Küszöbön áll a Korán-csókoló pápa boldoggá avatása

A világsajtót bejárta a hír, hogy idén boldoggá avatják II. János Pál pápát. A hírek szerint a boldoggá avatás már befejezett tény, mert Róma valódinak ismerte el azt a csodát, melyben egy nő az előző pápa közbenjárására meggyógyult Parkinson kórjából.
     Már csak az a kérdés, hogy a boldoggá-avatás a pápa halálának vagy születése napjának évfordulóján történjen meg.

Ezzel számos katolikus titkos vágya, hogy az Egyházat soha nem látott válságba és megalázott helyzetbe hozó pápa szentté avatása legalább olyan sokáig elhúzódik, amíg nem történik valami csoda, mely a modernizmus és neo-konzervatízmus eretnekségében vergődő egyházat észre téríti és megújítja, semmivé oszlott. 2011 tehát további megaláztatásokat, szentségtörő botrányokat, Urunk újbóli megfeszíttetését hozza a katolikusok számára: ezek között előreláthatólag a pálmát a Korán-csókoló pápa boldoggá avatása és egy újabb Assisi-találkozó viszi majd el.

Basilea Schlink anya Béke, minden áron című tanulmányában kimerítően foglalkoztt II. János Pál pápa 1988 előtti beszédeivel és tetteivel. Ezekből már következtetni lehetett további tetteire is: melyek közül talán az egyik legfelháborítóbb és legförtelmesebb a Korán nyilvános megcsókolása volt.
     Álljon itt most egy idézet Schlink anya művéből: „Ami Assisiben a világ-imatalálkozónál koncentrált formában történt, az már ennek előtte is többször, különösen II. János Pál különböző útjain világosan megmutatkozott. Így például, a pápa 1980-ban Brazíliában egy pogány jellegű keverékvallás képviselőit köszöntötte, és az 1985-ös Afrika-utazása során azonnal megérkezése után a mohamedánokkal és a saját hagyományos vallásukat gyakorlók – melyekhez többek között a Voodoo-kultusz hívei is tartoznak – nagy számával való találkozásairól beszélt, akiket ezúttal is tiszta szívéből köszönteni akart. Ezek után animista papokkal felkeresett egy »szent erdőt«, hogy ott imádkozzanak, és más gesztusokat is tett, melyek az ottani természetvallás rítusaihoz tartoznak. 1986 februárjában Indiában, Új-Delhiben a nagy Indira Ghandi Stadionban sok ezer ember előtt egy hindu nőtől homlokára hagyta rajzolni azt a piros pontot, mellyel valakit Shivának, a pusztítás istennőjének szentelnek fel!”

A boldoggá, illetve szentté avatás nem csak azt jelenti, hogy az Egyház véleménye szerint az illető halála után azonnal a mennybe jutott, hanem azt is, hogy az illetőnek tettei és erényei különösen tiszteletreméltóak és KÖVETENDŐEK, PÉLDAMUTATÓAK voltak!

Ezek után, jogos a kérdés: Miért van még szükség hittanoktatásra, katolikus vallásra, a missziókról már nem is beszélve? Hiszen II. János Pál pápa minden beszédével és tettével csak azt hirdette, hogy mindenki saját hite és meggyőződése alapján, bármely vallásban vagy vallástalanságban Istennek tetsző módon él és biztosan üdvözülni fog.
     Ilyen „szent” pápával a háta mögött, melyik paptól fogadják el a hívek, hogy csak akkor üdvözülnek, ha katolikus hitüket megvallják és annak megfeleően élnek?


Az első képen II. János Pál pápa 1999. május 14-én látható a Korán megcsókolásakor;
A másodikon 1986. február 1-én a Gandhi stadionban, ahogy homlokára helyezik a Shiva-pontot;
A harmadik felvétel 1984. május 8-án készült Pápua Új Guinea-ban a mise közben, amikor a szentleckét egy félmeztelen bennszülött nő olvassa;
A negyediken II. János Pál pápa 2003. október 4-én a bevallottan homoszexuális anglikán Rowan Williams „püspök” kezét csókolja;
Az ötödik képen Krisztus földi helytartója különösen ördögi Voodoo-kult főpapját üdvözli 1993-ban Beninben.

További botrányos felvételek VI. Pál, II. János Pál és XVI. Benedek pápákről a következő címen találhatóak:
       http://traditioninaction.org/RevolutionPhotos/ChurchRevIndex.htm
       http://traditioninaction.org/tiabk008.htm


Kyrie eleison! Uram, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!A fenti cikkel kapcsolatban lásd a honlap Béke, minden áron című tanulmányát.

2011. január 6.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA