Az aposztáziától a bálványimádásig
(forrás: novusordowatch.org – 2019. október 4.
www.summorum-pontificum.de és www.katholisches.info – 2019. október 5.)

Aki nem hiszi, hogy az aljasságot és az istentelenséget, a Sátán-imádatot egy bizonyos határ után már nem lehet fokozni, annak meg kell néznie azokat a képeket és tudósításokat, melyek az elmúlt héten készültek a Vatikánban – és akkor rögtön belátja tévedését. [E cikkben nem lesz szó minden szörnyűségről: például az új „bíborosok” kreálásáról és az Amazonos-szinódus megnyitójáról sem, mivel ezek régóta ismert események.]

1. Szeptember 29-én, Szent Mihály arkangyal első osztályú ünnepén a Szent Péter téren, közvetlenül a Bernini-oszlopok előtt felállítottak egy „műremeket” [nem átmenetileg, hanem örökre], ami Bergoglionak azt az ideológiáját fejezi ki, hogy a korlátlan migráció emberi jog.
     A bronzból öntött mű neve „Az ismeretlen (akaratukon kívüli) angyalok” („Angels Unawares“), elkövetője a kanadai Timothy Schmalz, aki a megbízást „Az emberek egészére vonatkozó (teljességre törekedő) fejlődésének szolgálatára rendelt dikasztérium” „Migránsok és menekültek” szektorától kapta. Az elnevezés egyértelmű: Bergoglio szerint az európai országoknak minden migránst úgy kell befogadniuk, mintha angyal lenne.

Ezt az új dikasztériumot Bergoglio 2016 augusztusában hozta létre, és a fent nevezett szektor vezetését maga vette át, amivel a nyilvánosság előtt is világossá tette pontifikátusának legfőbb értelmét és célját. A szektor tényleges vezetését Bergoglio az egyik titkárra, a jezsuita Michael Czerny-re bízta, akit október 5-én kreált bíborossá. Czerny volt az, aki Schmalz-cal felvette a kapcsolatot, és megbízta a „mű” elkészítésével.

Bergoglio személyesen vett részt a szobor leleplezésénél, a migránsok és menekültek világnapjává tett napon, szeptember 29-én (azaz Szent Mihály arkangyal ünnepén). A leleplezéskor ezt mondta: A szobor „különböző kultúrákban és különböző történelmi korszakokban élt migránsok egy csoportját ábrázolja. Azt akartam, hogy ez a műalkotás itt a Péter-téren álljon [!], hogy mindenkit emlékeztessen a befogadás evangéliumi kihívására.” – A Fokolar-mozgalom nemrég Rómában megtartott „Egy-világ” rendezvényén, melyen bejelentetlenül vett részt, Bergoglio szintén leszögezte, hogy „nem fontos”, hogy egy ember milyen valláshoz tartozik.

Prédikációjában egyetlen szót sem ejtett Szent Mihály arkangyalról, se a többi angyalról, hanem csakis a migrációról beszélt, miközben többször elismételte, hogy „minden ember Isten gyermeke”, egyáltalán nem zavartatva magát attól, hogy ez hazugság, ami ellene mond a katolikus Egyház tanításának: ami kimondja, hogy bár minden embert Isten teremtett, de az Isten gyermekség rangját csak a megkereszteltek nyerhetik el.

Emlékeztetőül csak három mondat az arkangyal ünnepére tavaly feltett cikkből: „A keresztes lovagok, útban a Szentföldre, mindig megálltak e helyen, és Szent Mihálynak ajánlották fel magukat.” – „Szent Mihály, aki lobogó nyilat bocsátott ki Gargano hegyéből, világosan megmutatta, hogy az ő parancsára szálltak harcba az elemek a város védelmében a támadó gótokkal” [azaz az akkori idők migránsaival]. – „A Gargano hegyen álló mennyei bazilika az egyetlen a világon, amit nem ember, hanem Szent Mihály és az angyalok szenteltek föl; Ez az angyalok által történt felszentelés az, amit az Egyház minden évben szeptember 29-én ünnepel.”
     Magyarul: Szent Mihály arkangyal soha nem a pogányok befogadásáért, hanem a keresztényeknek a pogányok támadásai ellen való győzelméért szállt harcba és segítette a hozzá fohászkodókat.


2. Bergoglio és „bíborosok” egy csoportja bálványimádáson vett részt nem messze Szent Péter sírjától

Videók és képek az eseményről itt láthatók:
     https://youtu.be/F85oJS_-mqs
     https://novusordowatch.org/2019/10/golden-calf-vatican-idolatry-francis/
     https://youtu.be/1wioisaIU2I
     http://w2.vatican.va/content/francesco/en/events/event.dir.html/content/vaticanevents/en/2019/10/4/festa-sanfrancesco.html
     https://twitter.com/CatholicSat/status/1180108810637193218
     https://de.catholicnewsagency.com/story/indigene-rituale-und-zeremonien-mit-papst-franziskus-in-den-vatikanischen-garten-5142

A novusordowatch honlap az eseménynek ezt a címet adta: A föld-istennő bálvány imádásának szertartása a vatikáni kertekben – Hölgyek és urak, a Vatikán az aposztáziától eljutott a bálványimádásig! – Pachamama [más néven, Gaia, Földanya, azaz a föld nőnemű pogány istene, akit az inkák Pachamama-nak neveznek] pogány isten bálványozása.
     A rendezvényt a nyugati média eredetileg „A pápa Szent Ferenc napját a Vatikáni kertekben tartandó szertartáson ünnepli” címmel reklámozta.

Az internetes források arról számolnak be, hogy a rendezvényen két „fából faragott meztelen állapotos asszonyt imádtak” [ehelyütt ez a német szó áll: "beschwören", ami többet jelent, mint imádni – akkor használják, ha a varázslók a pogány szertartásokon szellemeket idéznek: a szótárban ezek a igék állnak e szó magyar jelentésénél: elvarázsol, megigéz, varázsigével felidéz, varázsigével elhárít, elűz, ráolvas; den Teufel beschwören=ördögöt idéz]. Táncoltak, elültettek egy szimbolikus fát, és Bergoglionak átadtak egy fekete karikát.

Miközben az egyik oldal az eseményt pogány öko-rituálénak értelmezte, addig a másik oldal erre a kritikára azt válaszolta, hogy ez egy dél-amerikai indiánok által bemutatott katolikus ceremónia volt.
     A képek és videók láttán ki-ki maga eldöntheti, hogy ő mit lát ezeken.

A ceremóniát az Amazonos-szinódust szervező társaság, az ú. n. REPAM (Pan-Amazonos egyházi hálózat), a „Globális katolikus klímamozgalom” nevű társaság és a ferences rend szervezte, és az eseményt Szent Ferenc ünnepére és a 6-án kezdődő Amazonos-szinódusnak ajánlották fel.

A résztvevők, köztük bennszülöttek rituális öltözetben, a lehető leghitványabban öltözött európaiak bemázolt arccal és egy ferences „szerzetes”, egymás kezét fogva hol körbetáncoltak egy nagy szőnyeget, hol mélyen a földre borulva imádták a szőnyegen levő tárgyakat, köztük a két meztelen állapotos nőt, aki egyesek szerint Erzsébetet és Máriát, mások szerint a földanyát szimbolizálta. A tánc nagyon hasonlított a „pago a la tierra”, azaz „áldozati tánc a föld-anyának” nevű mutatványhoz, amit Dél-Amerikában az indián törzsek mutatnak be pogány szertartásaikon. A szőnyegen a két női alakon kívül gyümölcsök, gyertyák és más faragott bábúk voltak, ezek előtt hajlongtak a résztvevők, akik a világ különböző részeiről összegyűjtött földet hoztak magukkal, melyek mind egy-egy politikailag aktuális témát szimbolizáltak, és amiket a mellé az Assisiből származó facsemete köré helyeztek, amit most ők ültettek ide, a „Egész földre vonatkozó Ökológia szimbólumaként”.
     A ceremónia végén két nő odament Bergogliohoz (aki néhány „bíborosával” – köztük Claudio Hummes, Luis Tagle, Peter Turkson és George Gänswein – a körön kívül ült az egész esemény alatt); az egyik egy fekete karikát adott neki, a másik az egyik meztelen női figurát vitte oda, akiről azt mondta, hogy az az „Amazonasi Miasszonyunkat” ábrázolja, majd kezet fogott Bergoglio-val, aki „megáldotta” a faragványt. Előbb mindketten keresztet vetettek. Bergoglio a vasárnap kezdődő Amazonas-szinódust Szent Ferenc védelmébe ajánlotta.

A novusordowatch-on olvasható beszámoló szerint a pogány szertartás már reggel 6:43-kor elkezdődött, amikor pogányok egy csoportja énekelni és táncolni kezdett a föld istennője számára a szőnyegre tett adományaik körül. A tánc körülbelül 10:50-kor ért véget, és ekkor csendes imádsággal folytatták a ceremóniát.

Hol vagyunk már attól, amikor a Vatikáni kertekben „csak” zsidókkal és muzulmánokkal ünnepelt Bergoglio, aki akkori monoteizmusától mostanra már eljutott a nyílt pogányságig! (Emlékeztetőül: Bergoglio 2014. június 8-ára, éppen Pünkösdvasárnapjára hívta meg Peres-t és Abbas-t a Vatikáni kertekbe – kíséretükkel együtt –, hogy ott együtt imádkozzanak a békéért. Vagy a 2015-ös Pogány fényjáték a Vatikánban borzalmaira!)


Érdekesség: Az ú. n. Amazonas szinódus, melyen Bergoglio minden eddiginél rombolóbb és jóvátehetetlenebb intézkedéseket szándékozik bevezetni, október 6-tól október 27-ig, vagyis éppen Rózsafüzér hónapjában ülésezik, és pont október 27-én, Krisztus Király ünnepén ér véget.

„Jöjj el, Uram Jézus!” (Jel 22,20)Feltéve: 2019. október 6.


vissza

AZ IDŐK VÉGE oldalra                              a KEZDŐLAPRA