<<< A szentmise rendje.  


XIII. Leó pápa imádsága a szentmise után
 
     A pap letérdel az oltár lépcsőjén és a hívekkel együtt elimádkozza az imádságokat.   

 
    

Üdvözlégy
(háromszor)

    
 
    

(P): Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum; benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.

  P: Üdvözlégy Mária, malaszttal teljes, az Úr van Te teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus.
    
 

Válaszol mindenki (V): Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

  V: Asszonyunk Szüz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk bünösökért, most és halálunk óráján. Amen.  

    

Salve Regina

 
    

A pap és a hívek együtt mondják(V): Salve Regina, Mater misericordiae; vita dulcedo et spes nostra, salve. Ad te clamamus, exsules filii Evae. Ad te suspiramus gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis, post hoc exsilium, ostende.

  V: Üdvözlégy Mennyország Királynéja, Irgalmasság Anyja, élet édesség, Reménység, üdvözlégy. Hozzád kiáltunk Évának számkivetett fiai. Sírva és zokogva hozzád sóhajtunk e siralom völgyéből. Azért, Szószólónk, fordítsd ránk irgalmas szemeidet; és Jézust, a te méhednek áldott gyümölcsét, nekünk az élet után mutasd meg.
  
 

(V): O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria!

  V: Ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária!
 
A pap folytatja:
 

(P): Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix.

  P: Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja!
 
 

(V): Ut digni efficiamur promissionibus Christi!

  V: Hogy méltók lehessünk Krisztus igéreteire!
 
    

(P): Oremus.
 
Deus, refugium nostrum et virtus, populum ad te clamantem propitius respice; et intercedente gloriosa et immaculata Virgine Dei Genitrice Maria, cum beato Joseph, ejus Sponso, ac beatis Apostolis tuis Petro et Paulo, et omnibus Sanctis, quas pro conversione peccatorum, pro libertate et exaltatione sanctae Matris Ecclesiae, preces effundimus, misericors et benignus exaudi. Per eumdem Christum Dominum nostrum.

  P: Könyörögjünk.
 
Úristen, erőnk és oltalmunk, hozzád kiáltó népedre kegyesen tekints le, és a dicsőséges és szeplőtelen Szűzanya, Mária, az ő jegyese Szent József, Szent Péter és Pál apostolok és minden szentek közbenjárására könyörgéseinket, melyeket a bűnösök megtéréséért, az Anyaszentegyház szabadságáért és fölmagasztaltatásáért hozzád intézünk, kegyesen és irgalmasan hallgasd meg. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által.
    
 

(R): Amen.

  R: Amen.
 

 
    

Imádság Szent Mihály Arkangyalhoz

    
 
    

(V): Sante Michael Archangele, defende nos in proelio; contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiae caelestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude.

  V: Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket harcainkban; a sátán gonoszsága és incselkedései ellen légy oltalmunk. Parancsoljon neki az Isten, esedezve kérjük; és te, égi seregek Fejedelme, a sátánt és más gonosz szellemeket, kik a lelkek veszedelmére törnek e világon, Isten erejével taszítsd a kárhozatra.
    
 

(R): Amen.

  R: Amen.
 

 
 
    

A Szentséges Szív segítségül hívása

    
Ez a segítségül hívás Szent X. Piusz Pápa által lett az imádsághozz hozzáadva.
(Háromszor.)
 
    

(P): Cor Jesu sacratissimum!

  P: Jézus szentséges Szíve!
    
 

(V): Miserere nobis!

  V: Irgalmazz nekünk!