„Bevégeztetett”

Már napokkal ezelőtt több katolikus weboldalon és tradicionalista fórumon felröppent a hír, hogy Fellay püspök – eleve elfogadhatatlan – ultimátumot küldött Williamson püspöknek, melyben azt követelte tőle, hogy hagyja abba a főnökség elleni felszólalásait, és kérjen bocsánatot eddigi magatartásáért. Aztán két napja megjelent a hír, hogy a kizárás már meg is történt.

„Bevégeztetett”, ez volt az egyik ilyen tegnapi cikknek a címe, és úgy tűnik, ez a cím többre utal, mint csak Williamson püspök úr sorsára.

A szerkesztői üzenetekben szeptember 3-án és 12-én foglalkoztam a Pius Közösségen belüli, illetve a Williamson püspök körül kialakult problémákkal. Ott említettem Pfeiffer atya nevét, akit már hetekkel ezelőtt kizártak, és aki több társával együtt időközben már meg is alakított egy új közösséget az USA-ban, a nevük „sspx of the strict observance”, vagyis a szigorú obszervánsok fsspx-e. Állítólag a Dél-amerikai piuszos papok egy csoportja is „fellázadt”, és levelet írt Fellay püspöknek, amelyben felszólították, hogy mondjon le.

A következő weblapokon lehet angol és francia nyelven tájékozódni a kialakult helyzetről és a Pius Közösségen belül dúló problémákról.
     aveclimmaculee.blogspot.fr
     lefebvristes.forum-box.com/
     www.traditio.com/
     True Restoration
     A fórumokon az a kérdés is felmerült, hogyha kizárják Williamson püspököt, vajon mi lesz vele. Mire egy amerikai hívő így válaszolt: „Tárt karokkal várják az USA-ban.”
     Stephen Heiner, Wlliamson püspök Eleison kommentárjainak első szerkesztője, saját blogján, a True Restoration nevű oldalon, október 16-án megerősítette a híreszteléseket a kizárásról. Levelében azt írta, hogy a konfliktus már az érsek halálakor elkezdődött, azóta zajlik a Pius Közösségen belül a liberális és az anti-liberális szárny között. Szerinte Fellay püspök Williamson püspökkel szembeni mostani összes vádja csak kifogás, nem ezek képezik a kizárás fő okait. Heiner cikkében a további tervekről is említést tesz.

Menzingen sajtónyilatkozata elég furcsa. Ha a kizárás már 4-én megtörtént, akkor miért csak most hozzák nyilvánosságra? Még ha a 10 napos ultimátumot beleszámoljuk (aminek valójában nincs értelme, hiszen, ha már 4-én kizárták, akkor az ultimátum nem innen indul, hanem ekkor fejeződik be), akkor is a 14-ikét kapjuk és nem a 24-ikét. Úgy tűnik, el akarták hallgatni a hírt, és csak azért szólaltak meg, mert az interneten már minden kiderült.

Ami Steiner atya sajtónyilatkozatát illeti, nos, ez egyszerűen elképesztő, és egyúttal árulkodó is. E sorok írója – ahogy már többször elhangzott – azon a véleményen van, hogy Fellay püspök úr vagy aláírta már a kiegyezést Rómával, vagy – ami talán valószínűbb – a közösség új „mindenese”, Krah úr éppen most egyezkedik a háttérben nemzetközi barátai segítségével. (Már többször megírtam, hogy aki kíváncsi Krah és az új Pius Közösség fura kapcsolatára, az nézzen utána az interneten a krahgate címszó alatt.)
     Eltekintve attól a tiszteletlenségtől, ahogy Steiner atya Williamson püspökről beszél, kijelentése még sokatmondó is. Ez a mondat: „Ez a döntés bizonyára meg fogja könnyíteni a tárgyalásokat” szintén azt sejteti, hogy a tárgyalásoknak nincs vége. Szerintem, az sem kizárt, hogy Róma a titkos kiegyezés egyik feltételeként Williamson püspök kizárását adta meg. Az a tény, hogy Fellay püspök mostanában sehol nem jelenik meg, minden nyilvános szereplést asszisztensei és a közösség két másik püspöke végez, de ennél is inkább az, hogy még mindig nem küldte meg Rómának a július közepére ígért hivatalos választ, szintén csak azt sugallhatja, hogy a kiegyezés már megtörtént, vagy éppen most folyik.

Hogy ezek után mit hoz a jövő? Nos, az biztos, hogy az FSSPX és vezetősége örökre elvesztette a hitelét. Az FSSPX már soha nem lesz olyan, mint amilyen volt. A jövő attól is függ, hogy a két másik püspök hogyan reagál társuk kizárására (azt, hogy az esetleges kiegyezésre hogyan fognak, már mindketten megmondták). Ha ők is szakítanak Fellay püspökkel, akkor a hívek nagy része hagyja el a közösséget.
     G. atya egyszer azt mondta, hogy Isten az Őt nyíltan tagadókat nem „próbálja” meg itt a földön annyira (hiszen odaát úgyis megkapják büntetésüket), mint az állítólag, a szóban Vele tartókat. A másik oldalról nézve pedig világos, hogy a Sátánnak a katolikus tradíció volt az igazi ellenfele, így hát számára ennek szétverése volt a legfontosabb. Emberi szemmel nézve úgy tűnik, ez is sikerült neki.


2012. október 24.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA