Tudatosítanunk kell magunkban, hogy a mostaninál is rosszabb dolgok jönnek

1.
Az igazságot elmesélő papot megbüntette püspöke
(forrás: www.katholisches.info – 2015. december 28.)

November 29-én a Vogézekben [Strassburgtól kb. 30 km-re délnyugatra] fekvő francia helység, Wisembach plébánosa, Msgr. Francois Schneider prédikációjában kitért a 16 nappal korábban Párizsban történt eseményekre. Eközben megemlítette, hogy a Bataclan klubban a terroristák éppen akkor nyitottak tüzet, amikor a koncertező banda a „Sátánról énekelt” (lásd a honlap Istenítélet 2. – „Miközben a metál rajongók az ördög iránti rajongásukat nyilvánították ki, az ördög válaszolt, ahogy ezt az ördög mindig teszi: halállal és pusztítással” című cikkét), és a két esemény közötti összefüggésre utalt.

A plébános beszédét azon nyomban jelentette valaki az illetékes megyéspüspöknek, Msgr. Jean-Paul Mathieu, Saint Dié püspökének, aki felszólította a plébánost, hogy a nyilvánosság előtt, egy vasárnapi misén kérjen bocsánatot szavaiért. Schneider plébános december 20-án eleget is tett püspöke követelésének. A liturgia végén „önkritikát gyakorolt” és felolvasott egy nyilatkozatot, amit az újsághírek szerint a püspök szövegezett meg.
     A Vosges Matin napilap szerint a kerület prefektusa a francia belügyminisztérium utasítására büntetőjogi szankciókkal is megfenyegette a papot. Wisembach katolikusai fel vannak háborodva azon a keménységen, mellyel plébánosukat a média, a hatóságok és saját elöljárói támadják.

A püspöki helynök kijelentette: „Első célunk az volt, hogy Schneider plébános bocsánatot kérjen. Most majd összejövünk, hogy a dolgot tovább vizsgáljuk.” Szavai arra mutatnak, hogy az ügy még nincs lezárva. Egyelőre az a hír szivárgott ki, hogy hamarosan Wisembach-ba küldenek egy papot, aki aktívan részt vesz a keményrock-zenében, hogy az ottani híveket „kollektív átnevelésben” részesítse. „Hogy az egyház ekkora hajlamot érez saját maga elpusztítására, még legmegátalkodottabb ellenfelei sem merték volna remélni”, írja kommentárjában a Corrispondenza Romana.

Úgy látszik, hogy a terrorcselekményeknek ezen részlete – m. m., hogy az iszlamisták éppen akkor lőttek agyon 89 embert, amikor azok a sátánt dicsőítették, nem illik se a világi, se az egyházi elöljárók koncepciójába.


2.
Szaúd-Arábia már a Fülöp-szigeteken is finanszíroz iszlamistákat
(forrás: www.katholisches.info – 2015. december 29.)

[Ezt a cikket azért fordítom le, mert alig néhány évvel ezelőttig még a Fülöp-szigetek számított a világ legkatolikusabb országának; Talán említettem már, hogy 2005 húsvétján egy FSSPX-es pap azt mesélte, hogy a Fülöp-szigetek annyira katolikus ország, hogy meg fogja hívni az FSSPX-t, hogy náluk építsék fel az új „Rómát”, és akkor ott lesz az egyház székhelye, mert, szerinte, az sehol nincs megírva, hogy az egyház központjának Rómában kell lennie.]

Előzmény: Iszlám terroristák karácsony este kilenc keresztényt mészároltak le a Fülöp-szigetek déli részén fekvő Mindanao szigeten. A gyilkosságokat egy ottani iszlám terrormilícia vállalta magára, ami kapcsolatokat ápol az Iszlám Állammal.
     Az Il Sussidiario újságírója, Pietro Vernizzi az eseménnyel kapcsolatban interjút készített Amelio Toietto kamilliánus szerzetespappal, aki Dolores szigeten működik mint misszionárius és sebészorvos. Toietto atya az iszlamizálás világméretű fő pénzelőjének Szaúd-Arábiát tartja.

Részletek az interjúból:

Kérdés: Az Iszlám Állam már a Fülöp-szigeteken is tevékenykedik?
Amelio atya: Nem, a Fülöp-szigeteken nem csak egyetlen iszlám csoport működik, számos ilyen csoport létezik már, melyek mind a maguk módján tevékenykednek. Sokaknál mindenekelőtt a pénz számít, a vallási aspektus másodrangú. Abu Sajaf csoportja például, amely nevét egy afgán muzulmántól kapta, aki az 1980-as években amerikai segítséggel a szovjetek ellen harcolt, fejpénzt gyűjt, állítólag a forradalom javára, valójában saját zsebükbe.

Kérdés: Mik voltak a mostani merényletek kiváltó okai?
Amelio atya: Egy olyan vétek, amit a kormány követett el 1976-ban, amikor Imelda Marcos, az elnök felesége Tripolisban egyezményt írt alá al-Gaddafi líbiai államfővel, ami kimondta, hogy Mindanao szigetén a Fülöp-szigeti állam egy iszlám terrorcsoportnak, a Moro nemzeti felszabadítási frontnak (MNLF) saját állam megalakítását engedélyezi. … Mivel Ferdinand Marcos államfő nem írta alá az egyezményt, a harcok tovább folytak. Bár végül hadügyminiszterének sikerült az MNLF-t legyőzni, utóda, Corazon Aquino, az új államfő, megszüntette a terrorcsoport elleni műveleteket, és rosszul értelmezett „jóemberségből” szabad kezet engedett tagjaiknak. Ily módon a terroristák újra erőre kaptak, és erősebbek lettek, mint valaha. …. Végül 1989-ben Mindanao szigeten, ahol pedig a katolikusok vannak többségben, saját parlamenttel és saját kormánnyal autonómiát kaptak az iszlamisták, akik ezt elsősorban arra használják fel, hogy területükön kiképzőtábort létesítenek és tartanak fel gerillák számára. Ennek ellenére a Fülöp-szigeteki kormány továbbra is az iszlamistáknak kedvező törvényeket bocsát ki. … Amíg az iszlámmal kapcsolatban az 1970-es években etnikai-vallási függetlenségi mozgalomról, majd pénzbehajtókról lehetett beszélni, addig ma radikálisabb csoportok jelentek meg, melyek olyan iszlámot hirdetnek, ami korábban a Fülöp-szigeteken ismeretlen volt: szaudi iszlamizmust [valójában a wahabita iszlámot, lásd a honlap Mohamed életrajza – Az iszlám újjászületése – a vahhabiták című cikkét].

Kérdés: Mi a helyzet azon a területen, ahol Ön él?
Amelio atya: Két évvel ezelőttig egyetlen egy mohamedán sem élt Dolores szigeten. Akkor egyik nap a házak falain a következő felirat jelent meg: „Dolores mohamedánjainak egyesülése”. Mi történt? Egy filippínó dolgozni ment Szaúd-Arábiába, ahol mohamedán lett, majd hihetetlenül sok pénzzel visszajött. Azóta az iszlám terjesztésére alkalmas minden lehetséges tevékenységet ő pénzel. Egyelőre még csak 20 olyan embert számoltam meg, akiket öltözetük alapján mohamedánnak lehet felismerni, de ennyi pénz mellett csak idő kérdése, hogy többen legyenek. Az említett személyhez azóta is folyik a pénz Szaúd-Arábiából, ami azt jelenti, hogy nemsokára belekezdenek egy mecset építésébe, ez pedig elindítja a lavinát.
     Bár már most is csúnya időkben élünk, tudatossá kell tennünk magunkban, hogy még a mostaninál is rosszabb dolgok fognak jönni. .. A párizsi merényletek után a tévécsatornákban az európai muszlimok elítélték a terrorizmust. Ehhez azonban tudni kell, hogy mindez csak komédia. Csak azt teszik, amit az európaiak elvárnak tőlük, és ez csak arra szolgál, hogy Európában, ahol a mohamedánok még nincsenek többségben, tovább erősödhessenek.


3.
Prága „érseke”: „Együttérzés és emóció józan magatartás nélkül a pokolba vezet”
(forrás: www.kath.net – 2015. december 27.)

[Ezt a cikket azért közlöm, hogy elgondolkoztasson arról a furcsaságról, hogy miként lehetséges, hogy pont azok a politikusok, vezetők, akik meghatározzák korunk történéseit, nem tudják megtenni a rájuk bízott emberek érdekében, hogy informálódjanak, mielőtt döntéseket hoznak. Hogy ahogy a prágai „érsek” képes volt háromszor áttanulmányozni a Koránt, hogy alaposan megismerje a mohamedánok tanítását, miért nem képes ugyanerre egy ember-tízmilliókért felelős hatalmasság, például Merkel asszony és tsai?]

A prágai „bíboros-érsek”, Dominik Duka karácsonyi interjút adott a „Dennik N” szlovák újságnak, melyben egyértelműen másképp foglalt állást a migráns-kérdésről, mint kollegája, Christoph Schönborn bécsi bíboros-érsek, aki különböző újságoknak adott interjújában bírálta a kelet-európai országokat, akik a migránsok átvétele ellen vannak.

„Együttérzés és emóció józan magatartás nélkül a pokolba vezet”, mondta Duka az interjúban. Közismert, hogy a migránsáradat a dzsihadisták egyes terveit is szolgálja. Mivel jelenleg az az üldözés folytatódik, ami 100 évvel ezelőtt az örményeknek az oszmán birodalom területéről való elűzésével, illetve kiirtásával kezdődött, Csehországnak „elsősorban arra kell felkészülnie, hogy keresztény menekülteket fogadjon be, mert ezekben az országokban a keresztényeket folyamatosan üldözik, és senki mástól nem kapnak segítséget”. …

Arra a kérdésre, hogy van-e kapcsolata az iszlám vallási vezetőkhöz, Prága „érseke” elmondta, hogy 2010-ben, hivatalba lépése után azonnal fogadta a prágai muzulmán közösség egyik képviselőjét, akiből nagy nehezen kicsikarta a terrorista merényletek elítélését. Nem sokkal ezután a televízió egyik adásában látta viszont ugyanezt az embert az egyik mohamedán imateremben, akit éppen akkor vettek fel rejtett kamerával, amikor a vele folytatott beszélgetések során említett merényleteket magasztalta. Ezért, mondta Duka, „tökéletesen egyetért azokkal, akik azzal gyanúsítják a muzulmánokat, hogy csak önvédelemből fejezik ki sajnálatukat”. A Korán háromszori áttanulmányozásából tudja, „hogy egy hívő mohamedán nincs kötelezve arra, hogy velem szemben [egy hitetlennek, azaz nem muzulmánnal szemben] betartsa szavát”, folytatta fejtegetéseit Duka.

Duka „bíboros” abban is kételkedik, hogy különböző vallásúak békében élhetnek egyazon területen. „Elvileg” minden lehetséges, de a realitással szembe kell nézni. Bár 50 év telt el az [ú. n.] II. Vatikáni Zsinat óta és az akadémikusok sok párbeszédet folytatnak, a valóságban „a Közel-Kelet országaiban az együttélés radikálisan rosszabbodott”.
     Az interjút folytató hölgynek Duka szószerint ezt tanácsolta: „Kedves hölgyem, utazzon el Szaúd-Arábiába és töltsön el ott egy hónapot. És utána jöjjön vissza.” Az együttélés szabályai a Tízparancsolat és a Korán szerint alapvető különbségeket mutatnak, mely különbségek a keresztények olykori kegyetlenkedései miatt sincsenek hatályon kívül helyezve.


4.
Esztétikus nőgyógyászati, G-pont és vagina-kozmetikai kongresszus a Vatikánban
(forrás: www.katholisches.info – 2015. december 18.)

2014 októberében a Sixtusi kápolnát a Porsche Travel Club bérelte ki saját rendezvénye számára. Az exkluzív eseményre 4.990 Euróba került egy belépőjegy. Ellenszolgáltatásként a Porsche egy meg nem nevezett összeget utalt át a Vatikánnak Bergoglio jótékonysági kezdeményezéseire.
     2015. december 8-án a világbank által finanszírozott fényjátékban gyönyörködhetett a világ.
     A következő vatikáni attrakcióra 2016. április 20/21-én kerül sor, amikor is az European Society of Aestethic Gynecology (ESAG) első világkongresszusát fogja megtartani a Vatikánban. A Pápai Patrisztikus Intézetben, ahol egyébként a kora-kereszténység teológia-történelmével foglalkoznak, négy hónap múlva egészen más érvekről fognak vitázni: Esztétikus nőgyógyászati, G-pont és vagina-kozmetikai problémákkal kapcsolatos legújabb sebészeti praktikákról [melyeket a cikk szerzője fel is sorol], köztük a nőknek férfiakká, illetve férfiaknak nőkké való átoperálásáról. A program utolsó témája a „Female Genital Mutilation (FGM)”. Ez magyarázhatja, hogy az ESAG tagjai között feltűnően sok a muzulmán.

A kongresszus programjai közé tartozik a „pápai” audiencia is. Azon kívül a kongresszus alatt „vetítésekre” kerül sor. „Ha ezek nyilvánosak lesznek, garantálva van a tömött Szent Péter tér”, írja a Messa in Latino kommentárja. Mindenesetre úgy tűnik, hogy a Vatikán egyre meghökkentőbb, mondhatni ördögibb rendezvényeknek ad otthont.


5.
Norvégiában keresztény szülőktől elvették gyermekeiket
(forrás: www.kath.net – 2015. december 9.)

Norvégiában egy keresztény szülőpártól elvették gyermekeiket, mert állítólag „pszichológiailag befolyásolták” és „radikalizálták” őket. A Christian Post internetes újság szerint a két kislányt és a három kisfiút, a legfiatalabb csak három hónapos, már november közepén elvették szüleiktől, Ruth és Marius Bodnariu-tól. A hatóságok a két kislányt az iskolából a szülők tudta nélkül vitték el egy „biztos helyre”, majd otthon felkeresték a szülőket, és a kisfiúkat onnan vitték magukkal.
     Ezután a szülőket több órán át kihallgatták. Azt vetik a szemükre, hogy a gyermekeket radikális hitben nevelik, amikor például olyasmit tanítanak nekik, hogy Isten megbünteti a vétkeket. A szülők nem láthatják gyermekeiket, a gyámhivatal mindössze azt közölte velük, hogy a gyermekek jól vannak, és „nem hiányolják szüleiket”.
     A Romániából kivándorolt szülők tiltakozását az eljárás ellen az illetékes bíróság elutasította.

A kath.net egy későbbi cikkében az itt leírtakhoz még annyit tett hozzá, hogy a lányok az iskolában tanítójuknak azt mondták, hogy szüleik olykor meghúzzák a fülüket, és hogy vannak dolgok, amiket nem engednek meg nekik.

A fotó akkor készült a családról, amikor az ötödik gyerek még nem született meg.


6.
Amikor Mária a Szent Péter dóm helyett a National Geographic címlapján keresendő
(forrás: www.katholisches.info – 2015. december 11.)

Részletek Luigi Amicone, a Tempi hetilap újságírójának a december 8-i fény-showhoz írt kommentárjából

A gyerekek nyilván el voltak ragadtatva az egzotikus és fiatal állatok láttán. Mindazonáltal hiányoztak az emberevő cápák, és a természet gyilkos dinamizmusának képei. Idilli képet mutattak, hiányzott az elefánt is, ahogy éppen egy afrikai falut rombol szét, vagy a pythonkígyó, amint éppen zsákmányát, ami olykor egy gyerek, nyeli le éppen. Pedig ezek a képek is a természethez tartoznak, csakúgy, mint a fajfenntartó ösztön egyéb megnyilvánulásai. De érzékenységből ezeket mind kihagyták a gyengédség és az érzelmek nagy spektákulumából, amit a Szeplőtelen Szűz ünnepén a Szent Péter bazilika homlokzatán és kupoláján rendeztek. Azzal a kifogással, hogy a Laudato si enciklikát akarják megtisztelni, Isten Anyjának nagy ünnepén nem Máriát, hanem a föld-anyát ünnepelték.

Paradox módon a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén Jézus Anyját nem a Szent Péter téren, hanem a National Geographic Magazine címlapján lehetett megtalálni. Fogantatása után 15 évvel egy fiatalasszony feltétel nélküli „Igenje” tette Istennek az emberek iránti definitív irgalmasságát lehetővé, és ezzel az emberek egymás iránti irgalmasságát is. Ez az „Igen” nyitotta meg az utat Karácsony, Jézus, Isten Fiának születése felé.
     És láss csodát, a National Geographic újság 127 éves történelmében egyetlen szám sem volt sikeresebb, mint ez a mostani decemberi, ami Máriának lett ajánlva. A címlapon ott van Isten Anyjának képe a riport címével: „Mary. The Most Powerful Woman in the World”. A riportot egy ismert újságírónő írta, aki beutazta a világot, és mindenütt Isten Anyjának aktuális, titokzatos és irgalmas jelenlétét kutatta. …

Talán nekünk is, és az egyháznak is, nem szabadna egy hamis idill után rohannia, hanem mindkét lábbal a földön kellene állnia. Lehet, hogy óriási természeti katasztrófák jönnek, de ez a mostani katasztrófa-propaganda, amivel az embereket ijesztgetik, csak ugyanannak a valóságidegen éremnek a másik oldala, amivel az embereket egy álvilágba akarják terelni, és terelhetővé akarják tenni. Soha nem sejtett mértékű propaganda-szcenárió folyik körülöttünk. A magas politika kihirdeti, hogy a népnek „Hurrát” kell kiáltania, mert jönnek a „menekültek”, és a nép „Hurrát” kiált. És a népnek „Buuuht” kell kiáltania, ha ugyanaz a magas politikai ezt írja elő nekik. Az alattvalói státusz nem lehet ennél szánalmasabb, és nem lehetne ennél nyomatékosabban beletáplálni már a kisgyermekekbe is. Elég e tény megállapításához egyetlen pillantás a tévé gyerekeknek szóló műsorába.

„Európa asszonya”, Angela Merkel megkapta már mindezért a kitüntetését az Egyesült Államokban, és nyitva áll előtte az út a következő ENSZ-főtitkári posztra. Az udvari sajtó már hangolja az új „Alleluját” erre az alkalomra: lám, 70 évvel Hitler után az ENSZ-generális Berlinből érkezik. …

Vajon Bergoglionak nem támadtak kétségei, hogy vajon ő-e még ennek a színjátéknak az irányítója, vagy már ő is csak statiszta?

2015. december 8-án este, az egyház egyik legnagyszerűbb ünnepén, e rikító fény-előadás mindenre rátelepült. Bárhol máshol megtarthatták volna, csak a Szent Péter bazilikán nem, hiszen tökéletesen hiányzott belőle minden, ami reális és emberi, minden vallási, minden, ami Istenre vonatkozik, ami nélkül az egész emberi gondolkodás és fáradozás, még a legjobbat akaró is, hamis útra megy.


Feltéve: 2016. január 3.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA