Könyörgések a szentmise előtt és után

Könyörögés a szentmise előtt

Kegyes Isten, figyelj jóságosan imádságunkra és a Szentlélek kegyelmével világosítsd fel szívünket: hogy a te misztériumaidban neked méltón szolgáljunk és téged örök szeretettel szeretni méltók legyünk.

Isten, ki előtt nyitva áll minden szív és megnyilatkozik minden akarat, és aki előtt semmi titokban nem marad: a Szentlélek belénk áramlása által tisztítsd meg szívünk gondolatait; hogy téged tökéletesen szerethessünk és méltón dicsérhessünk.

Égesd, Uram, a Szentlélek tüzével vesénket és szívünket: hogy neked tiszta testtel szolgálhassunk és tiszta szívvel neked tetszhessünk.

Kérünk, Uram, hogy a tőled származó Vigasztaló világosítsa meg elménket: és tanítson meg Fiad ígérete szerint minden igazságra.

Kérünk, Uram, legyen velünk a Szentlélek ereje: hogy szívünket kegyesen megtisztítsa és minden bajtól megvédjen.

Isten, ki híveid szívét a Szentlélek megvilágosításával oktatod: add meg nekünk, hogy ugyanazon Lélekben a helyeset megismerjük és az ő vigasztalásának szüntelen örvendhessünk.

Látogatásoddal kérünk, Uram, tisztítsd meg lelkiismeretünket: hogy a mi Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad hozzánk betérve, bennünk, neki elkészített lakóhelyet találhasson: ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egyetemben, Isten, mindörökkön örökké. Ámen.


Könyörögés a szentmise után

Isten, ki a három ifjú számára megenyhítetted a tűz lángját; engedd kegyelmesen; hogy minket, a te szolgáidat, ne égessen meg a bűnök lángja. Minden tettünket kérünk, Urunk, sugallataiddal előzd meg és segítségeddel kísérd: hogy minden imádságunk és tettünk tőled induljon ki és megkezdve általad fejeződjék be.

Vétkeink lángját kérünk, oltsd el bennünk, Urunk, aki Szent Lőrincnek megengedted, hogy legyőzze a kínzó lángokat. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.


Feltéve: 2012. január 3.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA