Róma megtiltotta a régi mise bemutatását
(forrás: www.katholisches.info – 2013. július 29.)

[Giuseppe Nardi eme cikkéből csak azokat a részeket fordítom le, melyek a témát tárgyaló két előző cikkből hiányoznak.]

A katolikus egyház egyik legélettelibb és legvirágzóbb rendjét a Szentszék biztosi felügyelet alá helyezte. Az FFI (Immaculata Ferences Kongregáció) a katolikus egyházon belül különleges helyet foglal el. A rend, melynek karizmái között a Mária Szeplőtelen Szívének való feltétlen felajánlás szerepel, erősen misszionárius és evangéliumhoz hű lelkületű. A rend mindenekelőtt az egyházi tanítóhivatalhoz és a tradícióhoz való hűségével tűnik ki. Más tradicionalista közösségektől a ferences szegénységi fogadalom által is különbözik. Úgy tűnik, hogy az a különleges dinamika, ami a rendet az egyik leggyorsabban növekedő katolikus renddé tette, egyeseknek szálka volt a szemében.

A rend férfi misszionárius ágának csaknem 60 háza van, a szemlélődő férfi ágnak 2 kolostora, a női misszionárius ágnak több mint 50 kolostora és a női szemlélődő ágnak négy – összesen 800 szerzetessel és apácával, ebből 200 pap. A rend átvette más rendektől azoknak az utánpótlás hiánya miatt feladott házait és ezeket új élettel töltötte meg.

A rend munkáját világszerte saját rádió és tévéállomás segíti. Aktívan részt vesz a nagy egyházon belüli vitákban, például a II. Vatikáni Zsinat értelmezéséről, vagy harcol a liberális ideák befolyása ellen az egyház ellenségeit néven nevezve, mindenekelőtt a szabadkőműveseket. Megalakulásuk és fejlődésük különlegessége miatt – hiszen egy újrítusú rendből lettek régi rítusú renddé – nem tartozik az Ecclesia Dei közösségek közé, ezért annak védelmét sem élvezi. Ez a körülmény bizonyult most végzetesnek, és ez teszi lehetővé a tridenti mise celebrálásának korlátozását náluk.

Ferenc megválasztása azt a pár rendtagot, aki a renden belül eddig sem szívesen nézte a régi liturgia térhódítását, arra indította, hogy fellázadjon. A megváltozott körülmények között lehetőséget láttak az ellenállásra. Úgy látták, hogy a liturgia-reform reformjának vége van, amit Ferenc szavai csak megerősítettek. A rendalapító, Stefano Maria Manelli atya, aki egyúttal a rend főnöke is volt mostanáig, szerintük már túl öreg, és nem alkalmas tovább arra, hogy a rendet vezesse.

A rendnek német nyelvterületen eddig csak egyetlen kolostora van, az ausztriai Kitzbühel-ben. Két másik vételi és letelepedési szándékukat a rend konzervatív szellemisége és a régi mise gyakorlása miatt a helyi püspökök ellenállása megakadályozta.

A renden belül a Szentszék intézkedését próbatételként fogják fel. A rendnek két példaképe van: Pio atya és Maximilian Kolbe atya. Pio atyának az egyházi bizalmatlanság miatt sokat kellett szenvednie. A rend karizmája, mondta egyik tagjuk a biztosi igazgatás ismertté válása után, az ilyen helyzetekben ezt az útmutatást adja: „engedelmességben és az isteni Gondviselésben való bizalommal elviselni”.


Feltéve: 2013. augusztus 1.


vissza

a HÍREK oldalra                              a KEZDŐLAPRA