Az aposztáziától a bálványimádásig
(forrás: novusordowatch.org – 2019. október 4.
www.summorum-pontificum.de és www.katholisches.info – 2019. október 5.)

Aki nem hiszi, hogy az aljasságot és az istentelenséget, a Sátán-imádatot egy bizonyos határ után már nem lehet fokozni, annak meg kell néznie azokat a képeket és tudósításokat, melyek az elmúlt héten készültek a Vatikánban – és akkor rögtön belátja tévedését. [E cikkben nem lesz szó minden szörnyűségről: például az új „bíborosok” kreálásáról és az Amazonos-szinódus megnyitójáról sem, mivel ezek régóta ismert események.]

1. Szeptember 29-én, Szent Mihály arkangyal első osztályú ünnepén a Szent Péter téren, közvetlenül a Bernini-oszlopok előtt felállítottak egy „műremeket” [nem átmenetileg, hanem örökre], ami Bergoglionak azt az ideológiáját fejezi ki, hogy a korlátlan migráció emberi jog.
     A bronzból öntött mű neve „Az ismeretlen (akaratukon kívüli) angyalok” („Angels Unawares“), elkövetője a kanadai Timothy Schmalz, aki a megbízást „Az emberek egészére vonatkozó (teljességre törekedő) fejlődésének szolgálatára rendelt dikasztérium” „Migránsok és menekültek” szektorától kapta. Az elnevezés egyértelmű: Bergoglio szerint az európai országoknak minden migránst úgy kell befogadniuk, mintha angyal lenne.

Ezt az új dikasztériumot Bergoglio 2016 augusztusában hozta létre, és a fent nevezett szektor vezetését maga vette át, amivel a nyilvánosság előtt is világossá tette pontifikátusának legfőbb értelmét és célját. A szektor tényleges vezetését Bergoglio az egyik titkárra, a jezsuita Michael Czerny-re bízta, akit október 5-én kreált bíborossá. Czerny volt az, aki Schmalz-cal felvette a kapcsolatot, és megbízta a „mű” elkészítésével.

Bergoglio személyesen vett részt a szobor leleplezésénél, a migránsok és menekültek világnapjává tett napon, szeptember 29-én (azaz Szent Mihály arkangyal ünnepén). A leleplezéskor ezt mondta: A szobor „különböző kultúrákban és különböző történelmi korszakokban élt migránsok egy csoportját ábrázolja. Azt akartam, hogy ez a műalkotás itt a Péter-téren álljon [!], hogy mindenkit emlékeztessen a befogadás evangéliumi kihívására.” – A Fokolar-mozgalom nemrég Rómában megtartott „Egy-világ” rendezvényén, melyen bejelentetlenül vett részt, Bergoglio szintén leszögezte, hogy „nem fontos”, hogy egy ember milyen valláshoz tartozik.

Prédikációjában egyetlen szót sem ejtett Szent Mihály arkangyalról, se a többi angyalról, hanem csakis a migrációról beszélt, miközben többször elismételte, hogy „minden ember Isten gyermeke”, egyáltalán nem zavartatva magát attól, hogy ez hazugság, ami ellene mond a katolikus Egyház tanításának: ami kimondja, hogy bár minden embert Isten teremtett, de az Isten gyermekség rangját csak a megkereszteltek nyerhetik el.

Emlékeztetőül csak három mondat az arkangyal ünnepére tavaly feltett cikkből: „A keresztes lovagok, útban a Szentföldre, mindig megálltak e helyen, és Szent Mihálynak ajánlották fel magukat.” – „Szent Mihály, aki lobogó nyilat bocsátott ki Gargano hegyéből, világosan megmutatta, hogy az ő parancsára szálltak harcba az elemek a város védelmében a támadó gótokkal” [azaz az akkori idők migránsaival]. – „A Gargano hegyen álló mennyei bazilika az egyetlen a világon, amit nem ember, hanem Szent Mihály és az angyalok szenteltek föl; Ez az angyalok által történt felszentelés az, amit az Egyház minden évben szeptember 29-én ünnepel.”
     Magyarul: Szent Mihály arkangyal soha nem a pogányok befogadásáért, hanem a keresztényeknek a pogányok támadásai ellen való győzelméért szállt harcba és segítette a hozzá fohászkodókat.


2. Bergoglio és „bíborosok” egy csoportja bálványimádáson vett részt nem messze Szent Péter sírjától

Videók és képek az eseményről itt láthatók:
     https://youtu.be/F85oJS_-mqs
     https://novusordowatch.org/2019/10/golden-calf-vatican-idolatry-francis/
     https://youtu.be/1wioisaIU2I
     http://w2.vatican.va/content/francesco/en/events/event.dir.html/content/vaticanevents/en/2019/10/4/festa-sanfrancesco.html
     https://twitter.com/CatholicSat/status/1180108810637193218
     https://de.catholicnewsagency.com/story/indigene-rituale-und-zeremonien-mit-papst-franziskus-in-den-vatikanischen-garten-5142

A novusordowatch honlap az eseménynek ezt a címet adta: A föld-istennő bálvány imádásának szertartása a vatikáni kertekben – Hölgyek és urak, a Vatikán az aposztáziától eljutott a bálványimádásig! – Pachamama [más néven, Gaia, Földanya, azaz a föld nőnemű pogány istene, akit az inkák Pachamama-nak neveznek] pogány isten bálványozása.
     A rendezvényt a nyugati média eredetileg „A pápa Szent Ferenc napját a Vatikáni kertekben tartandó szertartáson ünnepli” címmel reklámozta.

Az internetes források arról számolnak be, hogy a rendezvényen két „fából faragott meztelen állapotos asszonyt imádtak” [ehelyütt ez a német szó áll: "beschwören", ami többet jelent, mint imádni – akkor használják, ha a varázslók a pogány szertartásokon szellemeket idéznek: a szótárban ezek a igék állnak e szó magyar jelentésénél: elvarázsol, megigéz, varázsigével felidéz, varázsigével elhárít, elűz, ráolvas; den Teufel beschwören=ördögöt idéz]. Táncoltak, elültettek egy szimbolikus fát, és Bergoglionak átadtak egy fekete karikát.

Miközben az egyik oldal az eseményt pogány öko-rituálénak értelmezte, addig a másik oldal erre a kritikára azt válaszolta, hogy ez egy dél-amerikai indiánok által bemutatott katolikus ceremónia volt.
     A képek és videók láttán ki-ki maga eldöntheti, hogy ő mit lát ezeken.

A ceremóniát az Amazonos-szinódust szervező társaság, az ú. n. REPAM (Pan-Amazonos egyházi hálózat), a „Globális katolikus klímamozgalom” nevű társaság és a ferences rend szervezte, és az eseményt Szent Ferenc ünnepére és a 6-án kezdődő Amazonos-szinódusnak ajánlották fel.

A résztvevők, köztük bennszülöttek rituális öltözetben, a lehető leghitványabban öltözött európaiak bemázolt arccal és egy ferences „szerzetes”, egymás kezét fogva hol körbetáncoltak egy nagy szőnyeget, hol mélyen a földre borulva imádták a szőnyegen levő tárgyakat, köztük a két meztelen állapotos nőt, aki egyesek szerint Erzsébetet és Máriát, mások szerint a földanyát szimbolizálta. A tánc nagyon hasonlított a „pago a la tierra”, azaz „áldozati tánc a föld-anyának” nevű mutatványhoz, amit Dél-Amerikában az indián törzsek mutatnak be pogány szertartásaikon. A szőnyegen a két női alakon kívül gyümölcsök, gyertyák és más faragott bábúk voltak, ezek előtt hajlongtak a résztvevők, akik a világ különböző részeiről összegyűjtött földet hoztak magukkal, melyek mind egy-egy politikailag aktuális témát szimbolizáltak, és amiket a mellé az Assisiből származó facsemete köré helyeztek, amit most ők ültettek ide, a „Egész földre vonatkozó Ökológia szimbólumaként”.
     A ceremónia végén két nő odament Bergogliohoz (aki néhány „bíborosával” – köztük Claudio Hummes, Luis Tagle, Peter Turkson és George Gänswein – a körön kívül ült az egész esemény alatt); az egyik egy fekete karikát adott neki, a másik az egyik meztelen női figurát vitte oda, akiről azt mondta, hogy az az „Amazonasi Miasszonyunkat” ábrázolja, majd kezet fogott Bergoglio-val, aki „megáldotta” a faragványt. Előbb mindketten keresztet vetettek. Bergoglio a vasárnap kezdődő Amazonas-szinódust Szent Ferenc védelmébe ajánlotta.

A novusordowatch-on olvasható beszámoló szerint a pogány szertartás már reggel 6:43-kor elkezdődött, amikor pogányok egy csoportja énekelni és táncolni kezdett a föld istennője számára a szőnyegre tett adományaik körül. A tánc körülbelül 10:50-kor ért véget, és ekkor csendes imádsággal folytatták a ceremóniát.

Hol vagyunk már attól, amikor a Vatikáni kertekben „csak” zsidókkal és muzulmánokkal ünnepelt Bergoglio, aki akkori monoteizmusától mostanra már eljutott a nyílt pogányságig! (Emlékeztetőül: Bergoglio 2014. június 8-ára, éppen Pünkösdvasárnapjára hívta meg Peres-t és Abbas-t a Vatikáni kertekbe – kíséretükkel együtt –, hogy ott együtt imádkozzanak a békéért. Vagy a 2015-ös Pogány fényjáték a Vatikánban borzalmaira!)


Érdekesség: Az ú. n. Amazonas szinódus, melyen Bergoglio minden eddiginél rombolóbb és jóvátehetetlenebb intézkedéseket szándékozik bevezetni, október 6-tól október 27-ig, vagyis éppen Rózsafüzér hónapjában ülésezik, és pont október 27-én, Krisztus Király ünnepén ér véget.

„Jöjj el, Uram Jézus!” (Jel 22,20)


Feltéve: 2019. október 6.


Időközben kiderült, hogy a vatikáni kertekben október 4-én megrendezett bálvány-kultusznak komoly folytatásai voltak. A bálványimádást ugyanis a Szent Péter templomban folytatták, oda vitték be a pogány szertartás kellékeit egy kenuban, amit aztán ünnepélyes körmenetben a szinódus aulájába vittek. ITT látható egy rövid összeállítás ebből a pogány szertartásból.

Az egész szertartásról készült videó felvétel ezen a linken tekinthető meg:
     https://www.youtube.com/watch?v=H8-8YKFOslA&feature=youtu.be

Röviden az elmúlt napok eseményei:


Mit hordoznak körül napok óta a Vatikánban?
(forrás: www.katholisches.info – 2019. október 17.)

Újságírók és hívek próbálnak meg választ kapni arra a kérdésre, hogy kit ábrázol az a fából készült figura, amit más idegen szimbólumokkal együtt egy kenuban hordoznak körbe október 4. óta a Vatikánban. A kenuba elhelyezett faragványok, pogány szimbólumok eredetileg az október 4-i bálvány-kultusz kellékei voltak. [Úgy tűnik, Bergoglionak annyira megtetszettek, hogy azóta sem tud megválni tőlük, ráadásul úgy véli, hogy sátáni játékának mindenki más is úgy örül, mint ő, és ezért hordoztatja a kenut „papjaival” körbe-körbe, és helyezteti el őket különböző korábban katolikus szent helyeken.]

Megfigyelők, és azok, akik ismerik az Amazonas-bennszülöttek szokásait (vagy, mert egykor ők is azok voltak, vagy, mert szakértők e területen), az október 4-i eseményt „boszorkány-táncnak”, „pogány kultusznak” és a föld- és termékenység istennője előtti hódolatnak” írták le.

Október 7-én, a szinódus megnyitója alkalmával a bálványokkal megrakott kenu még a Szent Péter bazilikában is felbukkant. Szent Péter sírja, a pápai főoltár előtt kiterített tárgyakat Bergoglio és társai nagy örömmel, csodálattal és énekkel üdvözölték. Onnan ünnepélyes körmenettel vitték a kenut papok, majd püspökök vállán a szinódus-aulába, ahol kiállították őket, más sátáni képek társaságában. ITT látható egy rövid összeállítás ebből a pogány szertartásból.

Október 12-én az egész ceremónia megismétlődött a Vatikán és az Angyalvárat összekötő Via della Conciliazione úton található Santa Maria in Traspontina templomban egy „mise a földért” nevű bálványimádó rítuson, amit Pedro Casaldaliga „püspök” és felszabadítás teológus kreált, és amit Wojtyla annak idején elítélt és betiltott. A Mária templomban bemutatott hókuszpókuszt Bergoglio haverja, Michael Czerny jezsuita és október 5-e óta „bíborosa” celebrálta. A rítus keretében nem csak a kenu, és benne a pogány istennő foglalta el a fő helyet az oltár előtt, hanem egy fiatal nő is, akit egy másik kenuban vittek be a templomba, akik előtt aztán a jelenlevők, köztük fehér ruhás „apácák” ugyanúgy hódoltak, mint október 4-én a vatikáni kertben [utoljára ilyesmit a francia csőcselék csinált a Notre Dame-ban 1789-ben].

Egy újságíró, Diane Montagna az október 16-i sajtókonferencián megkérdezte az illetékesektől, hogy kit ábrázolnak a faragott meztelen terhes asszonyok, akik közül az egyiket Bergoglio az október 4-i színjáték keretében megáldott. A Vatikán sajtófelelősei, mind magasrangú „klerikusok”, azonban nem voltak képesek erre a kérdésre válaszolni, de megígérték, hogy utána érdeklődnek. Két nappal később, az újságírónő megismételte kérdését, de ismét nem kapott választ. Ezek szerint a Vatikánban és a környező egykor katolikus templomokban olyan figurákat helyeznek ki imádatra, akikről a Vatikánnak fogalma sincs, hogy kiket ábrázolnak.
     Hosszas tanácstalanság után, Paolo Ruffini, a vatikáni kommunikációs dikasztérium prefektusa így nyilatkozott: „A figura alapjában véve az életet ábrázolja, ennyi elég. Úgy gondolom, hogy annak kísérlete, hogy benne egy pogány szimbólumot lássunk vagy sem …. Nem a gonosz [a figura]! Egy fa egy szent szimbólum. Tudjuk, hogy a történelemben néhány dolgot sokféleképpen értelmeznek.” Ehhez a zagyvasághoz még hozzáfűzte, hogy ez csak a személyes véleménye, és nem a kommunikációs dikasztérium prefektusaként vagy a szinódus információs bizottságának tagjaként fogalmazott. – De akkor milyen funkcióban ül és válaszol a sajtótájékoztatón a kérdésekre Ruffini?
     A meztelen terhes nőt ábrázoló faragványról – több mint két héttel első megjelenése, azaz október 4. óta, és ami több tucat példányban látható mindenütt, és amit olykor valami szent tárgyként hordoznak körbe, és ami előtt hódolatukat mutatják be laikusok és klerikusok – hivatalosan még mindig csak ennyit lehet tudni: „Se nem pogány, se nem szent, hanem pont ennek az ellenkezője.” De akkor Bergoglioék szerint micsoda? Mert a bennszülöttek és a katolikusok szerint teljesen világos, hogy egy undorító pogány bálvány.


Vessenek véget a farsangnak!
(forrás: www.summorum-pontificum.de – 2019. október 17.)

…ezzel a címmel jelent meg a summorum-pontificum.de blog október 17-i cikke Bergoglio legújabb tréfájáról. Ebből valók a következő részletek:
     Még nem világos, hogy a fafaragvány az inkák istennőjét, Pachamamat ábrázolja el, vagy csak a föld anya termékenységét szimbolizálja, de ez valójában nem is érdekes, hiszen Pachamama neve is pontosan az utóbbit jelenti.
     Hogy a rómaiak milyen messze jutottal el a pogány bálványimádásban, az e napokban számtalan fotón és videón, melyeken mind ez a faragvány játszotta a főszerepet, mindenki által látható vált. Mindaz a hódolat, amit úgynevezett klerikusok és laikusok e figurával szemben bemutattak – porig hajlás, vállon való körbehordozás, ünnepélyes elhelyezés a fő helyeken – ki másnak, mint egy istenségnek járhat ki?
     A VatikanNews által a pogány körmenetről készített és internetre feltett képek örökre időkre meg fogják határozni a Bergoglio regnálásáról kialakított képet. E karneváli menet csúcspontja a szinódus-aulába való megérkezés volt, amikor két „püspök” lépett a „gyaloghintót” hordók élére, hogy a diadalmenet utolsó méterein az „úrnőnek” ők adják meg a tiszteletet.
     Hogy ez az egész teológiailag mit jelent, azt ezután kell valakinek pontosítani: Talán arról van szó, hogy Bergoglio jezsuita tanácsadói arra következtetésre jutottak, hogy a „Ne legyen más istened” parancsa a cseppfolyós jelenkor követelményei számára túl rideg.
     Október 4. óta az egész világot képek özönével árasztják el olyasmikkel, amiről maguk sem tudják, hogy mit jelentenek, és a Vatikán sajtóirodájában napok óta nem képesek kideríteni, hogy mindezt ki rendelte el és milyen céllal? Mindazonáltal ezen eseményekből megsejthetjük, hogy miként foog kinézni egy amazonasi arculatú egyház.

De nemcsak a szervezésben uralkodik teljes káosz. Nyilvánvalóan a „főpapok” nagy részének agyát és tudatát is eluralta, akik juhokként hagyják magukat a téren vezetni, anélkül, hogy tudnák, hova és miért. Vajon mi játszódik le ezeknek a fejében, miközben egy nyilvánvalóan nem keresztény szimbólumnak akkora tiszteletet adnak, mely csak az Úrnak jár ki? A katolikusok még a mártírok relikviái előtt sem vetik magukat a földre és hajlongnak a porba. Vagy az opportunizmus és a szolgalelkűség már annyira hatalmába kerítette ezeket az urakat, hogy semmitől nem riadnak vissza, ha azt mondják nekik, hogy magának a legfőbb bossnak [big boss number one himself] a kívánsága ez? Hol vagyunk, netán már a maffiában? Fölöslegesen folyt a mártírok vére, akik az obeliszkek lábánál áldozták életüket, mert a császár isteneinek egyetlen szemecske tömjént sem voltak hajlandók megadni? Vagy netán ezek az urak mégis gonosz szellemek befolyása alá kerültek? A pogányok bálványai fából, kőből és fémből emberkézzel előállított idolok – de a tévútra jutott hit démoni erőkkel ruházza fel őket.

Legfőbb ideje, hogy valaki, vagy valakik, akiknek szava többet ér, mint a mienk, férfiak, akik még tudják, hogy reverendájukon mit jelent a vörös szegély, a Péter székét bitorló férfinak visszaadják azt a mondatot, amivel ő hivatalát egyes hírek szerint átvette: A farsangnak vége van!
     A jezsuiták bohócai jól kimulatták magukat, a bohócok eltűnhetnek végre.

[Megjegyzés: e sorok szerzője Bergogliot már Caligulának is nevezte. Mindezek ellenére ő is, továbbra is Krisztus helytartójának, valódi pápának tartja Bergogliot (annak ellenére, hogy e feltételezés képtelenségére felhívták a figyelmét). Vagyis, az ő agyában is sajnos ugyanaz a káosz uralkodik, mint az általa kritizáltakban; éppen az a tragikus ebben, hogy egyébként ilyen világosan is tud gondolkodni.]


Az Amazonos-szinódus résztvevői új „katakomba paktumot” kötöttek
(forrás: www.kath.net – 2019. október 20.)

Október 20-án a szinóduson résztvevő „püspökök” egy része a római Domitilla-katakombában „katakomba-paktum a közös házért” nevű kölcsönös kötelezettséget írtak alá. Céljuk egy „amazonasi arculatú egyház” létrehozása. Példaképül az 1965-ben az ú. n. II. Vatikáni Zsinat püspökei által aláírt paktum szolgált, melyben a résztvevők a szegények egyházáért kötelezték el magukat. Hírek szerint a mostani paktum szervezője Claudio Hummes, aki a cölibátus eltörlésének és a női papság bevezetésének nagy híve.


Bergoglio könyvet adott ki „Anyánk a föld” címmel
(forrás: novusordowatch – 2019. október 18)

A könyv eredeti címe: Nostra Madre Terra: Una Lettura Cristiana della Sfide dell’Ambiente (Keresztény megközelítés (válasz) a környezeti kihívásokra)


Meztelen testek: Bergoglio felavatja a „Világ Lelke” múzeumot
(forrás: gloria.tv)

Bergoglio október 18-án vatikáni múzeumok részeként egy új múzeumi részleget avatott fel: az úgynevezett Anima Mundi (világ lelke) Etnológiai Múzeumot.

A műalkotások démoni rondasága ellenére Bergoglio a megnyitón azt nyilatkozta, hogy a „szépség egyesít bennünket”, és valamit mondott „az emberi testvériségben” való életről is. A „műalkotásokról”, melyek a pogány félelmet és démonizmust szimbolizálják, azt mondta, hogy azok segítenek meghallani „Isten hangját”.
     A kiállításban bálványok, tollak, primitív ékszerek és kosarak láthatók.
     Képek itt találhatók: https://gloria.tv/album/9zZugDCuEhPk1R2cxTxTBLJnm


Amazonasi szinódus: A gyerekes pogány hit fesztiválja
https://gloria.tv/article/2wFotxTMyoRtBpESq3ZnNqwvt
https://gloria.tv/article/fJ7kgTcETRvw6J7XJmeDuspvA

A gloria.tv a Santa Maria in Traspontina templomban lezajlott további eseményekről közöl képes beszámolókat.

Az egyik rendezvény során csoportnyi „pap”, „apáca” és laikus egymás kezét fogva körbe álltak egy takarót, amire földet, ételt, sálakat és gyertyákat helyeztek egy bálványnak. Ez az ú. n. Candomblé („tánc az istenek tiszteletére”) keretében történt, ami egy afro-brazil pogány babona maradványa.

Egy másik eseményt is sikerült a videósnak megörökíteni: egy csoportnyi felnőtt felemelt egy tálcát, miközben portugálul egy csörgő kíséretében ezt énekelték: „Minden kapcsolatba van itt, a közös otthonunkban.”.
     Az egész templomot pogány tárgyakkal tömték tele: Pachamama bálványszobrok, csörgők, edények, hálók láthatók mindenfelé. Az esemény neve: „Amazonia: Casa Comun.”
     A falakat poszterekkel borították tele. Az egyik ilyen poszteren egy meztelen nő látható, ahol egy malacot szoptat bizonyítékként arra, hogy „minden össze van kötve”.

A szinóduson is folytatódnak a pogány rítusok: egy nő papnak öltözve vett részt a tanácskozáson, miközben a szinódus „püspökei” ingben és zakóban jelentek meg.

A CatholicNewsAgency.com szerint az eseményeket latin-amerikai „püspökök” szervezik, valamint a Adveniat és a Misereor, a német „püspökök” segélyszervezetei.


Egy feltűnési viszketegségben szenvedő férfi meghódította az internetet

2019. október 21-én korán reggel egy férfi a még félhomályos Rómában besomfordált a Santa Maria in Traspontina templomba, és a mellékoltárokról összeszedett néhány Pachamama szobrot, amiket aztán kivitt az Angyalvár előtti hídra és a Tiberisbe dobott. Mindezt felvette okostelefonján, hol magát, hol Rómát videózva, majd a mintegy négy perces videót feltette a világhálóra.
     Nem sokkal ezután az ú. n. keresztény blogok rávetették magukat a videóra, és világgá kürtölték a hírt: bátor katolikus megelégelte a szentségtöréseket és végre eltüntette a templomból a pogány szobrokat. Nos, a képeken jól látható, hogy semmi ilyesmi nem történt, de az egész jó volt arra, hogy az illető pár órára „hőssé” váljon a naiv és botrányokra éhes emberek szemében.

„Meggyalázzák a szentséges várat, megszüntetik a mindennapi áldozatot, és felállítják a vészt hozó undokságot” ... „Attól az időtől kezdve, amint megszűnik a mindennapi áldozat, és felállítják a vészt hozó undokságot, ezerkétszázkilencven nap lesz. Boldog, aki bízni tud, és megéri az ezerháromszázharmincötödik napot.” (Dán 11,31/12,11-12)


Feltéve: 2019. október 21.


vissza

AZ IDŐK VÉGE oldalra                              a KEZDŐLAPRA