Barack Obama, az Antikrisztus útjának előkészítője
(forrás: www.kath.net – 2008. október 22., és Mitteliungsblatt – 2008. október)

Mi jut eszébe egy ismert amerikai protestáns írónak és egy katolikus papnak Barack Obama fellépéséről?

Washington/USA
Az amerikai író, Hal Lindsey Barack Obama demokratapárti elnökjelöltben az Antikrisztus előfutárát látja. Erről számolt be a Factum Magazin. Obama követelései és fellépése a lelkendező tömegek előtt, mint például Berlinben, az embereket az Antikrisztus eljövetelére készíti fel, még ha Obama maga nem is az Antikrisztus.

„Amerika történelmében még soha nem nézett szembe olyan sok krízissel, mint ma. … Obamának igaza van, amikor azt mondja, hogy a világ megérett olyan valaki számára, mint ő – messianiasztikus alkat, karizmatikus és a szavakat jól forgató politikus, aki látszólag a világ minden kérdésére ismeri a választ. És a Biblia azt mondja, hogy egy ilyen vezető nemsokára meg fog jelenni”, véli a bestseller-szerző egy újságcikkben.

Mindazonáltal nem Obama lesz ez az Antikrisztus, jegyzi meg Lindsey. De ő készíti elő az embereket egy ilyen vezér megjelenésére. Lindsey az Antikrisztustól az Obamáéhoz hasonló messianiasztikus fellépést vár el, mely az övéhez hasonló elragadtatott fogadtatásban részesül.

Barck Obama a témája egy a Mitteilungsblatt októberi számában megjelent Pater Andreas Steiner tollából származó cikknek is, melynek már a címe is elárulja, hogy szerzőjének véleménye nincs távol az amerikai íróétól. „Az új világvallás prófétája” címet viselő írásban Steiner atya arra emlékeztet, hogy Obama Berlinben 200 ezer a lelkesedéstől őrjöngő ember előtt ilyen kijelentést is tett: „A keresztények, mohamedánok és zsidók közötti falnak nem szabad fenn maradnia. Ezek azok a falak, melyeket le kell döntenünk. (The walls between Christian and Muslim and Jew cannot stand. These now are the walls we must tear down.)”
      Obama ezzel a követelésével csak azt ismételte meg, amit 300 évvel ezelőtt, 1717-ben egy angol protestáns, John Anderson a szabadkőművesség alapító okiratában így fogalmazott meg: „Most célszerűbb, ha a szabadkőművesek olyan vallás mellett kötelezik el magukat, melyben minden ember egyetértésben élhet, és mindenkit meghagynak a maga vélekedésében, bármi is legyen annak neve vagy hitvallása, mellyel különböznek egymástól. Ezáltal lesz a szabadkőművesség az egyesülési központ és az az eszköz, mellyel őszinte barátságot lehet kötni a személyek között, kik különben egymásnak örökre idegenek maradnának.”

A szabadkőművesség alapító konstitúciója e mondattal két tézist fejez ki: az egyik egy világvallás megalakítását tűzi ki célul, a második a vallások pluralizmusát, vagyis minden vallás egyenrangúságát.

Obama Berlinben megfogalmazott célkitűzése és a szabadkőművesek alapszabálya, mind ez nem más, mint az Antikrisztus ősi formulája, az istentelenség axiómája, minden istentagadó közös nevezője, Pontius Pilátus tette: Barabásnak Krisztus mellé való állítása. A katolikus Egyház a többi vallás mellett. Minden vallás jó, mégpedig egyformán jó. Az egykor katolikus, mára már zsinati egységvallás kinyilatkoztatásában ez az ökumenizmus új dogmája.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA