meg Egyházát, hogy legyen egy intézmény, ami mindig pontosan útba igazítja az embereket. Hogy a papjai a nagy bajban vigaszt nyújtsanak, és példát mutassanak a híveknek. Isten úgy rendelte, hogy egy családfőnek, egy rendfőnöknek, a papjainak kell meghatározni egy közösség feladatát, tennivalóját. Ha egy ház ég, akkor a családfőnek az a kötelessége, hogy miután megnyugtatta gyermekeit, mindenkinek pontosan elmondja, hogy mit kell tennie: például a kisgyerek hozza a párnát, a nagyobb gyerek emelje fel a kisebbeket, az erősek hordjanak vizet stb. Egy közösség tagjainak, minél nagyobb bajban vannak, annál fontosabb, hogy valaki közülük, elsősorban a vezetőjük erősnek mutatkozzon, olyannak, aki átlátja a helyzetet, és akinek a parancsai észszerűek és kivitelezhetők. – És akkor most felteszem a kérdést: Ezek közül a kötelességek közül melyik katolikus vezető teljesít akár csak egyet is? Senki, semmit. Ez legalább annyira felháborító, ha nem felháborítóbb, mint az, amit a Deep Staat emberei tesznek.
     Ha egy magát igaz papnak tartó ember ezt gondolja, és ezt le is írja, hogy „egy "korona után" nem lesz többé”, akkor hogyan lehetséges, hogy ezután semmit nem mond tovább erről a világrengető problémáról, és magára hagyja állítólagos lelkipásztori tevékenységére igényt tartó olvasóit?

A történelemből tudjuk, hogy nem napjaink az első idők, amikor a papok és hívek titokban, sokszor csak életüket veszélyeztetve mondhattak, illetve hallgathattak szentmisét. Az egyszerű híveknek a bajban óriási, sőt, elengedhetetlen szükségletük, hogy papjaikat bátornak lássák, mert csak ha ők bátran vállalják a megpróbáltatásokat, nyernek ők is erőt az esetleges retorziók elviselésére. Csak ez adhat nekik konkrétan erőt arra, hogy maguk ne adják fel, kitartsanak ameddig csak lehet, hitüket, vallásukat, meggyőződésüket megőrizve. Mi lett volna a francia forradalom alatt és után, ha nem lettek volna bátor papok, akik istállókban, pajtákban miséztek? Mi lett volna azokkal az angol katolikusokkal, akik az anglikán rémuralom alatt is megőrizték katolikus hitüket, mert mindenütt akadt olyan pap, aki földalatti járatokban eljöttek hozzájuk misézni? Mi lett volna a kommunizmus legvéresebb éveiben a keresztényekkel, ha nem lettek volna földalatti misék? Ilyesmire hányan képesek még a magukat ma igaz katolikus papnak tartók közül? Tudom, hogy vannak néhányan, és azt is tudom, hogy azok nem írogatnak az interneten (és igazuk van, mert éppen ez segíti őket feladatuk elvégzésében), de aki ír, az legalább ne olyanokat írjon, ami semmi módon nincs a hívek segítségére.

A most következő tanulmány-részleteket nem papok, többnyire nem is keresztények írták; de olyanok, akik nap nap után fáradhatatlanul szentelik erejüket és idejüket, és áldozzák fel saját egzisztenciájukat mások felvilágosítására, és időközben közülük sokan mások anyagi megsegítésére is.


Bevezetés:
1. Maszkhordás: a tudattal élők számára egyre erősödő megaláztatás, az öntudatlan és kritikátlan tömeghez tartozók számára trenírozás arra az időkre, melyekben még ennél is értelmetlenebb és drasztikusabb parancsokat osztanak majd ki nekik. Például olyanokat, mint 1994-ben Ruandában a hutu nemzetiségűeknek: hogy bozótvágó késsel öljék meg szomszédjaikat.

2. Az interneten – tekintettel az egész világ összes országában teljesen ugyanazon koreográfia szerint elrendelt korona-őrületre – már hónapokkal ezelőtt elterjedt egy karikatúra, mely egy nagy kerek asztal körül ülő (54?) kormányfőt ábrázol, akiknek a nagyfőnök (körülbelül) ezeket mondja: Három percük (vagy még kevesebb, már nem emlékszem) van arra, hogy választ adjanak. Mindegyikük széke alatt ott van egy koffer két különböző nagyságú borítékkal. A kisebbiket az országuk számára használhatják fel, a nagyobbik, jóval nagyobb összeg a saját részesedésük. Ha tétovázás nélkül pontosan megteszik, amit parancsolunk, akkor mindezt magukkal vihetik. Most kell dönteniük.
     Ma már úgy tűnik, valószínűbb, hogy ez a történet így hangzott el: Ha folyamatosan mindig azt teszik, amit mi éppen megparancsolunk, akkor minden egyes parancsteljesítés esetén megkapják a kofferben található összeg bizonyos részét.


1.
Részlet
Ettore Gotti Tedeschi cikkéből
„Fatimát újragondolni”
(forrás: www.kath.net – 2020. március 25.)

Rendkívül érdekes lenne, ha az eseményeket napjainktól egészen 1917-ig, a Fatimai jelenésekig visszakövetnénk. Azért is, mert ebben a több mint 100 évben az emberiség nem csak a Fatimában megjövendölt orosz forradalmat élte meg, hanem a spanyol-influenza járványt, a II. világháborút, a 40 évig tartó hidegháborút, az [ú. n.] II. Vatikáni Zsinatot, egy új világrend megszületését, és ezzel a globalizálódás folyamatainak kezdetét, ami az összes természettörvényt semmibe vesz, és a most futó forradalmi átalakulásokat és válságokat előidézte: szociálisakat, gazdaságiakat, politikaiakat és mindenekelőtt erkölcsieket.


2.
Részletek
Prof. Giamfranco Battisti geopolitikai szakértővel készült interjúból
„Elő kell készítenünk magunkat egy rendőrállamban való életre”
(forrás: www.katholisches.info – 2020. március 30.)

Prof. Giamfranco Battisti a Trieszt-i egyetem professzora. Az interjút Stefano Fontana készítette, aki az International Observatory Cardinal Van Thuan for the Social Doctrine of the Church igazgatója és a Trieszt-i érsekség újságjának a főszerkesztője.

S. Fontana: Mi a véleménye azokról az önkényes politikai formák veszélyéről, melyeket a járvány miatt szükségszerűeknek jelentenek ki, s melyek megvalósítása megfigyelők szerint már folyamatban van.
Prof. Battisti: Mindazon események, melyek mostanában történnek kevés okot adnak arra, hogy hiú ábrándokba ringassuk magunkat. A drónok bevetése és a hatalom szándéka a mobilkészülékekkel nyert adatok kiértékelésére, kivédhetetlenül egy rendőrállamhoz vezet, melyek Orwell egyébként is komor jövendöléseit messze felülmúlják. Egy biztos: amint az adatokat feljegyzik, az információs technológia többé nem enged meg privátszférát. Innentől kezdve csupán akarat kérdése az adatokban rejlő potenciált kivonni és felhasználni. …
     Készítsük hát fel magunkat, hogy a jövőben egy rendőrállamban fogunk élni, mely mindezen felül még az 5G-hálózatot is használni fogja, ami pontosan azt szolgálja, hogy életünk minden aspektusát kontrollálni lehessen, függetlenül attól, hogy éppen hol tartózkodunk.
     Ami a már meghozott intézkedéseket illeti: A hatalom elsősorban a vallásos emberek és a társadalmi aktivisták adatait fogja összegyűjteni, mindezt állítólag azért, hogy egy járványt megfékezzen, aminek megközelítőleg sem lesz annyi áldozata, mint egy normális szezonális influenzának. És az is furcsa, hogy a drogkereskedők ellen nem vetnek be ilyen fegyvereket; mindez elgondolkodtatja az embert.

S. Fontana: Úgy hírlik, hogy az USA-ban nagy fegyverfelvásárlás folyik a személyes védelem érdekében. Ön hogyan látja, elképzelhető, hogy a társadalom összeomlik, ha ez a válság túl sokáig tart?
Prof. Battisti: Erre az összes tünet megvan már. De a valódi probléma az agymosás, amit a populista mozgalmak egy évtizede folytatnak, melyek a környezet és a gazdaság működéséről szóló őrült elképzeléseket, a demokratikus mechanizmusoknak és nemzetközi kényszereknek teremtettek teret. A legkisebb, különösen politikai kultúra és felelősség nélküli emberek tömegét hozták létre. Ezek, mint a szabadon engedett láncon tartott kutyák készek arra, hogy improvizált népvezetőket kövessenek, akik bármilyen ostobaságra és gonoszságra képesek. Ha ezekhez még hozzáveszünk néhány millió bevándorlót a harmadik világból, azaz olyan embereket, akiknek semmilyen kulturális és jogi kötődésük nincs az őket befogadó országhoz, akkor egy olyan manőverezhető tömeg áll előttünk, melynek destabilizáló potenciálja abszolút ellenőrizhetetlen, különösen, ha a gyenge gazdasági kapcsolat (ha egyáltalán van már ilyen) is megszűnik. És az ily módon kirajzolódó válság, mely a nemzetközi kereskedelmi folyamatok összeomlását követi, a „perfekt vihar” minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, ami mindent a levegőbe képes repíteni. …
     A világot a II. világháború után kormányzó politikai formációk globális összeomlása és a populista mozgalmak, különösen a marxizmus örököseinek gyors sikere láttán, szerintem kevés kétség van afelől, hogy nemsokára tekintélyelvű, azaz diktatórikus rendszerekben találjuk magunkat. A történelemben egyetlen gazdasági válság sem növelte a demokráciát, hanem ellenkezőleg, a diktatúrák kialakulását hozta magával. A gazdasági válsággal hatalmas lehetőség nyílik meg azok számára, akik a közrend és gazdaságpolitikai intézkedések végrehajtásának garantálóiként lépnek fel. Ennek bekövetkezése nem a vágyam, hanem az előrejelzésem. …

S. Fontana: Ön is úgy gondolja, hogy az EU belehalt a koronavírusba, ahogy számos megfigyelő állítja?
Prof. Battisti: Az igazság az, hogy az EU egyáltalán nem létezik. Az EU „A császár új ruhája” szériának a legnagyobb becsapása. Az EU soha nem született meg, és soha nem is fog megszületni. Csak egy mesebeli lény, félig szarvas, félig kecske létezik, aminek elengedhetetlenül tönkre kell mennie. Természetes, hogy azok, akik ezt a képződményt létrehozták, különösen Franciaországban, újra és újra megpróbálják újraéleszteni. Ezek ugyanazon körökhöz tartoznak, akik megakadályozták, hogy az európai alkotmányba bekerüljön a keresztény örökség kifejezés.
     Mindig fennáll annak kísértése, hogy a válságot arra használják fel, hogy az erős hatalmaknak még több hatalmat kapjanak. Nem véletlen, hogy ez a veszély évek óta könyvek tucatjainak a témája. …

S. Fontana: Ön a geopolitika egyik elismert szakértője. Ön is valószínűnek tartja, hogy Olaszország az EU nélkül vagy a kínaiak, vagy az amerikaiak gyarmatává válhat?
Prof. Battisti: A helyzet még rosszabb. Először is az USA egy másik hatalom benyomulását minden eszközzel megakadályozná, és ez az 1969 és 1980 közötti időket hozná vissza Olaszországba (ez volt az az idő, amit a politikai viták radikalizálódása, a terrorizmus és a lázongások jellemeztek). Kína, ami Olaszországban elsősorban a gazdag (vajon meddig még) európai piachoz való bejutás lehetőségét látja, elvesztené az érdeklődését egy az EU-tól lekapcsolt ország iránt. Valószínűbb az a feltevés, hogy az ország az amerikai érdekszférába kerül.

S. Fontana: Mi történne egy ilyen esetben?
Prof. Battisti: Olaszország nem Atlanti óceáni sziget, mint Nagy-Britannia. Olaszország földrajzi helyzete a félsziget további militarizálásához vezetne, ami Közép- és Észak-Európának a Földközi tengeri övezetbe való előrenyomulását is hivatott lenne megakadályozni. Ezen országoktól izolálva és az arab-világgal való összetűzés veszélyének megerősödése mellett elsőnek az export összeomlása következne be, és annak a rizikója nőne, hogy az ország a 3. világháború fő hadszínterévé válik. Még ha ez a komor előrejelzés nem is valósul meg, Olaszország akkor is a latin-amerikai országok nívójára süllyedne le. Pontosabban, olyanokká válnánk, mint a mai Görögország.
     Olaszország számára az egyetlen elfogadható partner Oroszország lenne, ami a történelem során állandóan érdeklődést mutatott egy szövetség iránt – még pedig nem csak gazdasági értelemben. A két ország gazdasága közötti komplementaritás, a közös európai kultúra, mindkét nép keresztény vallása (és a nagy földrajzi távolság, ami a biztonsági faktort adja) ez a szövetség minden bizonnyal előnyös lenne. De ebben az esetben nem csak az USA, hanem szinte az összes európai ország ellenünk lenne.

S. Fontana: Az egyházi szociális tan melyik elvét tartja Ön jelenleg a leghasznosabbnak és legaktuálisabbnak?
Prof. Battisti: A válasz egyértelmű: a subsidiarius-elvet [ezt az elvet, amire az EU ugyan kötelezte magát, de soha nem tartott be, a következőképpen lehet a legegyszerűbben megmagyarázni: Mindenki maga intézi el azt a problémát, amit ő teremtett magának. A törvényhozásnak és minden más intézkedésnek a lehető legalacsonyobb síkon kell lezajlania. Magasabb síkról csak akkor lehet beavatkozni, ha a helyi hatóságok nem képesek egyedül megbirkózni a problémáikkal]. Az Egyház is azt tanítja, hogy „unicuique suum” (mindenkinek a magáét).
     A közigazgatás alsó és középső területi intézményeitől elvenni igazgatási lehetőségeit, nem jelent mást, mint ajtót nyitni privát alakok benyomulása előtt, akik a centralizált stratégiai csomópontokba befészkelik magukat, ami által szabad utat nyernek ahhoz, hogy a helyi erőforrásokat kiszívják, és a különböző társaságokat megakadályozzák abban, hogy jó közigazgatást és gazdaságot építsenek ki és tartsanak fent.
     Végezetül az egyház szociális tana olyan emberek közösségét tételezi fel, akik egyesülnek a Jézus Krisztusban való hit által, Aki a lelkek és a testek orvosa és orvossága, az út, az igazság és az élet. Mi azonban egy Isten nélküli világot akartunk létrehozni, mely számára se jövő, se örök élet nem létezik.


3.
Részletek
Anselm Lenz írásából
„A koronarezsimeknek az iskolák, egyetemek, múzeumok és más művészeti intézmények bezárása és lerombolása nem a mellékhatásai, hanem a fő céljai”
(forrás: https://kenfm.de – 2020. november 18.)

Az ú. n. fertőzés ellen védő törvények, melyeket a világon csaknem minden ország kormánya egyidőben, egyhangúan és azonos tartalommal hozott/hoz folyamatosan meg, valójában a mindenhol bevezetett rendkívüli állapot legalizálása. E törvényeknek a Németországban 1933-ban meghozott náci-törvényekkel való analógiája [és a legújabban történő hajnali házkutatások, előállítások, cenzúrázások] sajnos nem légből kapott, hanem nagyonis tényszerű megállapítás. …
     E törvényeken keresztül a kormányok megszerezték a „jogot” minden ember testének totalitárius kontrolljához.
     De mi mindennek a célja? Úgy tűnik, hogy totalitárius berendezkedésű, egymástól elkülönített szűk városok hálóját akarják létrehozni, melyeket csak különböző ellenőrző fórumokon és állandó megfigyelés közben lehet elérni. A legdurvább horror képe bontakozik ki előttünk….

Holott a maszkos rabszolgákkal városaink már ma is egy valósággá vált rendellenesség, jobban mondva, súlyos eltorzulás képét mutatják, miközben naponta adnak ki híres, elismert szakemberek tanulmányokat és bizonyítékokat e maszkok viselésének súlyos következményeiről. A maszkhordás tehát nem az emberek egészségét védi, hanem ellenkezőleg, megbetegíti őket, de a hatalomnak szüksége van rájuk, mert ez jelenti, és ez teszi láthatóvá az embereknek az új rendszerrel szembeni szolidaritását. Mindeközben a felelősek azt nem árulják el, hogy mi is a valódi tervük velünk, mert az annyira szörnyű, hogy nyíltan nem lehet kimondani. Így válik a maszkhordás a diktátoroknak való behódolás gesztusává.

Hogy a korona-rezsim egyáltalán ilyen messzire el tudott jutni, az úgy tűnik, hogy a nyugati társadalmakban egyre mélyebbre hatoló öngyilkos hajlamra utal. Évek óta lehet tudni, hogy baj van, és most mégis azoknak a New-Age- szektánsoknak a karjaiba dobjuk magunkat, akiket az 1980-as években joggal nevettek ki, és akikhez az idő előtt penzióba ment komputerguru, Bill Gates is tartozott. Ezek mind az egész emberi nemnek akarnak általánosságban „Adieu”-t mondani.

Aki a mi termékeny bolygónkon az élethez és saját emberi testének halandóságához pozitívan áll hozzá, az a társadalomban felmerülő problémákat megoldhatónak látja, és különben a többi embert békén hagyja. Ezt a viselkedést nem csak a saját testünk feletti önrendelkezéshez való ragaszkodás, hanem minden ismert vallási és filozófiai tan így parancsolja.

Amit a koronarezsim most eltörölni igyekszik, az nem más, mint az egész ismert szellemtörténet, a civilizáció elpusztítása, melynek következményei már most jelentkeznek, és aminek az iskolák, az egyetemek, a múzeumok és a művészeti intézmények bezárása és lerombolása nem a mellékhatásai, hanem a fő céljai.

Ilyen őrült ámokfutás csak a Silicon Valley szerverparkjaiban tudott megérni, azon száraz félvezető-völgyben, ami a 70-es évek óta 0-k és 1-ek exponenciálisan növekvő fantaszta-milliárdjait produkálja, de lényegesen még egyetlen egy életet sem jobbított, javított meg. Vagy netán az emberek okostelefon nélkül rosszabbul érezték magukat, rosszabbul éltek? Ilyesmit csak azok állíthatnak, akik – eleve vagy mostanra már – képtelenek a tudatos életre.


4.
Részletek
Rüdiger Lenz írásából:
Hé, emberek, rázzátok meg végre magatokat!
(forrás: https://kenfm.de/ – 2020. november 4.)

[Megjegyzés: A szerző az alternatív médiában február óta az aktívan résztvevő, fáradságot nem ismerő felvilágosítók egyike. Írását érezhetően nagy felindulásból írta, hangneme és szóhasználata erről árulkodik. De mivel fontos dolgokat ír, kicsit meglágyítva érdemes közölni gondolatait. – Korábbi cikkekben már többször előfordult a neve; egyik írása bővebben itt olvasható: „Az arcmaszk lett az új horogkereszt”]

A vendéglátásból és turizmusból élő emberek többsége még mindig azt hiszi, hogy kormányaik intézkedései pusztán tévesek, és ezért azon igyekeznek, hogy különböző módokon felhívják az illetékesek figyelmét ezek észszerűbbé tételére. Sokan, akik számára az eddigi korlátozások már túl súlyosak voltak, azt hiszik, hogy a felelős döntéshozók pusztán véletlenül rendeltek/rendelnek el hibás intézkedéseket.

Hé, emberek, rázzátok meg végre magatokat, elsősorban az agyatokat! Vegyétek már végre észre, hogy a döntéshozók szemszögéből nézve ezen intézkedéseken nincs semmi téves vagy őrült; ellenkezőleg minden a kívánságaik szerint történik. A korona-rezsim agendája szerint minden a legjobban, azaz az ő kívánságaik szerint halad.
     Aki ezt nem ismeri fel, az még mindig a régi humanisztikus ideálokban gondolkodik, miszerint a kormányok a népeik érdekében mindent jól csinálnak, vagy legalábbis jól akarnak csinálni. Minden, amit a kormányok jelenleg tesznek, illetve amit a parlamentek nem tesznek, amit a bíróságok átalszanak, az ügyészek nem akarnak látni és az ügyvédek mellébeszéléssel és félre nézéssel meg nem történtté akarnak varázsolni, az az új normalitás agendája szerint teljes gőzzel, a terv szerint megy éppen most végbe. Ami helytelenül működik, az nem az őrült intézkedések bevezetése, hanem az emberek túlnyomó többségének e furcsa világjárvánnyal kapcsolatos kritikátlansága és vaksága.

A művészek is becsukott szemmel élnek hónapok óta, és nem néznek szembe a tényekkel. Még arra is vetemednek, hogy aktívan részt vegyenek az idióta és veszélyes intézkedések reklámozásában, és nyilvánosan megróják azokat, akik ezeket a saját és embertársaik érdekében elutasítják, és pozitív hatásukat megkérdőjelezik. Vagyis azokat, akik már a kezdetektől átlátták a helyzetet, rájöttek az igazságra, és akik ezért Önök, művészek helyett a civilizált és kulturált világért, a szabadságért, az emberek jogaiért harcolnak, még akkor is, ha személyesen nem annyira károsan érintettek, mint Önök.
     Ezért semmilyen sajnálatot nem érzek Önök iránt. Önök és mindazok, akik a korona-rezsimnek tapsolnak, nem mások, mint egy hamarosan megvalósuló teljesen új fasizmus úttörői. Mert a jogrendszert éppen most törlik el, minek következtében a jogállamiság már egy fillért sem ér. Hogyan? Önök, ezt sem tudják?

És hogyan gondolkodik a többi ember ott kint az utcán? Nos, ők úgy gondolják, hogy azok tehetnek a korlátozásokról, akik nem tartják be a szabályokat. Akik a tiltások ellenére mégis találkoznak a családtagjaikkal, akik gyermekeikkel elutaznak nyaralni és sportolni, akik megünneplik gyermekeik esküvőjét, vagy elmennek rokonaik temetésére. Ezen kívül nem sokat vesznek észre az életből. Hogy a használatban levő teszt, a PCR-teszt nem képes infekciót kimutatni, következésképpen a naponta százszor elismételt híradások a fertőzöttek magas számáról merő hazugság, azt egyszerűen nem hiszik el, mert a média és a politikusok és a celebek ennek ellenkezőjét mondják nekik.
     És még mindig elhiszik, hogy legkésőbb az oltás után megint minden a régi lesz. Ezért küldik a gyermekeiket maszkkal az iskolába, ezért hordanak maguk is önként maszkot, ezért hajlandók bezáratni magukat stb. stb. És mindezt azért, mert azt mondták nekik, hogy nem szabad semmit megkérdőjelezni, és nem szabad semminek utánagondolni és utánajárni.

Most nagyon dühösek lesztek attól, amit mondani fogok, de el kell mondanom nektek, amit viselkedésetekről gondolok. Hitler olyan emberekből építette fel uralmát, mint amilyenek ti vagytok. Mert csak olyan emberekkel, mint amilyenek ti vagytok, lehet egy diktatúrát kiépíteni. Ti vagytok az új zsarnokok csizmájának talpnyalói. Ti vagytok azok, akikből az empátia, nem pedig az erőszak hiányzik. Fasizmust csak olyanokkal, mint ti vagytok, lehet megvalósítani. Olyanokkal, mint én, mint mi, ellenállók, ez nem megy. Mi túlságosan önállóak, öntudatosak vagyunk, akik a minket és a világ sorsát érintő fontos döntéseket előbb megvizsgálják. Ti abból indultok ki, hogy a vezetők, a nagy szakértők tudják, hogy mit csinálnak. Az hogy a döntéshozók és a hozzájuk dörgölődzők a saját zsebükre dolgozhatnak, bennetek fel sem merül. Hogy a médiában megszólalók, köztük a hivatalos szakértők visszaélnek helyzetükkel, azt szintén nem tudjátok elképzelni. Mert ha egy ilyen gondolatot megengednétek magatoknak, akkor kénytelenek lennétek utánagondolni, és ez az oka annak, hogy gondolkodás helyett inkább vakon és süketen engedelmeskedtek. Mert gyávák és lusták vagytok az eszeteket használni.
     Vagy tényleg elhiszitek, hogy azzal, hogy a szabad levegőn maszkkal közlekedtek, megakadályozzátok, hogy egy vírustól betegek legyetek? Ejha, ennyire ostobák vagytok? Csak vannak közöttetek olyanok, akik iskolába jártak, netán még egyetemre is. De hiszen, mit beszélek? Amiről szó van, ahhoz az általános iskola első osztályában tanultak is elegendőek, azok is teljesen elégségesek ahhoz, hogy a csalást felfedezzétek.
     De ti inkább hisztek a médiában unos-untalan ismételt hazugságoknak, amit a felelősök csak azért tesznek, hogy benneteket félelemben tartsanak. Mert csak ha féltek, akkor engedelmeskedtek, és csak akkor fogjátok azokat, akik az igazságról felvilágosítani akarnak benneteket, ellenségként kezelni. Ezt a pszichológiai játékot minden jó szakkönyvben megtalálhatjátok.
     Mi a kezdetektől megpróbáljuk nektek elmondani, hogy mi mit jelent. De ti nem akartok semmit sem tudni. Ti bennünket idiótáknak tartotok, holott valójában ti vagytok teljesen idióták, és Covid-nácik is. De a végén ti lesztek az áldozatok is, mert hamarosan fölöslegessé váltok a hatalmasok számára, de akkor már nem lesz senki, aki megmentsen benneteket. Mivel minket tartotok ellenségnek, nem vagytok többé képesek a valódi ellenséget és zsarnokot felismerni.

Ti vagytok azok, akik semmit nem tanultatok a történelemből, ti mind, akik mindent megtesztek, hogy lehetőleg kényelmesen élhessetek, és ne kerüljetek konfliktusba semmilyen hatalommal. Az egész korona-őrületnek ti vagytok az okai, és senki más. Még csak nem is a politikusok. Mert a ti beleegyezésetek és együttműködésetek nélkül ők nem tudtak volna azt csinálni, amit csak akartak. Így ti is bűnrészesek vagytok abban, ami eddig történt, és még történni fog.

Felőlem mindannyian mehettek a fenébe. Tőlem mehettek a Holdra is, ott vegyétek fel a maszkotokat, és ássátok el magatokat a porban. Ott távolságot tarthattok, és karanténokat rendelhettek el, amennyit csak akartok. Mert itt a földön csak az új diktatúra előkészítői vagytok. Ah, majdnem elfelejtettem, vajon van a Holdon WC-papír? De pelenka már van fent, amire szükségetek is lesz, amikor egy vírus miatt hasmenést kaptok [a szerző itt is ennél drasztikusabb szavakkal fejezte ki magát]. És akkor a pelenkaviselés kötelező lesz a Holdon. Aki nem viseli, az harminc botütést kap személyesen a német Mutti-tól [ez Merkel "népies" elnevezése]. Toi, toi, toi, ti ütődöttek és együgyűek, mind.


5/a
„A halál és a félelem”
(szerző ismeretlen)

A halál a városkapunál ül és vár. Arra jön egy tudós, melléje ül, és megkérdezi: "Mit csinálsz itt?"
A halál válaszol: "Most bemegyek a városba és fogok magamnak 100 embert."
A tudós berohan a városba, és izgatottan kiabál: "A halál mindjárt jön, és 100 embert fog magával vinni."
Ennek hallatán az emberek mind páni félelemben a házukba rohannak, ahová több hétre bezárkóznak; Ötezer ember hal meg.
Amikor a tudós végre elhagyja a várost, a halál még mindig ott ül a kapuban, mire a tudós haragosan ráförmed: "Csak 100 embert akartál magaddal vinni, de ötezren voltak!"
A halál válaszol: "Én százat vittem el, betegeket, öregeket, csakúgy, mint máskor is minden héten. A többit a félelem vitte el, amiért te vagy felelős!"


5/b
Részletek
Bernhard Loyen írásából
„A korona, a halál és a félelem”
(forrás: https://kenfm.de/ – 2020. december 10.)

Az előbbi kis történet – a halálról és a tudósról – igen jól adja vissza társadalmunk jelenlegi állapotát, emberek millióinak viselkedését. Sokan otthonukba zárkóznak, és lesik a történéseket. Közben meghalnak, úgy belülről, mint kívülről [úgy lelkileg, mint testileg].

A politika és a közélet különböző területeiről gondosan kiválasztott tettestársak részéről az emberek hónapok óta csak tiltásokat, figyelmeztetéseket, fenyegetéseket és büntetéseket hallanak. A döntéshozók vad aktivitásban próbálnak megfelelni a háttérben működő és nekik parancsokat osztogató nemzetközi elitnek.
     Aki a tudományos tényekre hivatkozva ellene szeretne mondani a meghozott őrült döntéseknek, azokat egyre durvább módszerekkel hallgattatják el. És mivel ezen tanult és jószándékú embereket a közmédiában egyáltalán nem engedik szóhoz jutni, a polgárok túlnyomó többsége előtt vagy egyáltalán nem is léteznek, vagy nem nyernek hitelt, amit ők állítanak.
     Ahogy nő a nemzetközileg elismert tudósok ellenszegülése és figyelmeztetése, ahogy szaporodnak a hírek a hamis adatokról, kezelésekről és az oltóanyagok veszélyességéről, úgy nő azon polgárok száma, akik belefáradtak az állandó fenyegetésekbe, és egyszerűen nem akarnak többé vakon engedelmeskedni. Egyre többen vannak, akik nem hajlandók magukat és életüket még az eddiginél és jobban elpusztítani.

A német kancellár minapi kijelentése, miszerint Európa annak köszönheti nagyszerű jelenét (!), hogy olyan tudományos ismeretek léteznek, melyek reálisak, és amikhez tartanunk kell magunkat, mind a józan észnek, mind a történelemnek, és egyáltalán a valóságnak mond ellent. [A tudomány az elmúlt százötven évben több kárt okozott az emberiségnek, mint a korábbi évezredek történései összesen. Korunk és várható jövőnk a legjobb bizonyíték erre.]
     A korlátok nélkül kiélt és gyakorolt hatalom egyre több embert riaszt meg, és űz a kétségbeesésbe.

A korona-intézkedések eddigi mérlege a kultúra, a művészetek, számos üzletág és szakma, a hit, a bizalom, az emberiesség kihalása.

Az elmúlt hónapokban nagyon sokat követeltek a világ egyszerű lakosaitól: létük komplett átépítését eddigi életük lerombolása által. Ezért is különösen mellbevágó, hogy szinte minden szakmai intézmény, egyesület a legkisebb tiltakozás, vagy ellenvélemény nélkül a politika mellé áll, sőt azon igyekszik, hogy még azt is felülmúlja. Például a németországi pszichológusok szövetsége olyan közleményt adott ki, melyben tagjaiktól a teljes behódolást követelő irányelvek mellett még ilyen kitételek is állnak: A cél „a hamis hírek és az összeesküvés-elméletek hatékony legyőzése”. [azaz a másképp gondolkozók elhallgattatása, bezárása, tönkretevése; hogy ez is a Deep Staat embereinek parancsát követi, azt az mutatja, hogy ezeket a drasztikus ellenintézkedéseket, azaz büntető eljárásokat megint minden országban egyidőben hozták meg].
     A gyógyszerészeket Németországban a miniszter felszólította, hogy a tőlük tanácsot kérőknek az oltóanyaggal kapcsolatban csak pozitív dolgokat mondjanak.

Jelenlegi helyzetünk mindenkitől a feleszmélést, a kritikus és figyelmes magatartást követeli meg.


6.
Részletek
Dirk C. Fleck írásából
„Szívesen elhagynák végre cúgos jéghideg ormaikat”
(forrás: https://kenfm.de/ – 2020. december 11.)

Gyakran tűnődök magamban azon, hogy a kormányokban és az igazgatósági folyosókon ügyködő zombikat valójában mi hajtja?
     De azok elmebajára, akik ember és természet ellen folytatott permanens háborújukban minden elképzelhető disznóságot büntetlenül megengedhetnek maguknak, csak egyetlen magyarázatot találok: Azt akarják, hogy legyőzzék őket. Egy olyan erő után vágyakoznak, ami hatalmasabb, mint ők. Legbelső énjükben sejtik, hogy túl kicsik és túl jelentéktelenek ők ahhoz, amit most elérniük sikerült, és amit sátáni szolidaritásban továbbra is megengednek maguknak. Valószínűleg érzik, hogy ők is csak tehetetlen lények, akik magukat egy védelmező ölbe szeretnék vetni. Még mindig nem tudják elhinni, hogy eszközeikkel valóban képessé váltak alapjaiban megdönteni az egész globális civiltársadalmat. HÁT HOL VAN Ő, A TI ISTENETEK, A MINDENHATÓ?! Miért engedi meg nekünk, hogy a világ, és ezzel saját őseredeti teremtésének sorsa felett mi rendelkezzünk!?

Teljesen megzavarodottak. Ezért provokálnak minket a végsőkig. De romboló energiájukat, csakúgy, mint minden mást e földön, az időbe öntötték [azaz nem tart örökké]. Hatalmuk és az abból nyert perverz kéjplusz múlékony.

Valójában csak azt akarják, hogy valaki megfékezze és megbüntesse őket. Csak akkor kerülnek abba a helyzetbe, hogy cúgos jéghideg ormaikat elhagyhassák, és újra bemártózhassanak egy életközösség melegébe, melyben emberek, növények és állatok filigrán hálózatot alkotnak, és amiben megfagyott szíveiket újra meg tudják nyitni.
     Olykor egyszerűen nem találok más választ fenti kérdésemre. De ez nem biztató.

Talán jobb lenne, ha megint több történetet mesélnénk egymásnak, ahelyett hogy a kifulladásig harcolunk egy rendszer ellen, [amit mi, emberek már nem vagyunk képesek megdönteni], ami saját magától is össze fog dőlni. Érdekes történetek legyenek, szerelmi történetek, izgalmas, kalandos, elgondolkodtató történetek….


Feltéve: 2020. december 15.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA