Bergoglio videóüzenete
(forrás: www.katholisches.info – 2016. január 7.)

Bergoglio imaszándékait az újévben videóüzenetként fogják terjeszteni. Ezekben Bergoglio saját szavaival, saját hangjával fordul a hívek felé. Az első, 2016 januári videóüzenetet éppen most tették közre. Figyelem! Nem Bergoglio „egyik” videójáról van szó, hanem „Bergoglio videójáról”, ahogy ezt a stáblistában közlik.

A videóban a különböző vallásokat, konkrétan a buddhizmust, a zsidó vallást, az iszlámot és a kereszténységet egyenértékűnek és szimbólumaikkal mutatják be. Mindenki a „maga igazában” hisz, ugyanakkor mindannyian hisznek a „szeretetben”, mert „mi mindannyian Isten gyermekei vagyunk”, hangzik Bergoglio üzenete.
     Bergoglio ezzel konzekvensen folytatja elődei és saját irányvonalát [aminek első egyértelmű jele Wojtyla 1986-os Assisi-i imatalálkozója volt]: 2014-ben a jeruzsálemi siratófalnál átölelte az ú. n. „ábrahámi vallásokat”, a kereszténységet, zsidóságot és az iszlámot. „Nemzetközi imatalálkozót” tartott a vatikáni kertekben, ahol egy imám a Koránból idézett. A 2015-ös Ázsia-útja óta e hármashoz még a buddhizmus is csatlakozott.

Az egyik ú. n. „tradicionalista”, „katolikus” blogger, Francisco Fernandez de la Cigona ezt írta kommentárjában: „A pápa [!] iránti minden tisztelet mellett, egy katolikusnak nem kell minden tessen abból, amit a pápa mond vagy tesz, se kinevezései, se barátai, akikkel körülveszi magát.” Ezen okból egy katolikus visszautasíthatja ezt a videót, „és én úgy vélem, hogy egy katolikusnak vissza is kell utasítania. Számomra félreérthetőnek és relativistának tűnik. És a relativizmus szerintem nem jó dolog, hogy finoman fogalmazzak. Ennek a videónak nem tudok tapsolni. Ezért a videóért nem lelkesedem.”

„Hiszek Allahban”; „Bízom Buddhában”, adja tudtára a világnak, és benne a „katolikusoknak” Bergoglio ezzel a videóüzenettel. Milyen jelentősége van annak, hogy Bergoglio karácsonykor megcsókolja a gyermek Jézust, ha ezt a gyermek Jézust a „pápa [!] videójában” csak egy „tárgyként” mutatják a többi között, egy Buddha-szobor, egy iszlám imalánc és a zsidó menora között.

„Fenyegetésnek tekintem, hogy mostantól havonta további hasonló videók következnek”, írta Fernandez de la Cigona.

(A képeken Wojtyla látszik: 1. amikor megcsókolja a Koránt, ami hevesen tagadja Jézus Istenségét és a Szentháromságot; 2. amikor Siva-pappá hagyja magát szentelni; 3. az 1986-os Assisi-i imatalálkozón; 4. e találkozó alatt a tabernákulum elé helyeztek egy Buddha-szobrot. Alul Bergoglio, mint kitűnő Wojtyla (és Montini, és Ratzinger tanítvány) videójának kezdőképe)

Bergoglio videója – melynek kezdőképe balra látható – itt tekinthető meg:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=no5mAPHiCYQ

magyarul pedig itt:
https://www.youtube.com/watch?v=ROvJgdoWqSk


Megjegyzés:
Az „irgalmasság évében” nyilván fokozottan keresztényietlennek fognak tartani, amikor azt mondom, hogy elképzelhető, hogy a cikkben említett „katolikus” bloggozót és a hozzá hasonlóan vélekedőket az Úristen szigorúbban fogja kérdőre vonni, mint azokat a NOM-osokat, akik csukott szemmel és füllel egyszerűen semmit nem akarnak és nem is vesznek észre. Aki viszont lát és hall, és mindezek után mégis úgy gondolja, hogy egy ilyen ádáz eretnek és szentségtörő, Isten-gyalázó, mint Bergoglio, Urunk Jézus Krisztus földi helytartója, Jézus szent és szeplőtelen menyasszonyának, a katolikus Anyaszentegyháznak feje, Szent Péter és a többi szent pápa utóda lehet, nos … az ilyenek valószínűleg még akkor is ezt fogják állítani, amikor Bergoglio szarvakkal és lólábbal jelenik majd meg – mondjuk a következő videójában. Az is elképzelhető, hogy az Úristen éppen azért engedi meg az ilyesfajta eretnekséget, hogy a szellemek szétválhassanak: akiben egy szikrája megmaradt még a katolikus hitnek, az egyszerűen kiüvölti, hogy ez az ember bitorló, nem pápa!

„S minden lélek, amely nem vallja meg Jézust, nem az Istentől való, hanem az antikrisztusé, akiről hallottátok, hogy eljön, és most már a világban is van” (1 Jn 4,3)

Lásd még IV. Jenő bulláját: CANTATE DOMINO


Feltéve: 2016. január 7.


vissza

AZ IDŐK VÉGE oldalra                              a KEZDŐLAPRA