Vajon hány katolikus büszke Ferencre

A ma feltett cikkek egyikének – egy spanyolból fordított cikknek – a címe ez: BERGOGLIO TARTHATATLAN. Williamson püspök úr pedig mai kommentárjában így fogalmazott: „Viszont ahogy ma láthatjuk, ha a pápa megbolondult, akkor az egész világon nincs senki, aki a rendet helyreállíthatná.”
     E két mondatban az lett kimondva, amit március közepe óta egyre több katolikus beszél halkan egymás közt: Ferenc nem normális. Naponta tesz valamit, amivel ezt az állítást igazolja.
     Feltételezem, hogy sokan erre azt mondják, mennyi jót tesz a szegényekkel, milyen sokat foglalkozik velük. Nos, ha egy cipész egész nap a cipők talpát ragasztja, azt mondjuk, hogy szorgalmas munkásember. Ha viszont egy kórház főorvosa, akinek betegeket kellene gyógyítani, egész nap mások cipőivel foglalatoskodik, akkor az nem jó ember, hanem elmebeteg, aki zárt osztályra való, nehogy kárt csináljon.
     Kíváncsi vagyok, hogy azok a bíborosok, akiknek nem volt érdekük, hogy Bergogliot megválasszák, hanem csak hagyták magukat rábeszélni, március óta hogyan alszanak? Az emberiség történelmében sajnos igen gyakran előfordult, hogy elmebetegek kerültek a trónra, de pápával, tudtommal, ez még nem fordult elő. Hiszen őt nem születése okán, nem hatalmi vetélkedések játékszereként teszik meg uralkodóvá, hanem többnyire idős korban, megfelelő egyházi vezetői múlt után bölcs, az egyház szolgálatában évtizedeket eltöltött főpapok javaslatára. A Szentlélek közreműködéséről már nem is beszélve. Persze ahhoz, hogy a Szentlélek beleszóljon a választásba, az kell, hogy igaz katolikus papok igaz katolikus hite és imái kérjék erre, és hogy ne álljanak ellen a működésének.

Vajon ma hány igaz katolikus büszke Ferencre, hányan képzelik el ilyennek a katolikus Egyház fejét, Krisztus földi Helytartóját? Persze, alighanem ezt érdemeltük. Az ő személye, az ő viselkedése világosan rámutat arra a mélységre, ahova a világ és benne a katolikus egyház jutott. Ilyenek vagyunk, ilyenekké lettünk.

Isten csak azt az imát hallgatja meg, mely Őt dicsőíti. Ami például ma Szíriában történik, azt – ahogy az ószövetségi zsidó próféták, majd a katolikusok mindig is értelmezték – Isten büntetésének kellene felfogni. Ha a katolikusok nem – csak – a felebarátjaik ellen elkövetett bűneikért kérnének bocsánatot, ahogy Ferenc kérte, és nem csak a világ békéjéért imádkoznának, kerüljön ez abba, amibe kerül, hanem Isten irgalmáért könyörögnének, amiért szüntelenül megszegik parancsait, amiért vétenek a természettörvények ellen, amiért bálványokat imádókkal közösködünk, akkor a békéért mondott ima hamarabb célba érne.

Végül egy megjegyzés Ferencnek ezen két mondatához: „Ahhoz, hogy valaki jó keresztény legyen, szükséges a zsidó tradíció és történelem ismerete.” És: „Ne egyetek annyit és menjetek a templomba.” Saját becslése szerint Ferenc milyen keresztény, vagyis mennyire ismeri jól a zsidó történelmet, ha nem tudja, hogy a zsidóknak már csaknem kétezer éve nincs templomuk, csak zsinagógájuk?


Feltéve: 2013. szeptember 7.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA