Mi az értelme karácsonynak hit nélkül?
(forrás: www.kath.net – 2007. december 19.)

„Ha valaki nem ismeri el, hogy Isten emberré lett – akkor mi értelme, hogy a karácsonyt ünnepelje?” Ezt a kritikus kérdést tette fel XVI. Benedek pápa a szerdai általános kihallgatáson mintegy hatezer zarándok előtt. A karácsonyi ünnep Isten nélkül üres, jegyezte meg.

Éber várakozás és előkészület jellemzi a karácsony előtti napokat, és az Egyház liturgiája is különösen szép szövegekkel készít elő bennünket Isten emberré válása nagy titkának ünnepére, mondta a pápa.

E szövegekhez tartoznak az ismert O-antifónák is, melyek az Ószövetség különböző titulusait elevenítik fel számunkra, és ezzel Isten népének várakozási lelkületét fejezik ki. „O Adonai, Izrael házának ura és vezére, O hajnali csillag, O minden nép királya, O Emmanuel, »Isten velünk« stb. E vágyakozó hívásokra a választ az evangélium adja meg nekünk: „Az Ige testté lőn és miköztünk lakozék.” Az örök Isten Fia Mária fia lett.

Kortársainknak nehezére esik, hogy e központi üdvtitokhoz kapcsolatot találjanak. De mi értelme van a karácsonyi ünnepnek, ha nem hisszük, és nem azt valljuk, hogy a betlehemi gyermekben Isten vált emberré? A keresztényeknek ezért kell éppen a mostani napokban bátran megvallaniuk hitünk igazságait és felebarátaiknak az evangélium örömüzenetét hirdetniük.

A közeli karácsonyi ünnep lehetőséget ad nekünk arra, hogy Krisztust mélyebben megismerjük és az iránta és embertársaink iránt való szeretetben növekedjünk.

Az emberré vált Isten áldása kísérjen és erősítsen benneteket!


vissza

a HABEMUS PAPAM oldalra                              a KEZDŐLAPRA