Az Assisi-botrány megismétlése – II.
(forrás: www.fsspx.info – 2011. január 1.)

Mint ahogy a hírekben hallható volt, XVI. Benedek pápa – aki a Hittani Kongregáció prefektusaként állítólag kifejezett parancsra, saját meggyőződése ellenére (a menetiránynak háttal ülve) utazott el 1986 októberében az Assisi-találkozóra – e botrányos esemény 25. évfordulóján megismétli elődje szentségtörő tettét. Ez alkalomból álljon itt Lefebvre érseknek az akkori Assisi-találkozó előtt, 1986. augusztus 27-én hét bíborosnak küldött levele:

Az ú. n. konzervatív bíborosok névsora (akiknek Lefebvre érsek levelét címezte, és akiktől azt remélte, hogy még tudják, mi az Egyház, mi a katolicizmus, és akik mégse tettek semmit, és akik közül egyesek életük végén – amikor már nem volt rangjuk, hivataluk, azaz földi veszteni valójuk – „megtértek”):
     Giuseppe Síri bíboros, Genova érseke,
     Paul Zoungrana, Ouagadongou érseke,
     Silvio Oddi bíboros, Róma,
     Marcelo-Martin Gonzales bíboros, Toledo érseke,
     Hyacinthe Thiandoum bíboros, Dakar érseke,
     Alfons Stickler bíboros, Róma
     Edouard Gagnon bíboros, Róma


Eminenciás Uram!

Az Egyházban zajló eseményekre, melyeknek II. János Pál pápa az előidézője, valamint azon rendezvényekre tekintettel, melyeket a pápa októberre Taizébe és Assisibe tervez, nem tudom megállni, hogy ne forduljak Önhöz. Számos pap és hívő nevében könyörgök Önnek, hogy segítsen megmenteni az Egyház becsületét, melyet történelme folyamán még soha ennyire meg nem aláztak.
     II. János Pál pápa beszédei és tettei Togoban, Marokkóban, Indiában és a római zsinagógában szívünkben szent felháborodást lobbantott lángra. Vajon mit gondolnak ezek láttán az Ó- és az Újszövetség szent férfiai és asszonyai? És vajon mit tenne a Szent Inkvizíció, ha még létezne?

A Credo első cikkelyét és a Tízparancsolat első parancsát az gúnyolja ki nyilvánosan, aki Szent Péter trónján ül. E botrányt a katolikusok lelke nem tudja felfogni. Az Egyház ezáltal alapjaiban rendül meg.
     Ha kialszik az a hit, mely szerint az üdv egyetlen bárkája a katolikus Egyház, maga az Egyház is meghal. Hiszen egész erejének és egész természetfeletti tevékenységének hitvallásunknak ezen első cikkelye az alapja.

II. János Pál pápa a katolikus hitet továbbra is nyilvánosan fogja szétzúzni? Különösen most Assisiben, a vallások tervezett ünnepélyes felvonulásával Szent Ferenc városának utcáin és azzal a tervével, hogy a különböző vallások képviselői számára rendelkezésre bocsátja a kápolnákat és a székesegyházat, hogy azokban saját kultuszokat gyakorolhassák egy olyan béke érdekében, ahogy ezt az UNO-ban értelmezik. Legalábbis így jelentette ezt be Etchegaray bíboros, akit a vallások eme förtelmes kongresszusának előkészítésével megbíztak.

El lehet azt képzelni, hogy az Egyházban egyetlen erre feljogosított hang sem emeli fel a szavát, hogy ezt a nyilvános bűnt elítélje? Hol vannak a Makkabeusok?

Eminenciás uram, az egyetlen igaz Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus tiszteletének védelmére, protestáljon Ön nyilvánosan! Jöjjön a püspökök, a papok és a hívek segítségére! Eminenciás Uram, ha arra merészkedtem, hogy Önnél közben járjak, ez csak azért történhetett, mert nem lehetnek kétségeim az Ön ezen ügyről alkotott véleménye felöl.

Ezt a felhívást azon bíborosokhoz is eljuttatom, kiknek nevét levelemben felsoroltam, hogy adott esetben velük összhangban cselekedhessen.
     Jöjjön az Ön segítségére a Szentlélek! Fivéri érzésem kifejezésével maradok készséges híve Krisztusban és Máriában

+ Marcel Lefebvre
Econe, 1986. augusztus 27.A fenti cikkel kapcsolatban lásd a honlap Béke, minden áron című tanulmányát.

Feltéve: 2011. január 6.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA