Nemzetközi találkozó Párizsban hívők és nem hívők között
(forrás: Magyar Kurír – 2011. március 21.)

A Kultúra Pápai Tanácsának elnöke március 18-án a Szentszék sajtótermében ismertette a Pogányok udvara című kezdeményezés célját és programját. Március 24-én és 25-én Párizsban kétnapos találkozót szerveznek, amely alkalom lesz a hívők és nem hívők közötti párbeszédre és véleménycserére.

A sajtótájékoztatón felszólalt Laurent Mazas, a találkozó felelős szervezője, valamint Stanislas de Laboulaye, Franciaország szentszéki nagykövete.

A Pogányok udvara XVI. Benedek pápa kívánsága nyomán arra törekszik, hogy ledöntse a hívők és nem hívők közötti válaszfalat. Nem kíván semmiféle zűrzavart kelteni; célja, hogy a zsidók udvara és a jeruzsálemi templom külső, pogányok által is látogatott udvara saját önazonosságának megfelelően találkozhasson egymással.

A bíboros elmondta, hogy sok ateista és nem hívő mutat készséget a hívőkkel való véleménycserére. Ez a magatartás kihívást jelent a vallásos emberek számára. A párizsi esemény nem egyfajta semleges kongresszus lesz, hanem tanúságtételek hangzanak majd el, amelyek remélhetőleg meghozzák a várt eredményt és közelítik egymáshoz a két udvart. Már jelenleg is sok közös terület van, amelyen a hívők és nem hívők elkötelezhetik magukat.

Mazas ismertette a párizsi esemény fontos programjait, amelyekre jelképesen három világi intézményben, az UNESCO, a Sorbonne és a Francia Intézet épületében kerül sor. Március 25-én a párizsi Notre-Dame-székesegyház előtti téren tartják meg a záróünnepséget, amely az egész polgári társadalom számára rendkívüli esemény lesz. Az est folyamán a pápa videoüzenetben fordul a jelenlévőkhöz.

Stanislas De Laboulaye szentszéki nagykövet végül arról számolt be, hogy a franciák nagy lelkesedéssel várják a kétnapos találkozót. Kiváltságnak tartják, hogy Párizs láthatja vendégül a Pogányok udvara első nemzetközi rendezvényét. Az egyház és az értelmiség közötti párbeszéd az alapvető problémákról mindig gazdagodás forrását jelenti – nyilatkozta Franciaország szentszéki nagykövete.


Részlet Máté Evangéliumából, Urunk Jézus Krisztusnak a végidőkről tartott beszédéből:
     „Senki sem szolgálhat két úrnak: vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok az Istennek is, a Mammonnak is.” (Mt 6,24) „Ne adjátok a szent dolgokat a kutyáknak és gyöngyeiteket se szórjátok a sertések elé, különben még eltapossák lábukkal és megfordulva széttépnek benneteket.” (Mt 7,6)
     „Ha valaki nem fogad be benneteket, sem nem hallgat szavatokra, hagyjátok ott a házát, sőt a várost is, és még a port is rázzátok le a lábatokról. Bizony mondom nektek, Szodoma és Gomorra földjének tűrhetőbb lesz a sorsa az ítélet napján, mint annak a városnak.” (Mt 10,14-15)
     „Számos hamis próféta fellép, és sokakat tévedésbe ejtenek. … Amikor látjátok a szent helyen az iszonyatos pusztulást, amelyet Dániel próféta megjövendölt – aki olvassa, értse meg! –, akkor aki Judeában van, meneküljön a hegyekbe. Aki a háztetőn van, ne jöjjön le, hogy kivigye házából holmiját, s aki a mezőn van, ne térjen vissza, hogy elvigye köntösét. … Akkor ha valaki azt mondja: Nézzétek, itt a Krisztus vagy amott, ne higgyétek. Álpróféták és álkrisztusok fognak fellépni, és nagy jeleket és csodákat visznek végbe, hogy megtévesszék, ha lehet, még a választottakat is. Lám, előre megmondtam nektek.” (Mt 24,11/15-18/23-25)

És a katolikus levelekből:
     „Aki a világgal barátságban akar lenni, az ellensége lesz az Istennek. Vagy azt hiszitek, hogy hiába mondja az Írás: »Féltékenyen szereti Isten a lelket, amelynek ő adott bennünk otthont?«” (Jak 4,4-5)
     „Vigyázzatok, nehogy a gonoszok tévedése elsodorjon benneteket, és elveszítsétek biztonságotokat.” (2 Pet 3,17)
     „Ki a hazug, hacsak az nem, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus? Az az antikrisztus, aki tagadja az Atyát és a Fiút. Aki tagadja a Fiút, az Atyát sem ismeri.” (1 Jn 2,22-23)
     „Aki az igazsághoz szabja tetteit, az igaz, ahogy ő is igaz. Aki bűnt követ el, a sátántól való.” (1 Jn 3,7-8)


Jézus tehát nem azt mondta, hogy amikor látjátok a bajt Jeruzsálem körül, akkor meneküljetek el onnan, és nem azt, hogy álljatok le a zsidókkal egy kis eszmecserére, hiszen a zelóták ellenében a többi zsidóval még mindig lehetnek közös ötleteitek, hogyan menthetnétek meg a várost, hanem azt, hogy különüljetek el a hitetlenektől, ne közösködjetek velük, és meneküljetek a keresztény közösséggel. Aki a mai iszonyatban, a bűn poklában nem magánál Jézusnál és CSAK nála keresi a menedéket, az arról tesz tanúbizonyságot, hogy ő maga már nem hisz Jézus istenségében. És hogy erre a pogány találkozóra éppen a Megtestesülés ünnepén kerítenek sort, egészen egyszerűen sátáni.


2011. március 25.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA