Boldog kimúlásért

Ferreri Szent Vince imádsága jó halálért

Ó Uram Jézus Krisztus, aki minden embert megváltottál, és nem akarod, hogy egy lélek is elvesszen. Hozzád nem esedezik senki reménytelenül irgalomért, minthogy magad mondottad: „Ha valamit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.”

Kérlek szent nevedben, adj nekem halálom óráján tiszta értelmet és nyelvem használatát, mély töredelmet szívemben bűneim fölött, igaz hitet, erős reményt és tökéletes szeretetet, hogy neked tetsző lélekkel imádkozhassam hozzád: „Ó Uram, kezeidbe ajánlom lelkemet”, aki dicső és áldott vagy. Amen.


Feltéve: 2012. január 8.


Canisius Szent Péter
Közbenjárásért könyörgő imája saját halálunk órájára

Kérünk Téged, Urunk, boldog kimúlásért és az utolsó óránkra való igaz felkészülésért az élet hangos, boldog és nagy óráiban is; arra, hogy készek legyünk mindent, életünket is Éretted feláldozni; az illő komolyságért és a helyes örömért, hogy azokat a napokat, melyeket nekünk adtál, hűségesen használjuk. Ámen.

Ne engedd, kérlek, hogy bűnbánat nélkül költözzek el az élők sorából, és a halál váratlanul lepjen meg. Erősíts és fegyverezz fel engem a halál ellen a katolikus hittel, igaz bánattal, őszinte gyónással, méltó elégtétellel, és engedd, hogy részesülhessek a halotti szentségben és a szent utolsó kenetben. Te magad ígérted meg birodalmadat a jobb latornak, halván késői bánatát, amit felette nagy jóságodban meg is adtál. Ne feledkezzél meg rólam sem, oh Uram. Ámen.


Boldog halálért
Ima Zadravecz István püspök „Szerafi szárnyakon” című ima- és elmélkedő-könyvéből

Szent József, haldoklók védője, ki szerencsés voltál Jézusnak, mint növendékednek és Máriának, mint jegyesednek karjai közül e világból a másikba átköltözni; légy segítségemre, oh mennyei pártfogóm! Jézussal és Máriával egyetemben, leginkább azon fontos órában, mely véget fog vetni földi életemnek.

Biztosítsd számomra, mire esdve kérlek, azt a döntő szent kegyelmet, hogy midőn elérkezik földi zarándoklásom végső perce, Jézus kegyelmében múlhassak ki; és ezen átköltözésemkor a szentségek méltó felvétele után szintén Jézus és Mária szerető karjai fogadjanak. Igen, a ti kezetekbe ajánlom előre is, most és halálom óráján lelkemet, Jézus, Mária és Szent József. Ámen.


Feltéve: 2012. november 6.


Szent Benedek napi imája a Szent Kereszt előtt

Adj nekem, jóságos Jézusom,
Téged megértő értelmet,
Téged átélő érzelmet,
Hozzád siető lelket,
Tehozzád buzgó bensőséget,
Rád bukkanó bölcsességet,
Téged felismerő világosságot,
Érted égő szeretetet,
Benned élő szívet,
Téged dicsérő tetteket,
a Te szavaidra hallgató fület,
a Te szépségedet szemlélő szemet,
a Te Főlségedet magasztaló nyelvet,
Neked kedves életmódot,
Tőled jövő, bajt eltűrő békességet,
Hozzád vágyó hű kitartást,
és adj, Jézusom,boldog halált!

Jutalmazz jelenléteddel,
fényes feltámadással,
és az örökké boldog életben
add jutalmul önmagadat! Amen


Feltéve: 2019. április 4.


Prohászka Ottokár imája
1985.

Kő az úton

Gondolod, hogy kerül életed útjába
Egyetlen gátló kő is hiába?
Lehet otromba, lehet kicsike,
Hidd el, ahol van, ott kell lennie.

De nem azért, hogy visszatartson téged,
Sem, hogy lohassza kedved, merészséged,
Jóságos kéz utadba azért tette,
Hogy kis időre megállj mellette.

Nézd meg a követ, azután kezdj el
Beszélni róla Isteneddel!
Őt kérdezd meg, milyen üzenetet
Küld azzal az akadállyal neked?

S ha lelked Istennel találkozott,
Utadba minden kő áldást hozott!A szenvedés tisztítótűz –, de korántsem a gyengéknek.
Az érc tisztul a kohóban, a szalmaszálak mind elégnek.

Feltéve: 2019. május 9.


Ima idős korban
Ismeretlen szerző imája

Uram, vigyázz reám, hogy öregkoromban is szerethető legyek. Fékezd meg túlbuzgóságomat, amellyel azt képzelem, hogy nekem minden témához mindig mondanom kell valamit. Szabadíts meg attól a jó szándékú segíteni akarástól, amellyel mindig én akarom elrendezni mások rendezetlen ügyeit. Ne vegyem zokon, ha az emberek beavatkozásnak nevezik az én segíteni akarásomat.

Taníts meg arra, hogy okos legyek, de nem okoskodó. Legyek mindig kész a szolgálatra, de a mellőzést is el tudjam fogadni. Sok bölcsességet halmoztam föl életemben, és nagyon sajnálom, hogy ezt talán nem tudom másoknak továbbadni. Beletörődöm ebbe. Uram, de ugye, megérted azt a kérésemet, hogy legalább néhány barátom. maradjon mellettem ezekben az utolsó években.

Taníts meg arra, hogy tudjak hallgatni a betegségeimről és a nehézségeimről. Ezek évről évre növekednek és velük együtt nő bennem a hajlandóság arra, hogy mindig ezekről beszéljek. Nem merem azt a nagy kegyelmi ajándékot kérni Tőled, hogy őszinte együttérzéssel tudjam hallgatni másoknak a betegségéről szóló folyamatos panaszkodását, de legalább arra adj erőt, hogy türelmesen végighallgassam őket.

Azt sem merem kérni, hogy halványodó emlékezőképességemet erősítsd meg olyanná, amilyen régebben volt. Inkább azt kérem, hogy adj nekem több szerénységet és kevesebb magabiztosságot, amikor előfordul, hogy ugyanarra az esetre mások másként emlékeznek, mint én. Ajándékozzál meg azzal a csodálatos bölcsességgel, amely beláttatja velem, hogy én is tévedhetek.

Engedd, hogy Simeonnal együtt mondhassam: Látták szemeim a Tőled küldött Üdvözítőt. És, amikor bölcs szereteted úgy látja, hogy elérkezett az én időm, akkor én is átölelhesselek Téged. Ámen.


Feltéve: 2019. május 9.


A Hálaadás litániája

Mindenért, amit adtál
       Istennek legyen hála!
Mindenért, amit megakadályoztál
       Istennek legyen hála!
Mindenért, amit elvettél
       Istennek legyen hála!
Mindenért, amit megelőztél
       Istennek legyen hála!
Mindenért, amit megbocsátottál
       Istennek legyen hála!
Mindenért, amit nekem készítettél
       Istennek legyen hála!
A halálért, amelyet nekem választottál
       Istennek legyen hála!
A helyért, melyet nekem készítettél
       Istennek legyen hála!

Feltéve: 2022. június 1.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA