Ez a Sátán működése, nem az ember pénzmohóságának eredménye

Giuseppe Nardi, a katholisches.info munkatársa az elmúlt idők szörnyűséges hírei – lásd a két legborzalmasabbat: Homoszexuális „apák” éveken keresztül szexuális tárgyként használták „fiúkat” és Homo papi közösség a katolikus egyházban – kapcsán két cikkben is azt akarta megfejteni, hogy a világ leggazdagabb emberei és leghatalmasabb politikusai miért támogatják tűzzel-vassal a homoszexualitást.

»Miért finanszírozzák a világ leggazdagabb emberei és vállalatai a homo-lobbyt? A homo-kérdés valójában titkos célok elérésének eszközéül szolgál? Melyek ezek az okkult célok, és ki támogatja őket és miért?« – Ez volt a címe annak a cikkének, melyet 2013. július 1-én jelentetett meg. Ebből az írásból valók a következő idézetek:
     »Az okkult cél az emberi természet legyőzése. Ez ugyanis ennek a politikának okkult, ki nem mondott célja. Hogy ez tényleg így van, azt a nemzetközileg elismert, a baloldaliak által támogatott onkológus és politikus, Umberto Veronesi már 2011 júniusában kijelentette: „A homoszexualitás a tisztább szerelem összehasonlítva a heteroszexualitással, mely a szaporodást szolgálja.” Veronesi nem a most hangosan követelt „azonos jogállást” követelte, hanem a homoszexualitásnak a heteroszexualitás feletti felsőbbségét. … Valójában olyan problémáról van szó, mely a lakosság 99,7 százalékát nem érinti, és a maradék 0,3 százalék életét is csak kevéssé változtatja meg. …
     A cél tehát az eugenika és az új vezérszó: a „transzhumanizmus”. [Eugenika: Az ember öröklődő tulajdonságait a haladás érdekében javítani igyekvő irányzat; a magasabb rendű emberi fajokról és ezek kitenyészthetőségéről szóló, erőszakos emberirtásokra is igazolást nyújtó áltudományos elmélet – ez volt a nemzetiszocialisták vezető ideológiája. Révai Nagy Lexikona az 1910-es években ezt – is – írja az „eugenika” címszó alatt: „Amerikában egyes államokban már törvényes úton kasztrálják az epilepsziásokat és elmebajosokat, sőt Svájcban is történt már ez néhány esetben.”
     A homo-követelések körüli nyilvános viták a házasság, a család, a szülők, a természetes szaporodás [egyszóval az isteni rend] elleni nyílt küzdelem. Ennek feladata – és ezért a hatalmas sponzorálás – a biztos, a természet-adta eszmevilágot és látásmódot megrengetni, és azt a relativista elképzelés szerint egy a többi mellett létező modellé redukálni. A fináncoligarchia számára ez tiszta készpénzt jelent. … Ha a homo-kérdés tökéletes fegyvernek bizonyul, ami mögött csendben meg lehet valósítani az eugenetikai forradalmat, akkor arra is kiválóan alkalmas, hogy vele az ellenfelet a lehető legjobban kikapcsolják. Ezzel az is megmagyarázható, miért magasztalták fel az utóbbi időben az emberiség további fejlődésének legfontosabb kérdésévé a homo-kérdést. Maguk a homoszexuálisok erre egyedül soha nem lettek volna képesek. Az igazi cél az eugenika megvalósítása, melyet a II. világháború után a nemzetiszocialista túlkapások miatt egy időre vissza kellett fogni. Az Egyesült Államok és Skandinávia saját eugenetikai programjaikat, beleértve a Karib-szigeti óriás ültetvények lakóinak tömeges sterilizálását amerikai vállalatok által, a hallgatás köpenyével takarták le. A szünet nem tartott sokáig. Fokozatosan tér vissza a fogamzásgátló tabletták és az abortusz bevezetése óta új köntösök, legújabban a homo-felvonulások tarka ruhája alatt.«

Nardi tehát azon a véleményen van, hogy korunk borzalmainak, a hatalmasok által az emberiségre erőszakolt szörnyűségeknek emberi célja van, azok emberi anyagi érdekekért történnek. Én azért nem fogadom el ezt a magyarázatot, mert a szabadkőművesek és cinkosaik mai céljai között egyetlen egy sincs, melynek értelme lenne. Melynek elérése nem jelentené egyúttal maguknak a kitalálóknak biztos pusztulását.

Vegyünk néhány ilyen követelést:
     1) Európa és a volt keresztény államok iszlámosítása, melynek Ferenc Lampedusa-i látogatásával nagy lökést adott. – Ha az iszlám a mostanihoz hasonló módon vagy pláne még annál is nagyobb ütemben, amin a Szent Egyed mozgalom és társai munkálkodnak, végleg bekebelezi a nyugati világot, akkor bevezeti az iszlám törvénykezést, tönkreteszi a gazdaságot (lásd az észak-afrikai országokat), a civilizációt, benne a fogyasztást, ami elsőnek a pénzmágnások vesztét hozza majd el. Akkor miért finanszírozzák és támogatják ők az iszlám térnyerését?
     2) A homokosok magasabbrendűségének elismertetése, a homokos életmód terjesztése, melyet Ferenc legújabb intézkedése és a mai vatikáni állapotokkal való nemtörődése még segít is. – Ha kevesebb lesz a gyerek, akkor kevesebben fognak fogyasztani, vagyis akkor drasztikusabban csökken a gazdaság, ami a pénzcsinálók nyereségét is jelentősen csökkenti. És ellentétben az eddigi gazdasági válságokkal, amikor a zavarosban még mindig ugyanazok nyerték a legtöbbet, mint a gazdasági virágzás idején, ebből nem jöhet kiút, hiszen embereket nem lehet tenyészteni, még az eugenetikával sem (azzal is csak kiválasztani lehet, de „termelni” nem).
     3) Az abortusz és eutanázia kötelezővé tevése. – Erre ugyanazok érvényesek, mint az előbb elmondottaknál: kevesebb ember, kevesebb fogyasztó, kevesebb nyereség.
     4) Az emberek erőszakos elbutítása. – A bárgyú embereken ugyan könnyebben lehet uralkodni, de a bárgyú emberek nemcsak modortalanok és Shakespeare-t nem ismerik, de a leghétköznapibb munkájukat sem képesek használhatóan elvégezni. A teljes összeomlás, a dolgok használhatatlansága, kinek hoz nyereséget?

Másfelől számomra az is meghökkentő, hogy a homoszexuális lobbyt azok a dúsgazdagok pénzelik, akik óriási vagyonukat az elmúlt években, a komputer és internet elterjedésével szerezték. Ekkora vagyonokat, mint ezek az informatikával foglalkozó emberek és cégek, az emberiség történelmében még soha semmikor senki nem halmozott fel. Az internet viszont sátáni mű, amit legjobban az mutat, hogy az emberek legrosszabb oldalát hozza felszínre, és segíti egyre nagyobb mértékben „kifejlődni”. Ezen a tényen az sem változtat, hogy Isten ezt az eszközt is képes jóra is használni.

Maeßen atya azt mondta (de nem csak ő, hanem volt szabadkőművesek is ilyesmiről számoltak be), hogy a szabadkőművesek legmagasabb fokozatát csak azok szerezhetik meg, akik akkora bűnt követtek el előzőleg, hogy abból – legalábbis emberi értelemben – már nincs, nem lehet visszaút. A Sátán 1963. június 29-i trónra-emelése egészen biztosan ilyen cselekedet volt.
     Az atya 1997-ben azt is mondta nekem, hogy a Vatikánban Szodoma és Gomorra-hoz hasonló állapotok uralkodnak. A http://padrepioandchiesaviva.com/ címen található honlap a tavaly novemberben 95 évesen elhunyt olasz hagyományhű pap, Luigi Villa atya munkáit teszi közzé. Itt lehet Don Villa azon írását olvasni, melyben az idős pap VI. Pál boldoggá avatása ellen tiltakozik, nemcsak szabadkőműves kapcsolatai (lásd anyjának saját tervei szerint elkészített sírkövét), hanem homoszexuális volta miatt is. Don Villa – és még sokan mások – nem kételkednek abban, hogy VI. Pál homoszexuális volt. Ezt ugyan nem lehet bizonyítani, de nem is az ő személye itt a legfontosabb, hanem az, hogy az ő pápasága alatt kezdődött a Vatikánban a homoszexuálisok arányának szembetűnő növekedése és előretörése. VI. Pál minden rossz hírre első reakcióként sírva fakadt (erről minden róla megemlékező beszámol), Bugnini azt tehetett mellette és vele, amit akart, stb. stb. elég sok jel mutat arra, hogy a híresztelések nem egészen alaptalanok.
     Leginkább a Sátán trónraemelése a Vatikánban, melyre szintén az ő megválasztása után került sor. És az is sokatmondó, hogy a katekizmusból az ő pontifikátusa alatt törölték ki a homoszexualitást az „égbe kiáltó bűnök” közül.

XVI. Benedek pápasága, illetve Ratzinger bíboros prefektusi ideje alatt szintén sok olyan dolog történt, ami spekulációkra ad okot: az amerikai szemináriumok katasztrofális erkölcsi állapota, a pedofil botrányok, melyekről tudott a Vatikán, mégsem tett addig semmit, amíg a világi sajtó nem követelte. A számtalan furcsa jelenség közül most álljon itt a honlap Ami az Egyházban történik, az nem összefüggéstelen jelenségek sora, hanem egy terv része című cikkéből néhány idézet:
     »A honlapra 2012. június 28-án került fel „A pápa kinevezte a vatikáni családi tanács új elnökét” című cikk. Ez arról tudósított, hogy XVI. Benedek a Szent Egyed közösség egyik tagját, Vincenzo Paglia püspököt tette meg a Család Pápai Tanács elnökévé, miután 2011-ben, a közösség alapítóját, Riccardi történészt már meghívta a Pápai Egészségügyi Tanács tagjai közé. A cikkben a Szent Egyed közösség rövid bemutatása is megtalálható. Itt most csak annyit, hogy ők készítették és készítik elő az összes Assisi- és azt követő hasonló találkozót. Ők azok, akik a fentebb ismertetett szabadkőműves tervet: „az egyházat egy szimpla jótékonysági egyesület szintjére lefokozni”, a legeredményesebben követik. Pár napja tettem közzé az egykori pápai szertartásmester, Piero Marini interjújának részleteit Piero Marini: Ferenc alatt „friss levegőt szívhatunk a mocsaras-büdös levegő után” címmel. Ebben Marini a homokosok kapcsolatának egyházi elismeréséért szállt síkra (éppen egy eucharisztikus világtalálkozón). A cikkben szó van arról, hogy a XVI. Benedek által kinevezett Paglia már hetekkel ezelőtt szintén erről nyilatkozott. Ezzel kapcsolatban álljon itt egy részlet a katholisches.info-n 2013. április 30-án a „Homokosokat segítő klerikális párt – A világgal való kiegyezés igyekezete” című cikkéből:
     »Vincenzo Paglia kuriális érsek, a Családok Pápai Tanácsának elnöke már 2013. február elején ezt az álláspontot képviselte: „Nem” a homo-házasságra és a homoszexuálisok adoptálási jogára, de „igen” a homoszexuálisok jogainak az elismerésére. (Msgr. Paglia volt az is, aki a vasárnapi nyugalom felhígításáért szót emelt, hogy azon vállalkozók nyitvatartási követelésének eleget tegyen, akik nyomást gyakoroltak az alkalmazottaikra, ha azok nem voltak hajlandók vasárnap dolgozni.) Paglia a Szent Egyed közösség szellemi asszisztense. Van abban valami megrendítő kuriózum, ha a családok elleni világméretű támadás láttán, éppen a Család Pápai Tanácsának elnöke érzi kötelességének, hogy a homo-kapcsolatok számára utat törjön. Azon kapcsolatok számára, mely úgyis a legveszedelmesebb „trójai ló”-nak számít a házasságon alapuló családok szétzúzásához. Ha meggondoljuk, hogy ezt a pápai tanácsot éppen azért alapították, hogy ennek a téves iránynak ellenszegüljenek, és felvegyék a harcot a házasság és a család védelmére, azt a harcot, melyet II. János Pál pápa a harmadik évezred döntő csatájának nevezett, a dolgoknak ez a legújabb alakulása még inkább irritáló. … De se Piero Marini, se Paglia kuriális érsek mostani fellépése nem volt véletlen. Úgy tűnik, hogy az egyház egyes részeiben győzedelmeskedett az a tendencia, hogy alávessék magukat a mostani homo-korszellemnek.«

A Szent Egyed közösség, és különösen annak alapítója, Riccardi történésszel kapcsolatban idézem Robero de Mattei – A „latin tavasz” és korunk drámai problémái címmel a katholisches.info-n 2013. május 13-án megjelent cikkének – Riccardira vonatkozó szavait:
     »2010 vége és 2011 eleje között a világi média hangszórói által bejelentette az „arab tavasz” kirobbanását, illetve másképp kifejezve, a demokrácia, a szabadság valamint a gazdasági és szociális fejlődés megindulását a Közel-Keleten és Észak-Afrikában. Néhányan, mint például Olaszországnak a Nemzetközi együttműködés és integrációért felelős minisztere, a Károly-díjas Andrea Riccardi odáig ment, hogy kijelentette: „a Földközi tenger egészében demokratikus tengerré vált”, miközben nagyon tanácsosnak tartotta megfeledkezni annak megemlítéséről, hogy az arab forradalmak Líbiától Szíriáig, Egyiptomtól Tunéziáig gazdasági válságot, politikai instabilitást, az iszlám mozgalmak megerősödését és erőszakos keresztényellenes elnyomást váltottak ki. Nem tavaszról, hanem a szerencsétlen régiók számára kemény télről van szó.« – Ne feledjük egy az integrációért felelős katolikus! miniszterről, vatikáni alkalmazottról van szó, akinek az átlagnál jobban kellene ismernie a valós helyzetet.

Mindezek után az a véleményem, hogy a mai világunkat formáló erők direkt a Sátán eszközei. Tettüket nem emberi érdekek, nem a pénz, hanem a gyűlölet irányítja, az a gyűlölet, mely a Sátánt hergeli minden teremtménynek az elpusztítására, lehetőleg úgy, hogy előtte meg is gyalázta. A Sátán tudja, hogy ő nem menekülhet meg, ezért egyedüli célja, hogy minél több embert rántson magával a pusztulásba. Az ember, ha saját érdekei miatt tesz valamit, nem vágja ki azt az ágat, amelyen ül. A gyűlölet viszont nem gondolkozik, nem mérlegel; a gyűlölet pusztít. Ilyen gyűlöletre azonban csak a Sátán képes. Korunk szörnyűségeinek kiagyalóit – lásd a honlap ma feltett hírét a kisfiúról – szinte úgy lehet elképzelni, mint olyan embereket, akiknek a hátán a Sátán és démonai lovagolnak, mint akiket a Sátán testestől-lelkestől bekebelezett, saját céljaira képezett ki.

A homoszexualitás, az abortusz – különösen az Obama által engedélyezett formája – már nem emberi, hanem sátáni bűn. A homoszexualitással lehet az emberi méltóságot, Isten képmását a lehető legjobban bemocskolni, ahogy Damiani Szent Péter is mondta (lásd fentebb). Ezért választotta a Sátán ezt a módszert az emberiség meggyalázására. Pont úgy, ahogy Malachi Martin könyvében a Sátán trónra emelési liturgiáját leírta.

Művészi körökben az átlagosnál több a homoszexuális. Ezért történhetett, hogy egy homoszexuális férfival – homeopátiával kapcsolatban – komolyabb beszélgetésbe elegyedtem. Ő mondta, hogy idősebb korában azért szakított régi életmódjával, és házasodott meg, mert azt a kiszolgáltatottságot, melybe a korosodó férfi homokosok kerülnek, olyan borzalmasnak látta maga körül, hogy megfogadta, ő nem teszi ki magát ennek a megalázó helyzetnek.
     Az embernek az is szemébe ötlik, hogy túl sok olyan eset fordul elő, ahol egy korosabb vezető bizalmába fogad egy fiatal férfit, akire elsőnek éppen pénzügyeit bízza. De a legfeltűnőbb, hogy a homoszexuális papok aránya a Vatikánban a legmagasabb, sokkal magasabb, mint az egyes országok klerikusai között – talán az USA-t kivéve.

Bergoglio viselkedése a homoszexuálisok kérdésében is több mint feltűnő. Túl sok a véletlen. Mint például ezek: hivatalba lépésének első hetében fogadta Piero Marinit; egy aktív szodomista vezette vendégházat jelöl ki otthonául, majd ugyanezt a személyt teszi meg egyik bizalmasának, és nagy értéket bíz rá. Az sem igazán hihető, hogy argentin érsek létére, ne hallott volna annak idején az Uruguayban történt botrányról. Megválasztását követően azt is megtudtuk, hogy főrabbi barátjával írt együtt egy könyvet, aki támogatja a homokosok házasságát. Aztán arról is hallani lehetett, hogy a homokosok gyermek-örökbefogadását is támogatta már. És az is napról napra bebizonyosodik, hogy egyetlen olyan témát nem említ, mely a média nemtetszését vonhatná maga után. Például hiába várják például a párizsi tüntetők támogatását, nem kapják meg.
     Miközben Szíriában az iszlám terroristák lefejeznek egy katolikus papot, Indiában egy hétig fogva tartanak és ezalatt csoportosan erőszakolnak meg hinduk egy katolikus apácát, Franciaországban bevezetik a homo-„házasságot” és engedélyezik ezek gyermeknevelését, Hollandiában törvényben engedélyezik a beteg bébik megölését stb. stb. egyik borzalom a másik után történik, Ferenc egyes egyedül a mohamedán illegális bevándorlókat sajnálja, egyedül értük tesz valamit. Ez nem lehet egyszerű mulasztás vagy ostobaság, ez sátáni gonoszság.

Mind e borzalom lefordítása és megírása közben ezúttal mégsem csak felháborodást, hanem valamifajta reménysugarat is éreztem. Annak reményét, hogy ez már valóban a harc végét jelenti, és lassan felemelhetjük a fejünket. Az egyház mostani meggyalázása, Jézus szeplőtelen menyasszonyának ilyen fokú bepiszkolása, csak nem tarthat már soká.


Feltéve: 2013. július 23.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA