Nincs többé „régi” mise az Immaculata ferenceseinél
(forrás: www.summorum-pontificum.de – 2013. július 29.)

A Szerzetesrendek Kongregációja 2013. július 11-i dátummal és az 52741/2012 protokoll-számot viselő dekrétummal az Immaculata ferenceseinek (FFI) eddigi vezetését leváltotta és a rend élére egy pápai biztost nevezett ki. A kongregáció prefektusa a korhatár elérése miatt lemondott Rodé bíboros után, 2012 óta Joao Braz de Aciz brazil bíboros. Titkár a már Ferenc által kinevezett José Rodriguez Carballo spanyol ferences. Az FFI élére most megtett biztos Fidenzio Volpi kapucinus [ahogy Raniero Cantalamessa, a kúria prédikátora, Bergoglio barátja is – lásd a honlap következő cikkét: A Lélek új korszaka? – Pater Cantalamessa, Ferenc pápa (?) és Joachim de Fiore].

Egy pápai biztos kinevezése teljesen szokatlan eljárás, mely általában csak akkor következik be, ha egy szerzetesrenden belül a szabálytalanságok vagy belső viszályok olyan mértéket öltöttek, hogy a problémák megoldása saját erőből nem tűnik többé elérhetőnek. Az Immaculata ferencesei viszont négy rendi águkkal (egy-egy férfi és női ág az inkább apostoli és az inkább szemlélődő irányultságú ágban) eddig mintaképül szolgáltak a problémamentes új közösségek számára.
     A közösség 1970-ben alakult és jelenlegi jogi formáját 1998-ban kapta meg II. János Pál pápa alatt. Míg a II. Vatikáni Zsinat óta a hagyományos ferencesek és kapucinusok tagságuk nagy részét elvesztették, és mára erősen elöregedtek, az FFI különböző ágai jelenleg összesen 600, nagyrészt nagyon fiatal tagot számlálnak, melynek legalább a fele pap. Mióta a rend 2007-ben „felfedezte” a régi liturgiát, a közösség két-rítusú lett. A renden belül a régi liturgia lett a standard, kívül – tehát a rend által gondozott közösségekben – mindkét rítust celebrálták.

Ez a részleges átállás a hagyományos liturgiára jelentette a számszerűleg igen kicsi csoport számára a „botrányt”. A 600 tagból nyolcan [a katholisches info szerint hatan a 800 tagból – valójában mindegy, hogy 600:8 vagy 800:6 arányról van szó, mindkettő elenyészően kevés] emiatt fordultak az elmúlt években panasszal Rómához. Róma e panaszoknak adott most teljes mértékben igazat, hiszen a dekrétum utolsó szakaszában ez áll:
     „Kiegészítésül a fent felsoroltakhoz [a biztos kinevezéséhez] a Szentatya [?], Ferenc július 3-án elrendelte, hogy a jövőben az Immaculata Ferencesei Kongregáció minden tagja a liturgiát köteles a rendes forma szerint celebrálni. Amennyiben a rendkívüli formát akarják használni, ehhez a rend minden tagjának és minden közösségnek az illetékes hely külön engedélye szükségeltetik.”

Ezzel a rendelkezéssel, mely augusztus 11-én lép hatályba, az Immaculata ferencesei számára a Summorum Pontificum motu proprio rendelkezései elvesztik érvényességüket, vagyis az, hogy a régi mise bemutatásához nem szükséges külön engedély. A rend 2008-as káptalana a rend tagjai számára lehetővé tette a motu proprio szellemére támaszkodva a hagyományos liturgia használatát. Most viszont a legfelsőbb tekintély visszavonta a rendfőnök akkori határozatát és egy biztost állított a rend élére, aki arról gondoskodik, hogy az új rendelkezést betartsák.

A hitet elpusztító reformok 70-es években munkálkodó előharcosainál jó indulattal még fel lehetett tételezni a jószándékot hiányos ítélőképességük mellett, de mai utódaik számára ilyenfajta enyhítő körülményt már nem lehet felhozni.
     Egy ferences, mint José Rodriguez Carballo vagy egy kapucinus, mint Fidenzio Volpi, közösségük elmúlt évtizedekben végbement katasztrofális pusztulásából megtanulhatták volna, hogy a tanban való opportunizmus és a liturgia szakralitásának tönkretétele alkalmatlan arra, hogy ezt a pusztulást fenntartsa. Most egy olyan intrika megrendezésében vesznek részt, mely egy Borgia-pontifikátushoz is méltó lenne, hogy a ferences közösségek egyik feltörekvő reform-ágát megfosszák különös lelkiségétől: Elvegyék tőlük a szentmisének azt a formáját, melyet Assisi Szent Ferenc mindennél jobban szeretett a világon. Keserű bizonygatásból? Mert nem lehet, aminek nem szabad lennie? Mindenesetre egy olyan pápának [?] az áldásával, aki magát Ferencnek nevezi.

A hírrel kapcsolatban lásd a következő cikket: Assisi Szent Ferenc jövendölése. Ebből az írásból való az alábbi idézet:
     „Valaki, akit azon szorongattatás csúcspontján nem az egyházjog szerint választottak pápának, azon fog igyekezni, hogy rafinált módon (szószerint: eszességgel) sokakba a tévedés halálos mérgét (szószerint: a halált) csöpögtesse. Abban az időben a botrányok megsokszorozódnak, rendünk kettészakad, a többi szerzetesrendből sok teljesen elpusztul, mert nem mondanak ellen a tévedésnek, hanem elfogadják. Olyan sok vélemény és szakadás lesz a nép körében, a szerzetesek között és a klérusban, hogyha azok a napok az Evangélium igéi szerint nem rövidülnének meg, még a kiválasztottakat is a tévedésbe vezetnék, ha nem Isten mérhetetlen irgalmasságának hatalmas árama vezetné őket. Szabályzatunkat és életmódunkat abban az időben néhányan a legélesebb módon támadják meg.”

(Az első fotó 2010 márciusában készült, amikor Rodé bíboros az FFI nyolc tagját diakónussá szentelte. A második fotón a mostani dekrétum három megalkotója látható)


Feltéve: 2013. augusztus 1.


vissza

a HÍREK oldalra                              a KEZDŐLAPRA