Az utolsó idők apostolai
Részlet
Montforti Grignon Szent Lajos A tökéletes Mária-tisztelet című művéből
Fordította: Csávossy Elemer S.J.

Harmadik fejezet, 4. szakasz
Az utolsó idők apostolai

56. De kik lesznek Szűz Máriának e szolgái, gyermekei és rabszolgái? Az Úr papjai lesznek, akik mint valami láng, mindenütt felgyújtják az isteni szeretet tüzét. Olyanok lesznek a hatalmas Szent Szűz kezeiben, mint éles nyíl, hogy ellenségeit átszegezzék.
     Lévi gyermekei lesznek, kiket nagy szenvedések tüze megtisztított és Istennel bensőségesen egyesített, amiért szívükben hordják a szeretet aranyát, lelkükben az imádság tömjénjét, testükön az önmegtagadás mirháját. A szegények és kicsinyek számára mindenütt Jézus Krisztus jó illata lesznek, a nagyoknak, a gazdagoknak és büszkéknek ellenben a halál lehelete.

57. Zivataros felhők lesznek, akik a Szentlélek legcsekélyebb fuvallatára leereszkednek a levegőégből, s ontják Isten igéjének s az örök életnek esőjét anélkül, hogy maguk valamihez is hozzátapadnának, anélkül, hogy valamin elcsodálkoznának, vagy elszomorodnának. Mennydörögnek a bűn és a világ ellen, leverik a sátánt és követőit, mindazokat pedig, akikhez a Magasságbeli küldötte őket, átszegezik Isten igéjének kétélű fegyverével, életre vagy halálra.

58. Az utolsó időknek igazi apostolai lesznek, és a seregek Ura megadja nekik a szót és az erőt, hogy csodákat művelhessenek, és dicsőséges győzelmeket arassanak ellenségein. Arany és ezüst nélkül, s ami ennél is sokkal több, gond nélkül fognak élni a többi pap és egyházi személy között, és mégis megadatik nekik a galamb ezüstszárnya, hogy az Isten dicsősége és a lelkek üdve tiszta szándékával mindenhová eljuthassanak, ahová a Szentlélek szólítja őket. És ahol prédikáltak, ott nem hagynak majd vissza mást, mint a szeretet aranyát, mely a törvény teljesítése.

59. Végre tudjuk, hogy Jézus Krisztusnak igazi tanítványai lesznek, mert a szegénység, alázatosság, világmegvetés és szeretet nyomdokain haladnak majd. Az Istenhez vezető keskeny utat, a tiszta igazság útját fogják tanítani, de az Evangélium és nem a világ elvei szerint, mégpedig kímélet nélkül, az emberekre való tekintet nélkül, anélkül, hogy valaki halandóra is hallgatnának, vagy valakitől is félnének, bármily hatalmas legyen is különben.
     Szájukban lesz az Isten igéjének kétélű fegyvere, vállukon a kereszt véres zászlaja, jobbjukban a feszület, balkezükben a rózsafüzér, szívükön Jézus és Mária neve, s egész valójukon Jézus Krisztus szerénységét és önmegtagadottságát viselik.

Ezek azok a nagy férfiak, kik eljövendők, de akiket Szűz Máriának a Magasságbeli parancsára ki kell képeznie és felfegyvereznie, hogy Isten országát a bálványimádók, a mohamedánok és istentelenek között terjeszthessék. Mikor és hogyan történik ez? ... Egyedül Isten tudja. Mi csak hallgassunk, sóhajtsunk és várjunk.

2010. május 12.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA