Minden területet a hazugság prófétája irányít

1.
A nagy klíma-becsapás
Nem a széndioxid, hanem a mobil-adótornyok fűtik a földet!

(forrás: https://www.zeitenschrift.com/artikel/mobilfunktrme-heizen-das-erdklima-auf – 51. kiadás: 2006. január)

[Bevezetés: A kisgyermekek első kérdései közé tartoznak az ilyen és ehhez hasonlók: „Papa, mi okozza a villámot (a vihart, a zivatart, a felhőszakadást)?” És a válaszok egyikéből sem hiányzik az, hogy mindezen jelenségek a légkör elektromosságára, a légkörben fellépő nagy elektromos feszültségre vezethetők vissza.]

Nem a széndioxid a földatmoszféra felmelegedésének fő oka. A hőmérséklet azóta kezdett el emelkedni, amióta az ember a föld légkörét elektromágneses hullámokkal tölti fel.

Mindannyian tapasztaljuk: a természetes egyensúly egyre jobban felborul: olvadó gleccserek, fogyatkozó ivóvíz, hőhullámok. És egyre gyakrabban jelentkező ú. n. természeti katasztrófák. Évtizedek óta egyre emelkedik a hőmérséklet, és ezzel kapcsolatban a következő 50 év prognózisai még nagyobb aggodalomra adnak okot. Bár vitathatatlan, hogy a légkörre gyakorolt káros hatásuk miatt szükség van az autók, háztartások és az ipar által produkált égéstermékek redukálására, mégis, egyre több neves tudós kételkedik abban, hogy a klíma melegedésének első számú felelőse a széndioxid lenne. Csakhogy erről a média hallgat….
     Miközben a széndioxid-effektusban mindenki részes, aki autót vezet, busszal jár, télen fűt, és nyáron hűt – és ezért saját érdekéből nem kíván életstílusán drasztikus mértékben változtatni –, addig a föld melegedésének sokkal valószínűbb okozója mögött gigantikus ipar áll, ami nem tűri, hogy anyagi érdekeit bárki vagy bármi veszélyeztesse. Ezért kerestetik hatalmas összegekért a klímaváltozás okát rossz helyeken, csakúgy, mint minden más tudományos területen (például Aids, madárinfluenza, rák stb.) – miközben a sokkal logikusabb okokról tudatosan nem beszélnek.

Holott már a kisgyermekek számára is nyilvánvaló, hogy a természetellenes sugárzásnak – amit hightech-társadalmunk idéz elő – hatással kell lennie a földatmoszféra felmelegedésére. Súrlódás hőt idéz elő, ezt már az óvodásoknak is tanítják, illetve azok is tapasztalják saját környezetükben, amikor például hideg téli napon meggémberedett kezüket dörzsölik. Ugyanez érvényes az elektromágneses hullámokra is, melyeket a mobilantennák, rádió- és tévéadók, magasfeszültségű vezetékek, erőművek és vasúti sínek bocsátanak ki. Ezek mind rezgést okoznak, és ezt leadják az atmoszférának, ahol a rezonancia révén a levegő- és vízmolekulák rezgésbe jutnak. Minél gyorsabban mozognak ezek a molekulák, annál nagyobb hőmérséklet keletkezik körülöttük.
     Hogy ez több puszta elméletnél, azt a 20. században mért hőmérsékleti görbék bizonyítják. Csodálatos módon az 1920-as években következett be az első erős, tartós hőemelkedés, pont akkor, amikor az első hosszúhullámú adók sugározni kezdtek. A következő kiugró hőemelkedést az 1940-es években regisztrálták – tehát pontosan akkor, amikor bevezették a rövidhullámú adókat. Végül a harmadik emelkedést az 1990-es években mutatták ki a mérőállomások, pont akkor, amikor a mobilantennák elkezdték behálózni a földet.
     Az amerikai OTP Office of Telecommunications szakértői már 1971-ben figyelmeztettek a kormányzatnak benyújtott beadványukban: „Ha a közeli jövőben nem vezetnek be megfelelő intézkedéseket és kontroll vizsgálatokat, melyek az elektromágneses sugárzás biológiai hatásának alapvető megértésén alapulnak, akkor az emberiség az elkövetkezendő évtizedekben az energia által okozott nagyméretű környezetszennyezés korszakába lép.”

1800 körül állította fel Jean-Baptiste-Joseph de Fourier francia fizikus a melegházhatás-teóriát, amit később honfitársa, Claude Pouillet fizikus és ennek ír kollégája, John Tyndall fejlesztett tovább. Svante Arrhenius svéd tudós 1896-ban ezt a teóriát használta a jégkorszakok megmagyarázására. Egyik művében ezt írta: „A széndioxid emelkedése az eljövendő korok emberének lehetővé teszi, hogy melegebb égbolt alatt éljen.” Kiszámolta, hogy a széndioxid tartalom duplájára való emelkedése a föld atmoszférájában 4 C foknyi felmelegedéssel fog járni, amiben ő nem csak a világ élelmezési problémájának megoldását látta, de egy újabb jégkorszaktól való védelmét is. Mégsem e felfedezéseiért kapott Nobel-díjat, hanem az elektrolitos disszociáció feltalálásáért. Ez utóbbi közvetlen kapcsolatban áll az elektromágneses sugárzással és az atmoszféra felmelegedésével, ahogy erre a későbbiekben még rátérünk.

De Fourier melegházhatás-teóriáját egészen az 1970-es évekig a legtöbb tudós vagy elutasította, vagy mint a földet állítólag újra fenyegető jégkorszak megakadályozójaként üdvözölte. Az 1970-es évek elején azonban hirtelen fordulat következett be, amitől kezdődően már csak a földfelmelegedésről szólt minden. Bűnbaknak azonnal a széndioxidot tették meg. E véleményváltozásért elsősorban a Római Klub növekedés határairól kiadott műve volt a felelős. Valószínűleg ugyanez a mű adta a döntő lökést a meteorológiával foglalkozó világszervezetnek, hogy 1979-re összehívja Genfbe az első klímakonferenciát.
     Ezt követte, hogy a különböző országok vezetői kritika nélkül tették magukévá a Római Klub által megfogalmazott figyelmeztetéseket – így elindulhatott az ipari országok hadjárata a széndioxid ellen. Ettől kezdve ezekben az államokban a legtöbb kutatási pénzt és a legnagyobb média-kampányt a föld felmelegedése ellen indított harcra költik el.

Történik ez annak ellenére, hogy a tudósoknak gyakorlatilag minden konferencián be kell vallaniuk, hogy fogalmuk sincs, valójában mi is felelős az atmoszféra felmelegedéséért. A melegház-gázok kutatása egy lukrativ foglalkoztatási terápiához hasonlít, mely az embereket megnyugtatja, másfelől megakadályozza, hogy a klímaváltozás valódi okaira valaha is rá kelljen bukkanni. Megszámlálhatatlanul sok komputer-modell statisztikák és grafikák özönét szállítja ennek a teóriának az alátámasztására – az ember szinte azt hiszi, hogy azért, hogy a sok fától ne látszódjon maga az erdő.
     Dr. Wolfgang Thüne 2000-ben megjelent, „A melegház-szélhámosság” című könyvében találóan jegyezte meg: „A bátorságot a saját értelem használatára tudatosan helyezték hatályon kívül. Saját véleményük köré olyan klímát teremtettek, mely nem tűr el semmilyen ellentmondást, semmilyen eltérő vélekedést.”

1988-ban létrehozták a Genf székhelyű IPCC nevű bizottságot (klímaváltozással foglalkozó nemzetközi bizottság). Azon kevés tudós közül, akik szembe mertek szállni az IPCC kinyilatkoztatásaival, Richard Lindzen amerikai atmoszféra-fizikus professzor volt, aki a dinamikus meteorológia területén folytatott kutatásaival vált híressé. Lindzen élesen bírálta az IPCC közvéleményt manipuláló működését a föld felmelegedésének okaival kapcsolatban. 2001. június 11-én a Wall Street Journal-ban megjelent cikkében ezeket írta: „A hosszú távú klimatikus változásokkal vagy ezek okaival kapcsolatban semmilyen szakmai megegyezés, se egyhangú, se másmilyen nem létezik. … Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy a klímaváltozást jó lelkiismerettel a széndioxid-teóriával okoljuk meg, se nem vagyunk képesek a jövő klímájával kapcsolatban prognózisokat felállítani.” Szerinte az, hogy a klímaváltozás oka a megnövekedett széndioxid-kibocsátás, ugyanolyan képtelen állítás, mint azt mondani, hogy a rákot gumimackókkal lehet legyőzni. Még azt is leszögezte, hogy húsz év nem elegendő hosszú távú prognózisok felállítására. Az IPCC által kidolgozott tanulmányból sok minden szándékosan kimaradt, mégis ez szolgál a politikusoknak intézkedéseik meghozatalára.

Az amerikai Christopher Landsea, aki a tropikus viharok szakértőjének számít, és aki eleinte részt vett az IPCC munkájában, 2005-ben lemondta a következő jelentés kidolgozásában való közreműködését, a következő megokolással: „Én, személy szerint jó lelkiismerettel nem tudok egy olyan folyamatban részt venni, melyet előre megadott célok alakítanak és vezérelnek, és melyeket tudományosan megbízhatatlannak és tisztességtelennek kell tekinteni.” A brit felsőház által létrehozott bizottság 2005. júliusában ezt állapította meg: „Nyugtalanok vagyunk, ami az IPCC objektivitását illeti. Néhány dokumentumot nyilvánvalóan politikai meggondolások befolyásoltak.”

Ha a klíma-felmelegedés valódi okait akarjuk megismerni, akkor soha nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy elektromos és mágneses világban élünk. A természetben tehát minden kémiai, és minden más folyamatot is az energia irányít. Bizonyos energetikai körülmények között bizonyos gázok és elemek léteznek. Ha az energia szintjét drasztikusan megváltoztatják, akkor minden rendszer egy sor turbulens átalakuláson megy át mindaddig, amíg egy másik egyensúlyi helyzetben nem stabilizálódik újra. Így történik ez a mi légkörünkben is.
     Paul Schaefer, aki elektromérnökként négy évet dolgozott az atomfegyver-gyártásban, „Energia és Földünk” című értekezésében leírja, hogyan jutnak a földre és a légkörbe azon nagy energiával rendelkező részecskék tömegei, melyek a természetellenes sugárzások révén jönnek létre, és ily módon megzavarják a természetes egyensúlyt.
     Ilyen nagy energiájú részecskéket különösen a sok adótorony termel.
Ezek a részecskék aztán egyfajta láncreakcióban megpróbálnak egyensúlyba jutni a környezettel. Természetellenesen magas légköri helyzetükben, melyeket e láncreakciók során érnek el, zavarokat okozhatnak az időjárásban. Csakhogy a természetben minden egyensúlyát vesztett elem arra törekszik, hogy újra visszanyerje természetes egyensúlyát; a föld ezt úgy nyeri vissza, hogy a felhalmozott hőt földrengések, vulkanikus kitörések vagy más úgynevezett „extrém események” által levezeti, hogy a feszültség megszűnjön.
     Nikola Tesla fedezte fel a fent említett láncreakciókat, és erősítő-rezonancia-effektusnak nevezte el őket. Ezek nem csak azt idézik elő, hogy a magas energiájú részecskék a légkör felső rétegeibe jutnak, hanem azt is, hogy eközben ezerszeresen megerősödnek, ami által képesek lesznek többezer kilométernyi távolságban levő szabad elektronok mozgását befolyásolni. Vagyis viszonylag kis energiatömeggel sokkal nagyobb energiákat lehet felszabadítani vagy mozgásba hozni.

Robert Helliwell, a Stanford Egyetem professzora az 1970-es években felfedezte, hogy már olyan alacsony frekvenciájú terek, amilyeneket például a villanyvezetékek hoznak létre, elegendőek ahhoz, hogy az ionoszférában hatásokat idézzenek elő. Az ionoszféra körülbelül 80-tól 350 kilométer magasságig terül el, és olyan molekulákat és atomokat tartalmaz, melyek ionokba vannak hasadva. Ezek az ionok elektromos töltések hordozói. Helliwell professzor felfedezéseit mások is megerősítették: „Valahányszor, amikor egy 3-30 kHz erősségű hosszúhullámú adótorony szignált bocsát ki, erősen felgerjesztett részecskék áradata ömlik ki a magnetoszféra legkülső régióiból a mi légkörünkbe. Az ionoszféra és a mi légkörünk között, ahol a föld időjárása létrejön, extrém erős elektromos kapcsolatok állnak fenn. Bizonyos frekvenciáknál és energetikai határértékeknél rezonancia által hatalmas energia-kicserélődés játszódik le az atmoszféra rétegei között.”
     Ezek az ionoszférában létrejött elektron-esők kikerülhetetlenül befolyásolják az időjárást az alsóbb légkörökben. Az időjárásba való mesterséges beavatkozás tehát már évtizedek óta ismert tény.

Feltéve: 2018. augusztus 30.

A víz- és a levegő-alkotórészei tökéletes harmóniában dolgoznak együtt az időjárás kormányzásában. A víznek azért van olyan sok hasznos tulajdonsága, mert mindent felvesz – legyenek ezek a föld ásványai, szemetünk vagy éppen az elektromágneses hullámok.
     A felhők és eső kialakulásához nem elegendő egyedül a vízgőzzel telített vagy túltelített levegő. A felhők kialakulásához az ionok adják a kezdőlökést. A mesterséges elektromágneses sugárzás tonnaszámra produkál ilyen részecskéket, melyek viszont hőt termelnek. Ezáltal a természetes vízkörforgásban felbomlik az egyensúly. A melegebb levegőtömegek több vízgőzt vesznek fel. Ily módon bizonyos helyeken több víztömeg áll rendelkezésre a csapadékképződésre, mint máshol, ahol a víz vészes mértékben hiányzik, aminek következtében természetellenes szárazság lép fel.
     1977-ben fedezték fel a kutatók, hogy egy adott nagyságú körzetben működő atomerőművek ugyanolyan nagy hatással vannak az időjárásra, mint egy szándékos energia-injekció az atmoszférára: egymástól azonos szélirányban 12 kilométernél közelebb eső erőművek közelében 25 százalékkal több csapadék esik, mint máshol a környéken. Tehát már egyedül a hőenergia, amit a technológiai berendezések kibocsátanak, elegendő arra, hogy megváltoztassa az időjárást. Nem véletlen tehát, hogy a legjobban eliparosodott, villamosított és atomerőművekkel telített Észak-Amerikában a leggyakoriabbak a szélsőséges időjárási jelenségek!

Érdekes, hogy a sugarakkal szemben a vízgőz és a széndioxid hasonló fizikai abszorpciós tulajdonságokkal rendelkezik. A széndioxid azonban a domináló vízpárával összehasonlítva atmoszféránknak csak 0,03 százalékát teszi ki! Már egyedül ez a tény bizonyítja, milyen oktalan az az állítás, hogy a föld melegedésének fő (vagy egyetlen) oka a széndioxid kibocsátás megnövekedése!

A víz teljesen különböző halmazállapotokat képes felvenni: lehet folyékony, gáz halmazállapotú vagy a felhőkben úgynevezett buborékfalvíz állapotú (folyékony a légnemű halmazállapot helyett). Ez utóbbi akkor keletkezik, amikor a vízcseppek a nagyon könnyű vízgáz által egyfajta vízballonná alakulnak át.
     Az atmoszférában öt északi és öt déli vízgőzáramlás van, melyek a vizet az Egyenlítőtől a sarkok felé szállítják. Ezek határozzák meg a globális időjárást. Vagyis, ha ezeket az áramlatokat mesterséges sugárzásnak vetnék alá, az igen jelentősen befolyásolná a globális időjárás kialakulását. Már a mikro-faktorok, melyek a víz állapotát befolyásolják, kiszámíthatatlan klimatikus makro-effektusokat hoznak létre. A felhők buborékfalvíz állapotú vize különösen érzékeny az elektromágneses hullámokra. E hullámok a csepp-halmazállapotú vizet erősen illékony gázhalmazállapotú vízzé változtatják át, melyek így a felső atmoszférába szállnak fel. Ott a vízmolekulákat az UV-sugárzás oxigénre és hidrogénre bontja fel. Ez az alapjában véve természetes felbomlás gondoskodik az atmoszférában a folyton megújuló hidrogénrétegről. A végzetes problémát az okozza, hogy a mesterségesen létrehozott sugárzások ugyanezt az effektust hozzák létre, és ezzel ezt a folyamatot mesterségesen felerősítik. Ily módon az elektromágneses hullámok tendenciózusan eltüntetik a felhőket, és ezzel kiszárítják a földet. Emellett az ily nagy magasságban keletkező oxigén elnyeli a fényt, ami szintén a levegő és a földfelszín felmelegedéséhez vezet.

Az időjárás kialakulásában a föld felszínét 70 százalékban borító tengereknek különleges szerep jut. Egyáltalában, a föld időjárását leginkább meghatározó gáz az a vízpára, ami a tengerekből az atmoszférába párolog fel. Minden más gáznak, mint például a széndioxidnak és a metánnak csak alárendelt szerep jut az időjárás kialakulásában.

A tanulók már az első iskolai kémia órán megtanulják, hogy a sós víz különösen jól vezeti az áramot. A fentebb már említett S. Arrhenius fedezte fel, hogy a molekulák (így például a só) áram hatására alapelemeibe (ionokra) esnek szét. Gyenge árammal a sóból klórlúgot vagy klórgázt lehet előállítani.
     Ez az effektus a mesterségesen előállított elektromos áramok hatására, amit például a medencék tisztításánál is használnak, tengereinkre is hasonló kihatásokkal járhatnak. Más szóval: A megnövekedett elektromágneses sugárzás hatására a tengerekben csökken a só tartalma, ami extrém esetben például a Golf-áramlat leállásához vezethet. A poláris jégsapka elolvadásáért ily módon első lépésben nem a tengerek sótartalmának csökkenése a felelős, hanem az utóbbit kiváltó kontrolálatlanul burjánzó globális elektromágneses sugárzás. Ezeket a tényeket nem lehet tovább ignorálni, különösen miután már megállapították, hogy az elmúlt 40 évben eltűnt a Fekete tenger 30 méter mély sósvíz-rétege.

A kritikus körökben időközben már jól ismert, Alaszkában beindított HAARP-projekt (High Frequency Active Auroral Research Project) nem csak a információáradás felügyelésére szolgál, hanem az időjárás manipulálására is. Miközben sok antennát az ionoszféra egy bizonyos pontjára irányítanak, a felső atmoszféra molekuláris összetételét célzatosan meg tudják változtatni. Képesek lesznek az ózon vagy a nitrogén koncentrációját mesterségesen növelni, vagy olyan nemkívánatos gázokat, mint széndioxid, szénmonoxid és nitrogénoxid, felbomlasztani. Bernard Eastlund texasi kutató 1987. augusztus 11-én benyújtott szabadalma ezeken kívül még kilátásba helyezi a szélstruktúra befolyásolását is a felső atmoszférában.
     Ezt a HAARP-szerződést 1995-ben éppen az a Raytheon-konszern vásárolta meg, mely 60 ezer alkalmazottjával és évi tíz milliárd dollár forgalmával a világ egyik legnagyobb fegyvergyára. És 1952-ben egészen véletlenül ugyanezé a vállalaté volt már a mikrohullámú sütők licence is – és e két „felfedezésről” akarják nekünk bebeszélni, hogy teljesen ártalmatlanok.

Mára a mikrohullámú technológia lett a legnagyobb és legagyafúrtabb környezetkárosító, amit az emberiség valaha is létrehozott. Lassan, de biztosan főzzük magunkat a halálba. A mikrohullámú sütőkben az étel sugárzás hatására melegszik fel, mert az élelemben levő vízmolekulákat a sugárzás rezgésbe hozza (súrlódási hő). Ehhez hasonlóan atmoszféránk felmelegedése nem lehet más, mint annak a sok természetellenes sugárzásnak a logikus következménye, amit egyre növekvő mértékben hozunk létre!

Csakhogy erről a mobiltelefon üzemeltetők és a hozzájuk hasonlók semmit sem akarnak tudni. Wolfgang Thüne meteorológus véleménye szerint: „Könnyebb a nyilvánosságnak bebeszélni, hogy ha a széndioxid-probléma megoldódik, akkor ezzel a környezetszennyezés problémája is megoldódik, és ezzel az emberiség meg van mentve, mint azt beismerni, hogy az ipari országokban az emberek életminősége folyamatosan csökken, mert a globális konszernek e világ tartalékait, egymás között felosztják és gátlástalanul kizsákmányolják.”

[E katolikus honlap két okból foglalkozik a klímaváltozás témájával: 1) hogy ezen keresztül bemutassa azt a minden képzeletet felülmúló hazugság-légkört, ami kb. 20 éve egyedülálló módon uralja világunkat. A katolikus Egyház valamikor azt tanította, hogy e földön semmi nem egészen sötét és semmi nem egészen világos, előbbi csak a pokolban, utóbbi csak a mennyben található. Nos, mára – szerintem – nem túlzás azt állítani, hogy világunk valóságosan is földi pokollá változott, ahol – legalábbis, ami az emberi társadalmakat illeti – semmilyen fény, semmilyen kis pozitívum nem látható már, azaz csaknem olyan sötét, mint amilyennek a poklot képzeljük el; 2) felhívja a figyelmet arra, hogy ebben a pokoli sötétségben, hazugságözönben a zsinati szekta vezető szerepet foglal el: hiszen Bergoglio az egyik legnagyobb támogatója minden ma terjedő hazugságnak: a széndioxid-hazugságnak, a migráns-hazugságnak, az erkölcsöt, családot érintő hazugságoknak. Ahogy egy korábbi cikk szerzője megállapította: a zsinati szekta lényéhez tartozik az erkölcstelenség, a hazugság, a rombolás: egyáltalán minden rossz, minden Isten-ellenes, azaz minden mai ördögi tevékenység.]


2.
5G-mobiltelefon: a föld globális mikrohullámú sütője, a menekülés legkisebb lehetősége nélkül
(forrás: https://www.zeitenschrift.com/artikel/5g-mobilfunk-globaler-mikrowellenherd-ohne-entrinnen)

Mikrohullámú-adóantennák minden 200 méteren és szatellitek tízezrei fogják 2020-re egy teljesen új formájú mobiltelefon-sugárzással a föld felületének minden négyzetcentiméterét lefedni, jószándékú orvosok és tudósok tiltakozása ellenére. Ez a földön minden életet el fog pusztítani.

A mobiltelefon ötödik generációja négyszázezerszer nagyobb teljesítményű lesz, mint a második generáció (GSM-standard vagy 2G) volt, mellyel 1992-ben a digitális telefonálás korszaka beköszöntött – és több mint 100-szor nagyobb, mint a mostani 4G-standard. Valójában nem a gigantikus mértékben növekvő adatmennyiség az oka, amiért a mobiltelefon-ipar az 5G-vel egy újabb technológiai forradalmat akar keresztülvinni; hanem az, hogy „az élet minden területét digitalizálni akarják” [ezt a célt minden ország kormánya, legyen bal vagy jobboldali, naponta hivatalosan bejelenti; nem furcsa, hogy kivétel nélkül minden ország politikusai, vezetői támogatják ezt a célt, sőt minden egyéb előtt a legnagyobb prioritást ennek adják?], és a virtuális globális „felhőt” egymással összekötni – természetesen kábel nélkül. Ez az a sokat dicsőített cél, amire állítólag az emberiségnek ma a legnagyobb igénye van, és ami nélkül menthetetlenül a „sötét középkorba” hullik vissza.
     Mivel a politikusok áldásával már 700 milliárd dollárt invesztáltak arra, hogy a vezeték nélküli kommunikációt kiépítsék, mind az ipar, mind az intézmények azt beszélik be nekünk, hogy milyen jó lesz nekünk, ha majd a világon mindenütt néhány másodperc alatt le lehet tölteni egy egész HD-minőségű mozifilmet, és automata kocsiban lehet közlekedni.

Az 5G úgynevezett milliméterhullámokat használ egészen 200 GHz értékig. Csakhogy a 20 GHz feletti mikrohullámokat a bőr már elnyeli, és a növények levelei is felfogják, emiatt tehát az ipar újabb kihívások előtt áll. Az 5G nem képes átjutni a falakon se, és csak rövid távolságokon belül használható, mivel a rádióhullámokat a számtalan akadály beárnyékolja, visszaveri és elnyeli. Magyarul: ez az új technológia olyan masszív infrastruktúra kiépítését követeli, amilyet az emberiség eddig még soha nem látott. Számítások szerint a lakótelepeken minden tucat lakóházra egy mobiltelefon-antenna jön, és még a lakatlan területeken is kétszáz méterenként kell egyet-egyet felállítani. [Gondoljuk csak el, már ma sem költözik senki szívesen sugárzó építmények közelébe, áramvezetékek mellé, alá stb.]
     Utcalámpák, helységnévtáblák, telefonpóznák, garázstetők, házsarkok – a jelentősen kisebb 5G antennákat csaknem mindenhol fel tudják szerelni, amire a használatához szükség is lesz. Mindez a jövőben rendkívüli mértékben megnövekedett sugárterhelést fog jelenteni minden élőlény számára!

Amerikában már 2017-ben megkezdődött az 5G tesztelése (és például a német autópályákon is tesztelik már a vezető nélküli autókat); így a mobiltelefon-üzemeltetők azt tervezik, hogy 2020-ra általánosan bevezethetik az 5G rendszert – vagyis nagyon komolyra fordult a dolog.
     De egyes helyeken, mint például Kaliforniában már most is komoly a helyzet, mégpedig a szárazság és hőség okozta állandó tűzveszély miatt. Ezért felszólították a polgárokat, hogy ne hagyjanak száraz faágakat, lombokat magukon a növényeken, vagy a földön heverni. Ez még érthető, de az a hír már megüti az ember fülét, amikor kaliforniai áramszolgáltatók bevallják, hogy a gyártelepükön néhány esetben az okozott tüzet, hogy elfelejtették az élő növények lombjait, ágait megfelelő méretre visszavágni!
     Vagyis: az 5G technológia milliméterhullámait a levelek elnyelik. Ez azt jelenti, hogy energiájukat felveszi a levél, és ezáltal pici mértékben felmelegszik. Ez a pici mérték azonban nagy szárazság, és hőhullámok idején elég ahhoz, hogy a száraz növényzet lángra kapjon! [Lehet, hogy már most is ez az oka a kaliforniai tüzeknek, hiszen arrafelé már nagy ütemben tesztelik ezt az új technológiát?] Arról már nem is beszélve, hogy nem tudni, mennyivel lesznek még betegebbek a növények, ha leveleik állandóan ki lesznek téve az 5G-sugaraknak.

Az embernek ugyan nincsenek levelei, de bőre igen. És az emberi bőr, hasonlóan a levelekhez, csaknem teljesen elnyeli az 5G milliméterhullámait. Még a WHO is azt állítja – a mobiltelefon-ipar szakértőinek adatai alapján –, hogy ez előnyt jelent az emberi test számára [!], mert így a sugárzás nem hatol be olyan mélyen a szövetekbe és az agyba, így a belső szervek jobban védve vannak. Mindez persze azt feltételezi, hogy a bőr nem életfontosságú szerv! [De akkor miért kell az UV-sugárzás ellen védeni, miért figyelmeztetik az embereket egész nyáron át, hogy ne tartózkodjanak sokat a napon?!]
     A WHO és a mobiltelefon-üzemeltetők által pénzelt szakértőcsoportok, és az ő elképzeléseiket gondolkodás nélkül elfogadó és követő politikusok véleményének ellentmondanak a független szakértők. Dr. Mercola a világ legbefolyásosabb, az emberek egészségével foglalkozó internetes honlapján azt írta, hogy az 5G-ben használt milliméterhullámok a felelősek sok szem- és szívprobléma, fájdalom vagy immungyengeség fellépéséért (amit állatokon végzett kísérletek már egyértelműen igazoltak is): „Ez a sugárzás 1-2 mm mélyen hatol be az emberi szövetbe, ezen kívül ezeket a hullámokat a szem szaruhártyájának felszíni rétegei is abszorbeálják.”
     Az 1-2 milliméter mélyre való behatolás azonban azt jelenti, hogy az 5G-sugárzás a vért is masszívan befolyásolja! Ráadásul a vér 95 százalékban vízből áll, és a víz a legfontosabb és legjobb információhordozó, amit csak a természet ismer (a laboratóriumokban már olyan komputerekkel kísérleteznek, melyek szilícium helyett vízből készített „aggyal” üzemelnek). Tehát pont a testnedvek, melyek szervezetünk számára a legfontosabb információkat tárolják és vezetik, lesznek súlyosan károsítva az 5G-milliméterhullámú sugárzással! (És itt nem csak a vérre és a nyirokra gondolunk, hanem arra a „folyékony szervre”, amit a tudósok nemrég (2018. áprilisában jelentették be a New York University School tudósai) fedeztek fel közvetlenül a bőrünk alatt elhelyezkedve. Ebben az interszticiumban [szövet közötti szerv] az a különleges, hogy folyékony, és az egész testen keresztülvonul. Eddig éppen ezért nem fedezték fel, mert a laboratóriumi vizsgálatokat azzal kezdik, hogy a szervekből és a szövetekből minden folyadékot eltávolítanak, és ily módon eddig ezt a rendkívül érdekes folyékony szervet is eltávolították még a kutató vizsgálatok előtt.)
     Csakhogy a vér nem csak vízből, hanem öt százalékban vízben oldódó anyagokból: vérsejtekből, tápanyagokból és többtízezernyi baktériumból is áll. De azt senki nem tudja, és megjósolni sem lehet, hogy ezek a normális baktériumok a sugárzás hatására mivé fognak majd mutálódni. Dr. Mercola arra figyelmeztet, hogy az 5G-sugárzás hatására a világméretű antibiotika-rezisztencia okozta dráma fel fog erősödni, mert sok baktérium (köztük például az E. coli) ilyen milliméterhullámú sugarak hatására megváltozik, és ezáltal még rezisztensebbé válik.

Az embernek a bőrében kettőtől négy millióig terjedő verejtékmirigye van, melyek a felhámréteg alatt az irhában fekszenek [az emberi bőr az epidermiszből (felhám) és az ezalatt fekvő dermiszből (irha, azaz a bőr kötőszöveti rétege) tevődik össze]. És ezért ezek a verejtékmirigyek az 5G-sugárzás hatására „fel fognak forrni”, mert antennaként vonzzák magukhoz a milliméterhullámokat – erre a következtetésre jutott Yuri Feldman fizikaprofesszor a jeruzsálemi Héber Egyetemről. Ezek és az ezekhez hasonló meggondolások vezettek oda, hogy neves kutatók és orvosok azt követelik, hogy mielőtt az emberiséget egy „gigantikus ellenőrizhetetlen kísérletnek” teszik ki, előbb az új technológiát vessék alá egy mindent átfogó, alapos vizsgálatnak.
     Feldmans kolléganője, Dr. Yael Stein egy 2016-ban nyilvánosságra hozott nyílt levelben ezeket írta az 5G-technológiáról: „Amennyiben ezek a készülékek és antennák felállításra kerülnek, mi mindannyian, és köztünk a társadalom egészségileg leginkább sebezhető tagjai is, ki leszünk téve ennek a folyamatos sugárzásnak: csecsemők, állapotos nők, betegek és elektromosságra különösen érzékeny emberek. … Új betegségek jelennek meg fizikai fájdalmakkal és eddig ismeretlen neurológiai zavarokkal. … Könnyen ki lehet majd mutatni az 5G-technológia és e specifikus betegségek közötti összefüggést, ami további jogi kérdéseket is fel fog majd vetni.”

A mobiltelefonálás az 1980-as években indult el „hódító” útjára. Az első analóg készülékekkel még egyszerűen csak telefonálni lehetett. Ez volt az 1G, az első generáció. Ezt követte a GSM-standard, a 2. generáció, ami már digitális volt, és szöveget is tudott írni. Főleg a fiatalok fedezték fel és használták ettől kezdve kommunikálásra két ujjukat a személyes találkozások, beszélgetések helyett. A harmadik generációval már internetezni is lehetett, így a mobiltelefon komputerré változott át, s rengeteg ember, főleg a fiatalok számára a legfontosabb „testrésszé” vált. Ebben az időszakban a képek és klippek lejátszása vált a mobilok fő felhasználási területévé. De mivel időközben [a dörzsölten kivitelezett rászoktatás eredményeképpen] a mobil internet-felhasználók egyre többen lettek, és egyre függőbbé váltak az ú. n. szociális világhálóktól, mint például a Facebook-tól, még ennél is erősebb és gyorsabb technológia terjedt el: a negyedik generáció drótnélküli kommunikációja. Ezzel mára odajutottunk, hogy mindenütt összeszemetelhetjük magunkat képekkel és videókkal a virtuális felhőből, azaz az internetről. Mára a normális telefon-beszélgetések már csak piciny részét teszik ki a mobil adatforgalomnak.
     És miután a mobiltelefon-üzemeltetők mobil-függővé tették [ami mára már kezd ugyanolyan veszélyessé válni, mint a drog- vagy alkoholfüggőség] az emberiség túlnyomó részét, bebeszélhették az egész világnak, hogy az ember ma már nem életképes az „ultraminőségű videofilmek drótnélküli villámgyors letöltése és az automata gépkocsik használata nélkül”, ami miatt az emberiség számára az 5G bevezetése elkerülhetetlenné vált.

Hogy az 5G-mobiltelefon újfajta milliméterhullámú sugárzása mekkora pusztítást fog okozni a föld egész élővilága számára, az néhány szakemberen kívül senkit nem érdekel, különösen a politikusokat [és a zsinati szekta vezetőit nem].
     Lloyd Burrell, a mobiltelefon-sugárzás egyik amerikai szakértője hívta fel a figyelmet arra, hogy még „a víz is, ami a mennyből esik, radioaktív lesz”. [Erről van saját tapasztalatom: éveken keresztül megfigyelhető volt, hogy a legkisebb eső is sokkal többet jelent a növények számára, mint a mindennapos kiadós locsolás. Ez utóbbi éppen csak arra volt képes, hogy életben tartsa a növényeket, de fejlődésükre már alig volt pozitív hatással. Most viszont fordított lett a helyzet: az eső inkább árt, mint használ a növényeknek, a locsolás többet segít nekik, mint bármilyen csapadék, persze annyit nem, mint a korábbi esők, de annál mindenképpen többet, mint a mostani csapadék.]
     Az esőcseppek ugyanis szintén abszorbeálják az 5G hullámait. De még ez sem minden. Burrell még azt is kimutatta, hogy a növények levelei a milliméterhullámú sugárzás hatására több stressz-proteint termelnek, amit például a búza sarjhajtásain végzett kísérletek már be is bizonyítottak. Senki sem tudja megjósolni, hogy a mindent lefedő globális 5G-sugárzás milyen mértékben fog az élelmiszernövényekre hatni, és ezzel az emberiség élelmezését befolyásolni. „Ember és állat élete függ a növényektől, mint táplálékforrásuktól. A milliméterhullámok olyan táplálékot nyújthatnak számunkra, ami alkalmatlan a fogyasztásra”, írja Burrell.

[Mindez egy olyan világban történik, ahol a parasztoknak még azt is előírják, hogy mekkora és milyen formájú uborkát szabad termelniük. Ahol jószerivel nincs már az életnek olyan területe, amit ne szabályoznának, az embereknek ne írnák elő, hogy mit szabad és mit nem megtenniük, enniük, inniuk, mivel kötelező gyermekeiket beoltatniuk stb. – természetesen mindezt csakis az „ő érdekükben”. És akkor olyan dolgokat, melyek már egy kétéves gyermek eszével felfoghatóan is, bizonyíthatóan súlyos károkat okoznak az élőlényeknek, és visszafordíthatatlanul beavatkoznak a természetbe, az egész föld összes országának közéleti és vallási vezetői, függetlenül pártállásuktól, hitüktől, vallásuktól, nemzeti tradícióiktól, egyemberként támogatnak, tesznek kötelezővé: ez emberi ésszel teljesen felfoghatatlan! Ilyen feladatot csakis a Sátánnak már teljesen alávetett lények teljesíthetnek!
     Több diplomás embertől hallottam, hogy ma már nincs szükség atomrobbanásra, vagy harmadik világháborúra ahhoz, hogy az emberiség kioltsa önmagát, elég egy mágneses vihar, vagy egy nagy áramhálózat kiesése, és az emberiség teli éléskamrák előtt éhen hal, mert nem fogja tudni a kamrák ajtaját kinyitni. Ahogy az a nő is majdnem meghalt egy elektromosan bezárt kocsiban, melyben kézzel se az ablakokat letekerni, se az ajtókat kinyitni nem tudta. Az emberiség építi az új Bábel tornyot, rendületlenül, a végletekig hisz saját eszében és erejében – csak Teremtőjében és mindenek Fenntartójában, Mozgatójában nem… Mindez napról napra közelebb viszi a világot a János apostol által látott és leírt ezeréves birodalomhoz, Isten országához, amit azonban Krisztus Urunk csak a mostani föld elpusztulása után állít fel!

„Az egész földnek ugyanaz volt a nyelve és ugyanazok voltak a szavai. Amikor keletről elindultak, Sineár földjén találtak egy nagy síkságot és ott letelepedtek. Így szóltak egymáshoz: "Gyertek, csináljunk téglát és égessük ki." A tégla épületkő gyanánt szolgált, a szurok pedig kötőanyagul. Azután így szóltak: "Rajta, építsünk várost és tornyot, amelynek teteje az égig ér. Szerezzünk nevet magunknak, és ne szóródjunk szét a földön!" Akkor az Úr leszállt, hogy megnézze a várost és a tornyot, amelyet az emberek építettek. Így szólt: "Nézzétek, egy népet alkotnak és egy nyelvet beszélnek. Ez csak a kezdete tevékenységüknek. Ezután semmi sem lesz nekik lehetetlen, aminek a megvalósítását elgondolják. Ezért szálljunk le és zavarjuk össze nyelvüket, hogy senki ne értse a másik nyelvét!" Az Úr tehát szétszórta őket onnét az egész földön, s abba kellett hagyniuk a város építését. Ezért nevezik azt Bábelnek, mivel az Úr ott zavarta össze az egész föld nyelvét és onnét szórta szét őket az Úr az egész földön.” (Ter 11,1-9)]


Feltéve: 2018. szeptember 21.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA