„Európa a pokol felé tart”
(forrás: www.kreuz.net; poschenker.wordpress.com – 2013. szeptember 26.)

1.
„Oroszország meg fog térni, Európa a pokol felé tart”
Részlet Vlagyimir Putyin beszédéből

2013. szeptember 19-én Vlagyimir Putyin a Valdai Fórumon figyelemre méltó előadást tartott az alábbi címmel: „Oroszország meg fog térni, Európa a pokol felé tart”

Az európai kultúra bukása – Istent és a Sátánt egyenlővé teszik

A Nyugat kulturális pusztulása Sátánnak és Istennek minden területen megnyilvánuló egyenlővé tételén alapszik: család és homoszexualitás [Putyin ezt kicsit csúnyábban fejezte ki], gyermekek és abortusz, azaz gyermekgyilkosság, politika és pedofilia, béke és háború, demokrácia és bankfeudalizmus stb.

Putyin beszédét Európa erkölcsi széthullásáról, Európa keresztény gyökereinek tagadásáról, időszakosan zárolták a youtube-n – állítólag az orosz RIAN ügynökség követelésére. A RIAN-tól szerzett információ szerint azonban ők nem követeltek semmi ilyet, ezt a youtube csak kitalálta. Ezután a beszédet újra elérhetővé tették: http://www.youtube.com/watch?v=LGDFHhSKxjs

Részletek Putyin beszédéből:

Látjuk, hogy hány euro-atlanti állam indult el azon az úton, melyen megtagadja, illetve elutasítja saját gyökereit, beleértve keresztény gyökereit is, mely a nyugati civilizáció alapját képezi. Ezekben az országokban tagadják az erkölcsi alapokat és minden hagyományos identitást – nemzeti, vallási, kulturális, sőt nemi azonosságukat is. Olyan politikát folytatnak, mely egyenlőnek kezeli a sokgyermekes családot az egyneműek partneri kapcsolatával. Ez a politika egyenlőségjelet tesz az Isten-hit és a Sátánban való hit között.

Sok európai országban az emberek szégyellik és félnek nyíltan megvallani vallási hovatartozásukat. Európában eltörlik a keresztény ünnepnapokat vagy átnevezik őket, mintha szégyenkeznének e keresztény ünnepek miatt. Ezzel ezen ünnepek mélyebb erkölcsi értékét elrejtik vagy eltitkolják.

Ezek az államok egyúttal megpróbálják ezt a modellt más országokra is erőszakosan rákényszeríteni. Mélyen meg vagyok győződve, hogy ez a pusztulás felé és a kultúra primitívvé tételének közvetlen útja.
     Ez vezet a Nyugat mély demográfiai és erkölcsi válságához. Mi lehetne a nyugati társadalom erkölcsi válságának jobb bizonyítéka, mint az, hogy a Nyugat már nem képes reprodukálni magát? Ma szinte egyetlen „fejlett” nyugati ország sem képes megtartani magát, még a bevándorlók segítségével sem.
     Erkölcsi értékek nélkül, melyek a kereszténységből erednek, normák és erkölcsi értékek nélkül, melyek évezredeken keresztül formálódtak és fejlődtek ki, az ember elkerülhetetlenül elveszti emberi méltóságát és szörnyeteggé válik.

Mi helyesnek és természetesnek tartjuk az erkölcsi, keresztény értékek megvédését és megőrzését. Egy kisebbség önrendelkezési jogát tiszteletben kell tartani, de a többség jogát is, és ez utóbbit nem lehet kétségbe vonni.

Látjuk ezeket a nemzeti széthulló folyamatokat, és ezekkel egyidőben nemzetközi szinten azokat a kísérleteket, hogy a világon egy egypólusú, egyesített modellt hozzanak létre, a nemzeti jog és nemzeti szuverenitás intézményeit relativizálják és megszüntessék. Egy ilyen egypólusú, egységes világban nincs többé helye a szuverén államoknak. Egy ilyen világnak csak vazallusokra van szüksége.
     Történelmi szemszögből egy ilyen egypólusú világ (az USA-imperializmus világa) a saját identitás és az Isten által teremtett sokszínűség feladását jelentené. Oroszország ezért azok mellett fog állni, akik azért szállnak síkra, hogy a fontos globális döntéseket kollektív alapokon hozzák meg, és nem egy állam (USA vagy Izrael), vagy egy államszövetség (NATO) akarata szerint.

2.
Az erkölcs és a szellem súlyos válsága
Részlet Alexander Lukaschenko, Fehér-Oroszország elnökének 2013. júliusában elhangzott egyik beszédéből

Az utóbbi időben a nyugati civilizáció válságának erősödését figyelhetjük meg. Ez nem egyszerűen csak egy súlyos gazdasági és pénzügyi válság, hanem sokkal inkább az erkölcs és a szellem súlyos válsága.

A Nyugat e szellemi és erkölcsi válsága pont abban a korban lép fel, amelyben az ipar és a technológia hihetetlen fejlődésen megy keresztül. Ez a technikai és tudományos haladás, úgy tűnik, az egész emberiség számára jólétet tudna hozni. De most világossá válik, hogy az ember nem egyedül a kenyértől és az anyagi jóléttől lesz boldog. A nemzet és az emberek jólétét nem csak a materiális javak határozzák meg. Mindennapi életünk automatikusan egy állandó erkölcsi értékrendszernek a választását követeli meg tőlünk, ami erkölcsi és szellemi tájékozódást ad nekünk.

És Fehér-Oroszország és polgárai a kereszténység humanitárius értékeit választják, melyek egy normális, emberi, civilizált társadalom alapjaivá lettek, és nekünk lehetővé teszik, hogy civilizált módon viselkedjünk egymással.


Feltéve: 2013. november 2.


vissza

a HÍREK oldalra                              a KEZDŐLAPRA