Miért kell Szűz Máriának Jézus Krisztus utolsó eljövetelében előtérbe lépnie?
Részlet
Montforti Grignon Szent Lajos: A tökéletes Mária-tisztelet
című művéből
Fordította: Csávossy Elemer S.J.

Harmadik fejezet, 2. szakasz

Isten ezekben az utolsó századokban ki akarja nyilatkoztatni kezének remekművét, Máriát:

a) azért, mert földi életében elrejtőzött és mély alázatosságában Istennél, apostolainál kieszközölte, hogy ne nyilatkoztassák ki.

b) Mivel Szűz Mária Isten kezének remekműve, a földön kegyelmei, az égben dicsősége által, Isten azt akarja, hogy a földön élők ezért dicsőítsék és magasztalják Őt.

c) Mivel Szűz Mária a hajnalpír, amely megelőzte az igazság napjának, Jézus Krisztusnak megjelenését, kell, hogy megismertessék és kinyilváníttassék, és általa megismertessék és kinyilváníttassék Jézus Krisztus is.

d) Mivel Szűz Mária az út, amelyen Jézus Krisztus először jött el hozzánk, második eljövetelénél is annak kell lennie, jóllehet más módon.

e) Mivel Szűz Mária az egyenes és biztos út, amelyen Jézushoz juthatunk, és Őt tökéletesen megtalálhatjuk, ezért azoknak a lelkeknek, akik nagy szentségükkel tűnnek majd ki, Szűz Mária által kell Őt megtalálniuk.
     Aki megtalálja Szűz Máriát, megtalálja az életet, Jézus Krisztust, aki az út, az igazság és az élet. De Szűz Máriát nem találhatja meg, aki nem keresi; és nem keresheti, aki nem ismeri; az ismeretlent nem szokás keresni, sem nem vágyódunk utána. Szűz Máriát tehát jobban meg kell ismerni, mint valaha, hogy ezáltal a teljes Szentháromság jobban megismertessék és tiszteltessék.

f) Szűz Máriának az utolsó időben mindinkább előtérbe kell lépnie irgalmassággal, erővel és kegyelemmel;
     irgalmassággal, hogy a szegény bűnösöket és eltévelyedetteket, akik majd megtérnek, és a katolikus Anyaszentegyházba visszatérnek, visszavezesse és szeretettel visszafogadja;
     erővel és hatalommal Isten ellenségeivel, a megátalkodott bálványimádókkal, szakadárokkal, mohamedánokkal, zsidókkal és istentelenekkel szemben, akik félelmetes módon látnak majd hozzá, hogy mindazokat, akik ellenük vannak, rábeszéléssel vagy fenyegetéssel félrevezessék és elbuktassák;
     utoljára pedig kegyelemmel kell közelednie, hogy Jézus krisztus vitéz harcosait és hű szolgáit, kik érdekeiért küzdenek, bátorítsa és támogassa.

g) Szűz Máriának végre olyan félelmetesnek kell lennie az ördög és hozzátartozói előtt, mint egy jól rendezett hadseregnek. Mégpedig különösen ezekben az utolsó időkben, mert az ördög, mivel jól tudja, hogy kevesebb ideje van a lelkek megrontására, mint valaha, napról-napra megkétszerezi erőlködéseit és támadásait. Rövid időn belül borzalmas üldözéseket fog előidézni. Szűz Mária hű szolgáinak és igaz gyermekeinek pedig, kiket nehezebben győz le, mint másokat, irtózatos kísértéseket fog okozni.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA