Tanfolyam az ún. tridenti rítus elsajátítására
A Szent Ágoston Liturgikus Műhely közleménye
írta: Földváry Miklós István

Alig egy héttel ezelőtt Sümegen megalakult a Szent Ágoston Liturgikus Műhely. A kezdeményezést olyan papok, kispapok, és velük néhány liturgiatudománnyal foglalkozó világi hozták létre, akik immár hatodik éve gyűltek össze, hogy a nyár néhány napját közös szentmisének és zsolozsmázásnak, eszmecserének, önképzésnek szenteljék. A közösség azért szerveződött műhellyé, hogy összegyűlt tapasztalatait és tudását a magyar egyházi élet, különösen is a szertartási gyakorlat és a liturgikus lelkiség javára fordítsa. Hogy ez a lehető legnagyobb elfogadottsággal találkozzék, a műhelyben érintett három legtekintélyesebb papi személy a közeljövőben föl kívánja ajánlani a társaság segítségét Bosák Nándor püspök úrnak, mint a liturgia ügyeiért felelős elöljárónknak.

A legutóbbi találkozót elsősorban azoknak a kérdéseknek szenteltük, amelyeket a Szentatya ez év július 7-én közzétett Summorum Pontificum motu propriója vet föl. Mint valószínűleg már értesültek róla és a megfelelő helyeken olvasták, a reményeinket beteljesítő dokumentum szeptember 14-től kezdve szinte teljesen föloldja azokat a korlátozásokat, amelyek a II. Vatikáni Zsinatot követő reformok óta útjában álltak a régibb római liturgia végzésének. Mivel a Szentatya kifejezte reményét, hogy a római rítus régibb és újabb változatának együttélése nem megoszlást fog szülni, hanem termékenyítőleg hat majd mindkét irányban, feladatunknak éreztük, hogy lehetőséget biztosítsunk az ú. n. tridenti rítus megtanulására és gyakorlására – azoknak az érdeklődő papoknak, kispapoknak, ministránsoknak, kántoroknak vagy karvezetőknek, akiknek az elmúlt évtizedekben nem lehetett módjuk találkozni az Egyház e tiszteletreméltó hagyományával, de azt gyakorolni szeretnék, vagy egyszerűen csak érdeklődnek iránta. A régibb szertartások pontos, méltó és elmélyült végzése feltétele annak, hogy az jótékonyan befolyásolja istentiszteleti életünk egészét.

A Szent Ágoston Liturgikus Műhely ez év október 28-tól (vasárnap délután) november 1-ig (csütörtök dél), az őszi szünetben, továbbképzést és tanfolyamot hirdet a régibb római miserítus egyszerűbb alakjának (csendes mise) elsajátítására. Az ehhez szükséges gyakorlati segítséget részben a Szent Mihály Laikus Káptalan és a pártoló tagságához tartozó klerikusok adnák meg. Mint azt rendszeresen hirdettem, e négy éve működő, a római liturgikus hagyománynak elkötelezett társulás közreműködésével tavaly novembertől kezdve Budapesten rendszerességgel nyilvános és ünnepélyes régi rítusú szentmisék folyhattak, és ugyanezen közösség néhány tagja segítette többek között idén júliusban a litvániai Kraziai-ben a helyi püspöki kar által meghirdetett, hasonló tárgyú tanfolyamot. Az őszi kurzus szervezésében Balogh Péter Piusz atya (pius@prem.hu), a gödöllői premontrei plébánia szerzetespapja van segítségemre.

Az intézmény igazgatója kérésünkre hozzájárult, hogy a tanfolyamot Esztergomban, a Ferences Gimnáziumban és annak templomában tartsuk meg. A szállás díja éjszakánként 1300 Ft, a teljes napi étkezés 1600 Ft (reggeli: 400 Ft, ebéd: 700 Ft, vacsora: 450 Ft) lenne. Kérjük, hogy az érdeklődő papok közül, aki teheti, hozzon magával teljes oltárfölszerelést (1965-nél korábbi Missale Romanum, teljes kehelyfölszerelés vélummal és burzával, reverenda, birétum, vállkendő, cingulus, manipulus, stóla, kazula [mindez legalább fehérben]), illetve ha erre nincs módja, azt levélben (foldvarymiklos@hotmail.com) jelezze.

Remélve, hogy a kezdeményezés Isten nagyobb dicsőségére és mindnyájunk javára szolgál, és hogy a hír segítségetekkel minden lehetséges érintetthez eljut, kérem imáitokat és gyakorlati közreműködéseteket.

A Szent Ágoston Liturgikus Műhely nevében:
Földváry Miklós István
foldvarymiklos@hotmail.com

A hírrel kapcsolatos további cikkek a honlapon:
       Klasszikus római rítusú (ún. tridenti) misék Budapesten
       Tridenti misék a Jáki kápolnában


vissza

a HÍREK oldalra                              a KEZDŐLAPRA